Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

I maj ordnade KI:s etiska råd tillsammans med Enheten för Undervisning och lärande ett välbesökt seminarium om möjligheter och utmaningar för KI med ChatGPT och annan generativ AI. Här kan du se en inspelning av seminariet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare


I boken Skakvåld redogör Anders Eriksson och Niels Lynøe för det aktuella forskningsläget och varnar för att rådande konsensus inom skakvåldsforskningen tenderar att skapa situationer där oskyldiga föräldrar döms till misshandel av sina egna barn. I en utförlig genomgång av medicinhistoriska kontroverser visar författarna att vetenskapligt prestigetänkande ofta kan gå före fakta.
Nyheter
Flera uppmärksammade fall av hot, trakasserier och fängslade forskare har tydligt visat att den akademiska friheten är satt under stark press. I maj hölls seminariet ”Academic freedom and international collaboration in a turbulent world” vid KI som blixtbelyste situationen i världen.
Nyheter
I maj arrangerade KI ett seminarium på temat akademisk frihet och internationella samarbeten. Här ställdes frågan hur forskningen påverkas av en värld som präglas av krig, konflikter och en tillbakagång för demokratin. Det räcker inte med att ta fram nya riktlinjer utan detta måste bottna i ett personligt ansvar, säger KI:s rektor Ole Petter Ottersen. 
Nyheter
Samlingar av mänskliga kvarlevor fanns förr på många medicinska universitet. De användes för både utbildning och forskning. På Karolinska Institutet finns cirka 800 kranier och andra skelettdelar, förvarade i lådor som är placerade i särskilda utrymmen. De har inte använts i verksamheten på åtskilliga år. Om detta – och en del annat – handlade ett seminarium som KI:s etikråd arrangerade under tisdagen.
Nyheter
I ett yttrande skärper nu etikrådet vid KI tonen mot det allt hårdare debattklimatet särskilt i samband med covid-19.
Nyheter
Den globala nedstängningen under pandemin drabbar särskilt barn och unga i fattigare delar av världen. Det konstaterade professor Anna Mia Ekström under ett etikseminarium på KI i november. I seminariet deltog bland andra även statsepidemiolog Anders Tegnell.
Nyheter
Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen har inrättat en resursgrupp för forskningsetiska frågor i samband med covid-19-pandemin. Gruppen består av fyra experter från KI, däribland Niklas Juth, lektor och docent i medicinsk etik, som är gruppens sammankallande.
Nyheter
Hallå där, Claes Frostell, professor och överläkare vid institutionen för kliniska vetenskaper på Danderyds sjukhus som sedan den 1 september är KI:s vetenskapliga ombud i två år framåt.
Nyheter
Professor Claes Frostell är utsedd till vetenskapligt ombud vid KI för en period av två år fr.o.m. den 1 september 2019. 
Nyheter
En diskussion pågår för närvarande om samiska mänskliga kvarlevor i svenska museisamlingar. Fredagen den 8 augusti återbegravs ett antal samiska kvarlevor som tidigare förvarats på Historiska museet i Stockholm, i Lycksele. I Karolinska Institutets historiskt-anatomiska samling finns, utifrån den information vi har i dagsläget, inga säkerställda samiska kvarlevor.
Nyheter
I ett brev som överlämnades till Karolinska Institutet i december krävde kommittén för återlämning av finska kvarlevor, en sverigefinsk aktivistgrupp, att Karolinska Institutet återlämnar de finska kvarlevor som finns i KI:s historiskt anatomiska samling. KI har nu besvarat kommitténs brev.
Nyheter
Nyheter
Nyheter
[Artikeln har reviderats] Den 21 mars 2017 drogs artikeln “Experimental orthotopic transplantation of a tissue-engineered oesophagus in rats” publicerad i Nature Communications, tillbaka av författarna, med hänvisning till tekniska brister som framkommit i granskningar av artikeln.
Nyheter
Nyheter
Nyheter
Nyheter
KI webbförvaltning
2024-06-11