Publicerad: 2016-09-26 14:08 | Uppdaterad: 2016-09-26 14:19

En familj oavsett släktskap

De flesta föräldrar till barn som blivit till med hjälp av ägg- eller spermiedonation pratar tidigt med sina barn om deras ursprung. Det är bra för barnen, menar psykologen och forskaren Claudia Lampic som även intresserat sig för föräldrarnas och donatorernas upplevelser.

Claudia Lampic är verksam vid Karolinska Institutets (KI) institution för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Hon har intresserat sig för de etiska frågor som dyker upp i samband med att barn blir till genom ägg- och spermiedonation: Hur talar man med barnet om frågan? När talar man med barnet? Påverkar det relationen mellan barn och föräldrar?

I det senaste numret av KI:s populärvetenskapliga tidskrift Medicinsk Vetenskap berättar Claudia om sin forskning kring detta, och om de frågor hon och hennes forskargrupp planerar att undersöka framöver.

Läs intervjun här.

Läs mer om forskargruppen Lampic och Wettergren här.