Publicerad: 2017-12-08 10:21 | Uppdaterad: 2017-12-08 10:22

Etikpris tilldelas Peter Strang

Statens Medicinsk-Etiska Råd har för 2017 tilldelat Peter Strang, professor i palliativ medicin vid institutionen för onkologi-patologi sitt nationella etikpris.

Peter tilldelas priset för sina pionjärinsatser för att öka människors livskvalitet i livets slutskede och utveckla den palliativa vården.

Etikpriset kom till 2015, då SMER fyllde 30 år. I år utdelas priset för 3:e gången. Tidigare pristagare är Göran Hermerén, professor i medicinsk etik och Elisabet Rynning, professor i juridik.

Priset delades ut på SMER:s möte på Rosenbad den 7:e december.