Publicerad: 2017-03-21 16:47 | Uppdaterad: 2017-03-22 08:16

Karolinska Institutets beslut i dag: KI-forskare var ej oaktsam

Karolinska Institutets vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright har i dag, med en ändring av tidigare beslut, beslutat att forskaren Karl-Henrik Grinnemo inte varit oaktsam i samband med en ansökan till Vetenskapsrådet.

Karl-Henrik Grinnemo anmäldes i april 2014 för att utan tillstånd bland annat ha använt data från den nu upplösta forskargruppen ACTREM, som leddes av Paolo Macchiarini som då var gästprofessor vid Karolinska Institutet.

Dåvarande etikrådet vid Karolinska Institutet gjorde en bedömning av ärendet 2015, en bedömning som KI:s dåvarande rektor anslöt sig till och fattade sitt beslut utifrån: att Grinnemo gjort sig skyldig till oaktsamhet, men inte till oredlighet i forskning.

Ärendet har efter dåvarande rektors avgång skickats av KI:s vikarerande rektor Karin Dahlman-Wright till expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden, CEPN, för ett yttrande.

I december 2016 gjorde expertgruppen bedömningen att flera av dem som arbetade inom forskargruppen använde varandras data i olika ansökningar, i syfte att erhålla forskningsmedel till ACTREM.

Expertgruppen ifrågasätter visserligen i sitt yttrande om denna strategi för att erhålla forskningsbidrag kan anses vara förenlig med god vetenskaplig sed, men konstaterar samtidigt att den sannolikt bottnar i ett systemfel och inte i en persons fel.

Karolinska Institutets beslut den 21 mars är i linje med CEPN:s expertgrupps yttrande.

– Hanteringen av den aktuella ansökan bottnar sannolikt i ett systemfel som inte kan läggas en enskild forskare till last, kommenterar Karin Dahlman-Wright beslutet.

– KI:s tidigare rektor gjorde bedömningen att det kunde ha handlat om plagiat. I och med dagens beslut frias Karl-Henrik Grinnemo från misstankarna om plagiat, säger Karin Dahlman-Wright.