Publicerad: 2023-03-10 13:24 | Uppdaterad: 2023-03-13 12:03

Skakvåld: en vetenskaplig kontrovers med ödesdigra sociala och rättsliga konsekvenser

Bild på framsidan av boken Skakvåld
Skakvåld: en vetenskaplig kontrovers med ödesdigra sociala och rättsliga konsekvenser Foto: Förlag Fri TankeI boken Skakvåld redogör Anders Eriksson och Niels Lynøe för det aktuella forskningsläget och varnar för att rådande konsensus inom skakvåldsforskningen tenderar att skapa situationer där oskyldiga föräldrar döms till misshandel av sina egna barn. I en utförlig genomgång av medicinhistoriska kontroverser visar författarna att vetenskapligt prestigetänkande ofta kan gå före fakta.

Sedan neurokirurgen Norman Guthkelch under början av 1970-talet formulerade hypotesen att skakningar av små barn – shaken baby syndrome – kan leda till blödningar i ögon och hjärna utan yttre skallskador, har forskningen kring skakvåld vidgats till att täcka in en rad olika fynd. Men det råder delade meningar om hur man ska diagnostisera och förebygga skakvåld. Forskningen och den alltför breda tolkningen av begreppet skakvåld har på senare tid börjat ifrågasättas allt mer, inte minst av Guthkelch själv.

I denna bok redogör Anders Eriksson och Niels Lynøe för det aktuella forskningsläget och varnar för att rådande konsensus inom skakvåldsforskningen tenderar att skapa situationer där oskyldiga föräldrar döms till misshandel av sina egna barn. I en utförlig genomgång av medicinhistoriska kontroverser visar författarna att vetenskapligt prestigetänkande ofta kan gå före fakta. 

Anders Eriksson och Niels Lynøe
Anders Eriksson (foto: H. Karlsson), Niels Lynøe (foto:N/A)

Anders Eriksson är professor i rättsmedicin vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering på Umeå Universitet och Niels Lynøe är professor i medicinsk etik vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik på Karolinska institutet. De anlitas ofta som sakkunniga i mål som rör skakvåld och deltog båda i framtagandet av SBU-rapporten, den hittills största kartläggningen om skakvåld. Skakvåld är deras första gemensamma bok.

Urval av artiklar där Eriksson och/eller Lynøe är medförfattare

'Shaken babies' - the doctor's role must be distinguished from that of the judicial system.
Lynøe N, Eriksson A
Tidsskr Nor Laegeforen 2019 Feb;139(3):

»Triaden« räcker inte för att diagnostisera skakvåld - Mycket svagt vetenskapligt underlag – felaktiga bedömningar med under- och överdiagnostik kan få ödesdigra konsekvenser
Lynøe N, Eriksson A
Lakartidningen 2018 Mar;115():

Shaken baby syndrome and the risk of losing scientific scrutiny.
Rosén M, Lynøe N, Elinder G, Hallberg B, Sundgren P, Eriksson A
Acta Paediatr 2017 Dec;106(12):1905-1908

Insufficient evidence for 'shaken baby syndrome' - a systematic review.
Lynøe N, Elinder G, Hallberg B, Rosén M, Sundgren P, Eriksson A
Acta Paediatr 2017 Jul;106(7):1021-1027