Publicerad: 2019-02-28 12:53 | Uppdaterad: 2019-05-13 18:02

Smers etikpris till Marie Chenik och kommande etikseminarium på KI

Marie Chenik, som under många år arbetat med etikfrågor inom vården har fått Statens medicinsk-etiska råds etikpris 2018 för sina betydande insatser och stora engagemang för att utveckla det medicinsk-etiska arbetet inom hälso- och sjukvården.

- Det är tredje gången jag får ett pris, och jag reagerar alltid likadant; ”De måste ha tagit fel, det finns ju så många andra”. Sedan blev jag jätteglad och kände stor tacksamhet över att det finns andra som tycker att jag gjort något bra. Man känner sig hedrad, säger Marie Chenik.

Motiveringen till priset lyder i sin helhet ”för hennes betydande insatser och stora engagemang för att utveckla det medicinsk-etiska arbetet i hälso- och sjukvårdens verksamheter samt informera och stödja dess personal”.

Och det är en rutinerad pristagare som äras. Marie Chenik har arbetat med etikfrågor inom vården sedan 1990-talet, sedan början av 2000-talet som etiksamordnare på Karolinska sjukhuset och hon grundade också ett nationellt etiknätverk för 15 år sedan. I nätverket som innefattar etikgrupper inom regioner och landsting över hela landet var hon ordförande i flera år, samtidigt som hon arbetade som etiksamordnare och satt med i Etikrådet på Karolinska sjukhuset.

Vad är det då som driver henne?

- Jag tycker det är viktigt med kunskap och information särskilt i dessa tider med alternativa fakta och desinformation. Information om etik kan handla om vilka etiska normer som ligger till grund för avgörande beslut i samhället, vilka etikfrågeställningar som aktualiseras, vilken etikforskning som bedrivs och vilka etikfrågor som debatteras. Jag vill fortsätta arbeta för en bättre värld och mer jämlikhet.

Sedan några år tillbaka är Marie pensionerad, men hon fortsätter oförtröttligt att sprida information och inhämta kunskap i etikfrågor som anknuten till Centrum för hälso- och sjukvårdsetik vid KI.

Omvärldsbevakningen inom etik som Marie gör är en del av detta att sprida kunskap och information, även om arbetet hon utför numera sker ideellt. En gång i månaden skickas ny information upp på webben Etik i praktiken, och de som vill får också ett veckobrev med uppgifter om aktuella konferenser, debatter och nya publikationer i ämnet.

Förutom äran över att få Smers etikpris arrangeras ett seminarium i oktober på KI där Marie Chenik bjuder in olika talare från hela Sverige och också chefen för Center for Bioethics vid Harvards universitet. I fokus för seminariet blir ”etik i praktiken”, ett område inom etik som i vanliga fall inte uppmärksammas så mycket i Sverige.

- Jag har fått välja helt fritt vilka som ska föreläsa, det är roligt att få så fria händer, säger Marie Chenik.

Marie Chenik är senior rådgivare i etikfrågor, leg. sjuksköterska och fil. mag. Hon har tilldelats Stora Karolinapriset för bästa utbildningsinsats 2003, KI:s etikpris 2013, och nu Smers etikpris för 2018.
Smers etikpris har delats ut sedan 2015. Priset delas ut varje år till en person eller grupp som har gjort en särskild insats för att synliggöra medicinsk-etiska frågor över hela landet.