Publicerad: 2017-03-21 17:01 | Uppdaterad: 2022-04-21 09:15

Artikel om transplanterad matstrupe dras tillbaka

[Artikeln har reviderats] Den 21 mars 2017 drogs artikeln “Experimental orthotopic transplantation of a tissue-engineered oesophagus in rats” publicerad i Nature Communications, tillbaka av författarna, med hänvisning till tekniska brister som framkommit i granskningar av artikeln.

Nature Communications började granska ärendet efter att Karolinska Institutet i höstas inledde en utredning om misstänkt oredlighet i forskning och begärde ett yttrande över artikeln från expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden. Enligt expertgruppens yttrande den 6 september 2016 har Paolo Macchiarini, i egenskap av artikelns huvudförfattare, gjort sig skyldig till vetenskaplig oredlighet genom att ha vilselett både i sin presentation och i sin tolkning och beskrivning av resultaten. Rådata som ligger till grund för de resultat som presenteras i artikeln har inte heller lämnats ut i sin helhet, enligt expertgruppen. Den 20 december tog KI:s vikarierande rektor beslutet att fälla artikeln för oredlighet i forskning och KI meddelade då även Nature Communications om beslutet.

Den aktuella artikeln är en av de totalt sju vetenskapliga artiklar som 2014 anmäldes för misstänkt oredlighet i forskning och utreddes av KI:s tidigare ledning som i augusti 2015 friade artikelförfattarna från oredlighet i forskning, även om viss kritik riktades mot artikeln. En ny granskning inleddes i februari 2016 efter att nya avslöjanden om Paolo Macchiarini bland annat lett till att KI:s dåvarande rektor avgick.