Publicerad: 2017-12-05 09:13 | Uppdaterad: 2018-02-26 15:41

Ny etikprövningsmyndighet på plats från 2019

Etikprövning av forskningsprojekt görs för att skydda människor i samband med forskning. Nu vill regeringen skapa en mer enhetlig etikprövning i landet och föreslår en ny myndighet som ska vara på plats den 1 januari 2019, skriver Dagens Nyheter.

Etikprövningsnämnden i Stockholm är en av sex regionala etikprövningsnämnder vid olika universitet i landet och ligger på Karolinska Institutet campus Solna

I en proposition till riksdagen vill regeringen nu ersätta dem med en ny nationell myndighet. Myndigheten ska fortfarande att ha sex regionala styrelser med likvärdiga rutiner som ska fatta beslut i enskilda etikärenden. Men ärenden kommer från 2019 att fördelas från den centrala myndigheten, vilket innebär att det inte längre behöver vara den närmsta etikprövningsnämnden som prövar ärendet.

Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson säger till DN att fördelen med den nya organisationen är att likvärdiga bedömningar av etikprövningar nu kan göras i hela landet och att jävssituationer går att undvika genom att placera utredningarna vid en etikprövningsnämnd utan personkopplingar mellan forskaren och personer i nämnden.

Organisationen ska vara på plats den 1 januari 2019.