Publicerad: 2017-03-07 09:40 | Uppdaterad: 2017-12-05 09:24

Förändringar på gång för etikprövningsnämnderna

Efter den 1 juli 2018 kommer det att bli stora förändringar inom den svenska etikprövningen. Enligt ett förslag från utbildningsdepartementet ska en ny organisation träda i kraft då. Dagens sex regionala etikprövningsnämnder samlas inom en ny myndighet: Etikprövningsmyndigheten – och nämnderna blir verksamhetsregioner.

Helena Hallgren Lönn.Andra förändringar är att ansökan ska göras digitalt, i stället för på papper, och ärendena kommer att fördelas via ett centralt elektroniskt handläggningssystem till den handläggare som finns tillgänglig.

Syftet är en ökad effektivitet och mer enhetlig tillämpning av regler.

– I dag är det lite olika rutiner och sätt att bedöma på, säger Helena Hallgren Lönn, kanslichef för Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.

I och med förändringen slutar KI att vara värdmyndighet och arbetsgivare till kanslipersonalen.

– En fördel med det är att det blir tydligare att vi är fristående från forskningsvärlden, menar Helena Hallgren Lönn.

Karolinska Institutets vikarierande prorektor, Anders Ekbom, vill sätta sig in ordentligt i vad förändringen innebär innan han kommenterar den. Remissen har ännu inte landat på hans arbetsbord. Men han säger att det finns en klar fördel med nuvarande system, där KI är värduniversitet eftersom den regionala etikprövningsnämnden i Stockholm har god lokal kunskap om KI.

– Samtidigt ser jag behov av ett mer uniformt bedömningssystem från etikprövningsnämnderna, säger Anders Ekbom.

Text: Ann Patmalnieks och Madeleine Svärd Huss

Uppdatering 5 december 2017: Ny etikprövningsmyndighet på plats från 2019