Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

När knopparna slagit ut och vårsångerna sjungits närmar vi oss examenstider. Torsdag och fredag 30 och 31 maj betyder examensceremoni för KI:s samtliga utbildningsprogram. Inspireras av fyra examenstudenters minnen av studietiden och planer för framtiden.
Nyheter
Nu finns en webbaserad utbildning för studenter som är eller vill veta mer om uppdraget som studentrepresentant.
Nyheter
Nu utökar KI det internationella programutbudet med ett nytt internationellt masterprogram i biostatistik och datavetenskap. Programmet ges i samarbete mellan Karolinska Institutet, Kung. Tekniska högskolan och Stockholms universitet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Nu breddar KI sitt utbildningsutbud och erbjuder ett nytt magisterprogram. Det är magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap med start nästa hösttermin.
Nyheter
Resultatet av den senaste examensenkäten visar att studenter vid KI generellt är nöjda med sin utbildning och känner sig förberedda på kommande yrkesliv. Studenternas svar i de öppna frågorna ger viktiga perspektiv och idéer till utvecklingen av utbildningen.
Nyheter
Hagströmerbiblioteket på Forskartorget 22–25 sept, Bokmässan i Göteborg 2022.
Nyheter
Sammanställningen av alumnenkäten visar att en stor majoritet av alumnerna är nöjda med sin utbildning på KI, och skulle rekommendera KI till andra.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Studenterna väljer Karolinska Institutet för att få den bästa utbildningen. Andelen utlandsfödda bland studenter ökar, liksom andelen unga och män. KI:s hemsida är den främsta rekryteringskällan. Det kan vi lära av 2021 års Studentundersökning.
Nyheter
KI:s utbildning är under ständig utveckling och nu utökas det internationella programutbudet med två ytterligare program. Det är masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi samt masterprogrammet i nutritionsvetenskap som kommer få sina första studenter till hösten 2022.
Nyheter
För att studenter ska kunna gå vidare i sin utbildning gör Karolinska Institutet (KI) det möjligt att under sommaren ge kurser och moment som med anledning av den rådande pandemin inte kunnat genomföras under ordinarie terminstid.
Nyheter
Intresset för vårdprogram ökar i hela landet. När antagningen till höstens högskoleutbildningar stängde visade sjuksköterskeprogrammet vid Karolinska Institutet (KI) en ökning av antalet sökande med 55 procent, samtidigt är KI:s läkarprogram populärast i landet.
Nyheter
För att underlätta planeringen för både lärare och studenter har kommittén för utbildning beslutat att undervisning på grundnivå och avancerad nivå kommer ske på distans resten av vårterminen.
Nyheter
Under den rådande pandemin är det många som vill engagera sig inom vården, inte minst studenter från Karolinska Institutet (KI). I samråd med regionen tar KI kontinuerligt fram lösningar som möjliggör för studenter att både arbeta i vården och samtidigt fullfölja sina studier.
Nyheter
I dag lanseras covid-19-utbildningarna för vårdpersonal som Karolinska Institutet fått i uppdrag av Socialstyrelsen att ta fram. Efter drygt en veckas intensivt arbete är två e-utbildningar klara.
Nyheter
Karolinska Institutets gemensamma examensenkät för samtliga 37 utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå har nu genomförts för tredje året. Enkäten genomförs två gånger per år, för de programmen med examen i januari respektive juni. Svarsfrekvensen för de svenska programmen var 51 % och 71 % för de internationella. Antalet studenter som besvarade enkäten var totalt 1023.
Nyheter
Nyheter
Nyheter
KI webbförvaltning
2024-06-11