Publicerad: 2015-08-18 08:25 | Uppdaterad: 2015-08-18 08:25

Specialistutbildningen i ortodonti får internationell kvalitetsstämpel

Det är med stor glädje som vi kan meddela att programmet för specialistutbildningen i ortodonti på Karolinska Institutet sedan juni 2015 räknas som fullvärdig medlem i det europeiska nätverket Network of Erasmus Based European Orthodontic Programmes (NEBEOP). Medlemskapet offentliggjordes vid nätverkets medlemsmöte den 14 juni 2015 i samband med den 91:a kongressen för European Orthodontic Society i Venedig.

KI:s medlemskap i nätverket Network of Erasmus Based European Orthodontic Programmes (NEBEOP) grundar sig på en noggrann genomgång av insända dokument och en så kallad ”site visit” av två externa granskare. Under detta besök intervjuades bland annat representanter från ledningen för institutionen för odontologi samt personal och studenter från ortodontiavdelningen.

NEBEOP:s syfte är bland annat att höja nivån på specialistutbildningar i ortodonti i Europa. Medlemskap i nätverket innebär att specialistutbildningen i ortodonti på KI uppfyller de rekommendationer som finns angivna i publikationen ”The Erasmus programme for postgraduate education in orthodontics in Europe: an update of the guidelines” (Eur J Orthod 2014; 6: 340-9).

På institutionen för odontologi har avdelningen för ortodonti bedrivit internationell specialistutbildning utifrån Socialstyrelsens riktlinjer sedan 1993. Fram till i dag har 43 tandläkare från 11 nationer examinerats och fått specialistdiplom.

Läs mer om de specialistutbildningar som finns på institutionen för odontologi