Publicerad: 2015-11-12 09:16 | Uppdaterad: 2015-11-12 09:16

Utbildningar inom biomedicin behåller examenstillstånd

Ett år efteråt får nu kandidatexamen i biomedicin och masterexamen i toxikologi vid Karolinska Institutet godkänt. Detta efter att ha inkommit med åtgärder för de brister som utbildningarna bedömdes ha vid utvärderingen 2014.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har följt upp elva utbildningar inom biomedicin och närliggande huvudområden vid flera lärosäten som tidigare fått omdömet bristande kvalitet. Vid utvärderingen förra året fick Karolinska Institutets masterexamen i biomedin högsta betyg – mycket hög kvalitet – efter UKÄ:s granskning, men kandidatexamen i biomedicin och masterprogrammet i toxikologi fick underbetyget bristande kvalitet.

Bristande kvalitet innebär att examenstillstånden ifrågasätts och respektive lärosäte fick ett år på sig att vidta åtgärder. Efter uppföljning bedömer UKÄ att bristerna är åtgärdade och de aktuella utbildningarna får därmed behålla sina examenstillstånd.

Läs tidigare artikel på KI Nyheter från 2014-05-07: ”Högsta betyg – och lägsta för biomedicinutbildningar”.

Läs mer om uppföljningen på UKÄ:s webbplats.