Publicerad: 2020-04-06 21:39 | Uppdaterad: 2020-04-07 12:01

KI underlättar för tjänstgöring inom vården

Under den rådande pandemin är det många som vill engagera sig inom vården, inte minst studenter från Karolinska Institutet (KI). I samråd med regionen tar KI kontinuerligt fram lösningar som möjliggör för studenter att både arbeta i vården och samtidigt fullfölja sina studier.

Portrait of Annika Östman Wernerson.
Annika Östman Wernerson vicerektor för utbildning vid Karolinska Institutet.

 – Vi är väldigt positiva till att studenter vill vara med och bidra. Samtidigt är vi måna om att de studenter som ska ta examen fullföljer sina studier. De är en väldigt viktig resurs inom vården, inte minst till sommaren, säger Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning.

KI har vidtagit ett antal åtgärder som underlättar för studenter att jobba extra inom vården. Platsgaranti har utlovats till de studenter som tar studieuppehåll och nyligen beslutades att den distansundervisning som gällt sedan den 18 mars kommer fortgå terminen ut, något man hoppas kommer underlätta planeringen för både studenter och lärare.

– Våra lärare är hårt ansträngda just nu. Det kräver mycket arbete att ställa om till distansutbildning. Många av lärarna är dessutom kliniskt verksamma vilket innebär att de behöver jobba i sjukvården just nu, säger Annika Östman Wernerson.

Säkra kompetensförsörning inom vården

Samtidigt som KI tar fram åtgärder som underlättar för studenter att jobba extra inom vården, förklarar Annika Östman Wernerson varför det också är viktigt att studenter fortsätter fokusera på sina studier, och slutför sin utbildning.

– De studenter som blir färdiga är en otrolig viktig resurs till vården. De som tar examen kan då gå ut och vara fullvärdig arbetskraft redan i juni.  

KI och Region Stockholm samstämmiga

KI och Region Stockholm har löpande dialog under den pågående pandemin för att på bästa sätt upprätthålla utbildningsuppdraget och samtidigt möta behovet av personal ute i vården.

– Vi är oerhört glada och tacksamma att så många studenter har anmält intresse för att bidra inom vården, säger Tora Almquist, utbildningschef på hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Region Stockholm anser, i likhet med KI, att studenter i senare del av sin utbildning i möjligaste mån ska fortsätta att fokusera på sina studier för att kunna ta examen och snabbt komma ut och jobba i det yrke som man utbildat sig till.

– Att i detta läge helt ställa in obligatoriska praktiska moment som VFU skulle ge allvarliga konsekvenser för kompetensförsörjning på både kort och lång sikt. Det finns behov av examinerad och legitimerad personal redan inför sommaren, säger Tora Almquist.

– Lärosätena kan heller inte planera för att studenterna ska kunna ta igen obligatoriska moment i vården under sommaren, eftersom sommarperioden även normalt är ansträngd och den pågående pandemin gör att det blir särskilt utmanande, fortsätter Tora Almquist.

Värdefull dialog med studentkårer

Annika Östman Wernerson uppmanar studenter som har synpunkter på hur undervisningen kan anpassas att använda etablerade forum som kursråd eller studentkårernas sektioner. På så sätt blir det möjligt att föra en samlad dialog om eventuella möjligheter att förändra i schemat, när det är många olika behov och resurser som måste sammanvägas.

– Jag har daglig diskussion med våra studentkårer, den är oerhört värdefull. Om studenter vänder sig till kårerna med sina synpunkter kan de samla ihop de frågorna och föra dem vidare till oss, säger Annika Östman Wernerson.