Publicerad: 2014-10-13 09:03 | Uppdaterad: 2015-09-21 14:14

Nu startar Karolinska Institutets ebolautbildning för fältarbetare

Den här veckan, med start på måndagen, startar en tvådagarskurs på Karolinska Institutet för personer som ska arbeta med eboladrabbade. Utbildningen är helt ny och har skapats som en direkt följd av den akuta brist på hjälparbetare som nu råder i Västafrika. Det intensiva arbetet med att organisera kursen har gått rekordfort.

Professor Hans Rosling is being disinfected in this demonstration at Karolinska Institutet.Deltagarna kommer att lära sig hur man kan bromsa ebolavirusinfektionen genom att arbeta på rätt sätt i fält. För de praktiska momenten används en sim- och gymnastikhall på KI-området. Hallen förvandlades som så sent som i helgen till ett sjukvårdsläger med hjälp av industridesign- och inredningsarkitektstudenter från Konstfack.

– Det är viktigt att träna i en så realistisk miljö som möjligt för att förbereda sig för den stress man kommer att utsättas för. Därför har vi även satt upp värmefläktar och bygglampor för att försöka simulera det klimat som råder i tältlägren där sjukvårdsarbetarna jobbar, säger Taha Hirbod, disputerad forskare i infektionssjukdomar, som nyligen blixtinkallades som projektledare vid nyinrättade KI Ebola training centre.

Tältlägret, där deltagarna tränar, är uppbyggt enligt Läkare utan gränsers alla principer för hur ett sjukvårdscenter ska organiseras för smittsamma sjukdomar.

– Fokus ligger på att träna flödet i lägret. Man övar också på viktiga moment som till exempel hantering av prover och hur man tar på och av sin skyddsutrustning med gummistövlar, dubbla handskar, munskydd och visir, säger Taha Hirbod.

En viktig del är också hur patienterna ska prioriteras. Det är avgörande för att hindra utbredningen av ebola att endast de som är smittade med viruset kommer in i ett sjukvårdsläger. Eftersom ebola till en början ger samma symtom som malaria och influensa är triagering med provtagning obligatorisk.

Förra veckan (den 8 oktober) gick rektor Anders Hamsten ut med ett meddelande till alla medarbetare på KI att sprida informationen om utbildningen. Och gensvaret har varit stort. Kursen som startade i dag fylldes till sista plats. De flesta är sjukvårdspersonal, men även epidemiologer och personer som arbetrar med logistik och administration ingår bland deltagarna. Majoriteten av dem som går utbildningen är redan bokade för att åka ut i fält. Förfrågningar har också kommit från journalister som vill rapportera från Västafrika.

– Personer med bokade uppdrag, eller uppdrag på gång, får företräde att gå kursen, säger Taha Hirbod.

Förhoppningen är att totalt 60 personer ska utbildas under oktober. Ytterligare två kurser kommer att ges efter den som startade den 13 oktober.

– Efter det kommer vi att göra en utvärdering och eventuellt hålla fler kurser, säger Taha Hirbod.

Utbildningen organiseras av Kunskapscentrum för Katastrofmedicin vid KI i samarbete med Socialstyrelsen, Läkare utan gränser, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Huvudlärare är sjuksköterskan Anneli Eriksson och kirurgen Johan von Schreeb, båda nyligen hemkomna från arbete i Västafrika. Flera andra experter har också anlitats för olika delmoment för att göra kursen så relevant som möjligt.

Text: Jenny Ryltenius

Foto: Gunnar Ask