Publicerad: 2019-01-30 09:26 | Uppdaterad: 2019-03-14 15:26

Ökad internationalisering kräver engagemang från hela organisationen

I slutet av januari stod KI värd för en nationell workshop om internationella och interkulturella perspektiv i undervisningen. Här samlades representanter från svenska lärosäten under ledning av internationella forskare. Arrangör var SUHF, Sveriges universitet och högskoleförbund.

Bland de som inledde dagen fanns Eva Åkesson, rektor för Uppsala universitet och ordförande i expertgrupp för internationaliseringsfrågor inom SUHF, Sveriges universitet och högskoleförbund.

– Utbildningsområdet blir allt mer globalt och konkurrensen hårdnar. Kanske kunde vi tidigare se internationalisering som en sidoverksamhet, men så är det inte längre. I dag är det självklart att detta är något som berör hela våra organisationer, sade Eva Åkesson.

Bland de inbjudna fanns såväl rektorer och vicerektorer med ansvar för internationalisering och pedagogiskt stöd, som studentkårsrepresentanter från hela landet. Att workshopen hölls på KI förklaras av ett pågående utvecklingsprojekt där fem utbildningsprogram deltar med målet att öka internationaliseringen av undervisningen.

– Tidigare talade vi om internationalisering i termer av mobilitet samt undervisning på engelska. Allt för att locka fler internationella studenter till Sverige. I dag handlar det mycket mer om att förbereda våra studenter på att leva och arbeta i en globaliserad värld, säger Jennifer Valcke, pedagogisk utvecklare inom enheten för medicinsk pedagogik, vid institutionen för lärande, informatik, management och etik och ansvarig för det treåriga utvecklingsprogrammet.

När utvecklingsprojektet nått år 2020 ska det finnas riktlinjer, praxis och erfarenhet som inte bara kan komma KI:s övriga utbildningsprogram till del, men även andra svenska lärosäten.

– Det är också anledningen till att vi är värd för dagens workshop. SUHF:s mål är att samla kompetensen inom området för att bygga tätare nätverk och arenor på det nationella planet för en ökad internationalisering, säger Jennifer Valcke.

Under heldagen deltog såväl Jeanine Gregersen, prorektor vid Glasgow Caledonian University som Betty Leask, prorektor vid La Trobe University, Melbourne. Båda internationella experter inom området, och även involverade i utvecklingsprojektet på KI.

Under sin föreläsning gav Betty Leask en orientering kring metoder och verktyg för ökad internationalisering, och lyfte även flera konkreta problem och hinder. En viktig komponent är att hela organisationen måste involveras för ett lyckat resultat, menade hon.

– Vi behöver utmana vår uppfattning om vad internationalisering innebär inom alla nivåer av våra organisationer. Och fokusera på personalen såväl som studenterna. Hur kan vi hjälpa vår personal att utveckla samma färdigheter som våra studenter för att stärka internationaliseringen, sade Betty Leask.

Bland andra deltagare fanns även KI:s rektor Ole Petter Ottersen och Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L).