Publicerad: 2024-01-25 08:54 | Uppdaterad: 2024-02-01 10:47

Ny utbildning för studentrepresentanter

Nu finns en webbaserad utbildning för studenter som är eller vill veta mer om uppdraget som studentrepresentant.

Utbildningen riktar sig till studentrepresentanter på alla nivåer, från KI-övergripande nivå till institutionsnivå och program- och kursnivå, men är också relevant för studenter som är nyfikna på uppdraget som studentrepresentant. Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med studentkårerna och syftar till att stödja studentrepresentanter på KI i sina uppdrag.

Genom utbildningen får studenterna kunskap om rättsliga regler gällande studentrepresentation, KI:s organisation samt vilket stöd som finns och mycket annat. Utbildningen består av fem fristående avsnitt som handlar om studentrepresentantens väg från att vara nyfiken eller ny till att avsluta uppdraget. 

Ett utvecklingsarbete pågår fortfarande och utbildningen kommer att kompletteras med ytterligare information. Utbildning examineras inte och ger inga högskolepoäng.