Publicerad: 2014-10-09 09:12 | Uppdaterad: 2014-10-22 10:35

Karolinska Institutet kraftsamlar i kampen mot Ebola

Myndigheter och organisationer i Sverige mobiliserar krafter för att stoppa Ebolaepidemin i Västafrika. Igår arrangerade Karolinska Institutet ett möte för samtal om vilka utmaningar som finns när det gäller att organisera hjälpinsatser, och på måndag startar en kurs som ska förbereda sjukvårdspersonal för arbete i de mest Ebola-drabbade länderna.

I det akuta skedet är det framförallt utbildad personal som behövs på plats.

– Vi kan inte förlita oss på att organisationer som Läkare utan gränser ska klara situationen. Vi måste skicka svensk sjukvårdspersonal, säger Johan von Schreeb, kirurg och docent inom katastrofmedicin vid institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet och en av initiativtagarna till mötet.

– För att svensk sjukvårdspersonal ska kunna resa ner och hjälpa till måste cheferna inom hälso- och sjukvården släppa iväg sin personal, något som inte alltid är fallet, säger Johan von Schreeb som är nyligen hemkommen från Sierra Leone där han arbetat för Världshälsoorganisationen WHO .

Karolinska Institutets rektor Anders Hamsten uppmanar Karolinska Institutets forskare att aktivt fundera över hur de kan bidra med forskningssamarbeten och innovativa idéer för att bromsa Ebolavirusets spridning och livshotande verkan.

Med anledning av det akuta läget har Karolinska Institutet, med stöd från Folkhälsomyndigheten och finansiering från Socialstyrelsen, ordnat en tvådagars kurs som vänder sig till sjukvårdspersonal som har som mål att arbeta i de drabbade områdena. Kursen kommer att förmedla kunskap om hur man bromsar Ebolavirusinfektionen, hur man arbetar på fältet och skyddar sig själv mot smitta. Initialt kommer utbildningen att ges vid tre tillfällen med start på måndag 13 oktober .

Under dagens möte berättade även Anneli Eriksson, sjuksköterska och projektkoordinator inom katastrofmedicin vid Karolinska Institutet om sina erfarenheter av att arbeta på fältet. Hon kom nyligen hem från ett av Läkare utan gränsers största läger utanför Monrovia i Liberia.

– Sjukvårdspersonalens säkerhet är högst prioriterad men för att kunna arbeta på ett för oss själva säkert sätt behöver vi förbereda oss, säger Anneli Eriksson.

Läs även artikeln: Stor brist på personal

Information om kursen finns här: Ebolaträning för utresande fältarbetare

Läs rektor Anders Hamstens uppmaning.