Publicerad: 2020-03-18 15:55 | Uppdaterad: 2020-03-31 17:46

Nu lanseras Karolinska Institutets covid-19-utbildningar för vårdpersonal

Photo of nurse washing hands.
Karolinska Institutet har tagit fram korta e-utbildningar för personal inom sjukvården som möter personer med misstänkt eller bekräftad covid-19.

I dag lanseras covid-19-utbildningarna för vårdpersonal som Karolinska Institutet fått i uppdrag av Socialstyrelsen att ta fram. Efter drygt en veckas intensivt arbete är två e-utbildningar klara.

Förhoppningen är att utbildningarna ska skapa tydlighet kring vilka riktlinjer som gäller så att personalen kan fokusera på arbetet med patienterna.

– Det har varit en vecka med mycket jobb, säger Martina Gustavsson, forskningshandläggare vid institutionen för global folkhälsa.

Med bara ett par dagar kvar till lanseringen håller hon och hennes kollegor på att finslipa de sista detaljerna i utbildningsmanualerna. Johan von Schreeb, professor i katastrofmedicin och chef för Kunskapscentrum för katastrofmedicin, rusar in med statsepidemiologen Anders Tegnell i telefonen olika direktiv om avfallshantering riskerar att skapa förvirring och man måste reda ut vad som gäller.

Alla som har arbetat med att ta fram utbildningarna har jobbat sena kvällar och under helgen och börjar känna sig lite slitna. Parallellt hanterar projektledaren Anneli Eriksson de andra kurserna som Kunskapscentrum för Katastrofmedicin redan ger.

Två e-utbildningar

I rekordfart har två e-utbildningar nu tagits fram på uppdrag av Socialstyrelsen och de ingår i Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för hantering av covid-19. Den ena e-utbildningen riktar sig till all vårdpersonal, oavsett yrkesroll, och rör anställda på bland annat äldreboenden, i hemtjänsten, på vårdcentraler och sjukhus. Den beskriver bland annat sjukdomen covid-19 och hur de anställda bäst ska skydda sig själva, patienter och vårdinrättningar från smitta.

Den andra e-utbildningen riktar sig främst till personer som arbetar med vård av patienter, till exempel läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Den fokuserar på hur man tar på och av skyddsutrustning och vad man ska tänka på när man tar hand om covid-19-patienter.

Martina Gustavsson, forskningshandläggare vid institutionen för global folkhälsa

– Jag hoppas att vi med dessa utbildningar kan bidra till att skapa ett slags lugn för vårdpersonalen. I krissituationer så behöver man någon som tar ledningen och säger att så här ska vi göra. Som sjukvårdspersonal ska man inte behöva leta efter riktlinjer och information för det sinkar en bara, säger sjuksköterskan och forskaren Martina Gustavsson, som har lett arbetet med att ta fram utbildningarna.

Erfarenhet från ebola-drabbade områden

Precis som de andra i gruppen har hon erfarenhet av att arbeta med virala sjukdomar bland annat från Läkare utan gränser. Jul och nyår tillbringade hon i Kongo där hon utbildade, och arbetade tillsammans med, lokal personal i hanteringen av ebola-smittade.

– De erfarenheterna gör nog att vi har ett annat lugn. Här har vi till exempel rent vatten, här kan vi tvätta händerna. Man kan se det på ett annat sätt, säger Martina Gustavsson.

Trots det konstaterar hon att det är svårt för de som arbetar inom vården att på ett strukturerat och samlat sätt hantera åkommor som covid-19. Detta är inte så konstigt med tanke på att Sars-CoV-2 är ett helt nytt virus som det fortfarande saknas mycket kunskap om, säger Martina Gustavsson.

Sverige har också varit relativt förskonat från virala sjukdomar och har inte vana av att hantera situationer som denna på ett snabbt och effektivt sätt. Det är bland annat en av förklaringarna till att utbildningar som den här behöver hastas fram.

Nytt för alla

– Eftersom det här är en ny sjukdom så är det nytt för alla. De som jobbar på infektionskliniker är vana att arbeta i smittsamma miljöer. För dem är det nog inga konstigheter. Men för andra, som inte är vana vid att jobba med skyddsutrustning och inte riktigt vet hur de ska göra, kan det skapa lite oro. Då tycker vi att det är bra att skapa en utbildning och samla all information, säger Martina Gustavsson.

Beslutet att satsa på e-utbildningar fattades snabbt. Dels för att det ansågs vara det snabbaste sättet att få ut information till all vårdpersonal i hela landet, dels för man därigenom kunde minska behovet av resor och större sammankomster.

Allt material baseras på rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Vårdhygien Stockholm och utbildningarna har tagits fram i ett nära samarbete mellan myndigheterna.

Utbildningarna finns tillgängliga via en webbportal och distribueras via Socialstyrelsen till de olika regionerna.