Publicerad: 2020-04-15 12:49 | Uppdaterad: 2020-04-15 15:13

Distansundervisning resten av vårterminen

För att underlätta planeringen för både lärare och studenter har kommittén för utbildning beslutat att undervisning på grundnivå och avancerad nivå kommer ske på distans resten av vårterminen.

 – Vi hoppas att det ska underlätta för både studenter och lärare att planera sina studier och arbete mer långsiktigt, säger Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning.

I linje med regeringens uppmaning har Karolinska Institutet (KI) sedan den 18 mars ställt om till distansundervisning och examinationer på distans. Uppmaningen bygger på Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska spridningen av covid-19.

På kort tid har lärare, studenter och administrativ personal jobbat hårt för att anpassa sitt arbete till utbildning på distans.

Hur länge regeringens rekommendation om distansstudier kommer gälla går inte att bedöma i nuläget. Därför beslöt KI:s kommitté förutbildning den 2 april att utbildning och examinationer ska ske på distans vårterminen ut.