Publicerad: 2022-11-23 15:28 | Uppdaterad: 2022-12-02 14:07

Nytt magisterprogram för biomedicinska analytiker

Nu breddar KI sitt utbildningsutbud och erbjuder ett nytt magisterprogram. Det är magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap med start nästa hösttermin.

Student i labbmiljö
Som biomedicinsk analytiker med inriktning laboratoriemedicin blir du expert på avancerade laboratorieanalyser som utförs på ett biologiskt prov (till exempel blod- eller vävnadsprov). Foto: Ulrich Schulte

Diagnoser i hälso- och sjukvården baseras ofta på en laboratorieanalys eller fysiologisk undersökning utförd av en biomedicinsk analytiker (BMA). Ett brett och viktigt yrke inom sjukvården samt en yrkesroll i ständig förändring. Samtidigt råder det stor brist på utbildad personal och har gjort under många år. 

Med start höstterminen 2023 kommer KI stärka utbildningsmöjligheterna för biomedicinska analytiker med ett magisterprogram i biomedicinsk laboratorievetenskap.

Tydligare karriärvägar 

KI utbildar idag studenter på biomedicinska analytikerprogrammet som leder till en kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap och en yrkesexamen som biomedicinsk analytiker. Men för de som vill läsa vidare är utbildningsalternativen runtom i landet få. 

– För att behålla biomedicinska analytiker i professionen och locka nya att utbilda sig så behöver yrket vara attraktivt med möjlighet till vidareutbildning, säger Lars Frelin, programdirektor för det nya magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap. 

Porträttbild på Lars Frelin
Lars Frelin, programdirektor för det nya magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap. Foto: Gustaf Ahlén

Det nya magisterprogrammet erbjuder tre inriktningar: avancerad molekylär medicin, avancerad patologi och avancerad klinisk fysiologi. Strukturen är uppbyggd för att tydligt sammanlänka till biomedicinska analytikerprogrammet samt skapa tydliga karriärvägar för yrkesverksamma biomedicinska analytiker.  

– Vårt mål har varit att skapa en sammanhållen utbildning som knyter an till professionen, länkar in till de kompetensstegar som finns inom hälso- och sjukvården och som dessutom relativt snabbt leder till nya färdigheter för avancemang kliniskt eller som ingång till forskarstudier, säger Lars Frelin. 

Efterfrågad utbildning inom professionen 

– Vi välkomnar möjligheten att vidareutbilda biomedicinska analytiker under ledning av erfarna ämnesföreträdare. Vi ser positivt på att utbildningen länkas samman med de lokala kompetensstegar som redan etablerats och möjliggör att biomedicinska analytiker kan anställas på funktioner med hög självständighetsgrad. Det är av yttersta vikt att där skapas ytterligare karriärvägar som dels motiverar medarbetarna, dels bidrar till att ytterligare höja nivån inom klinisk fysiologisk diagnostik, säger Lars-Göran Nordin klinikchef på Fysiologkliniken, Danderyds sjukhus. 

Ranya, student biomedicinska analytikerprogrammet
Som biomedicinsk analytiker med inriktning klinisk fysiologi blir du expert på olika typer av fysiologiska undersökningar. Dessa undersökningar utförs direkt på patienten med hjälp av avancerad teknik. Exempel på fysiologisk undersökningsmetodik är EKG och ultraljud. Foto: Martin Stenmark

Biomedicinsk analytiker är ett brett yrke där man kan jobba inom alltifrån mikrobiologi till neurofysiologi, kriminalteknik till idrottsmedicin eller inom forskning och utveckling. Snabb utveckling inom områdena bidrar till ökad efterfrågan på vidareutbildning.

– Utvecklingen inom medicinsk diagnostik och precisionsmedicin går enormt snabbt och för att leda och driva den behövs hög klinisk och akademisk kompetens hos våra BMA. Det här programmet ser verkligen ut att ge de förutsättningarna för BMA och jag ser fram mot att stödja och följa deras kompetensutveckling samt bidrag in i vården, säger Mathias Axelsson, funktionschef, Medicinsk Diagnostik Karolinska, Karolinska Universitetssjukhuset

Anpassat utbildningsformat för yrkesverksamma

Utbildningen ges på distans och på halvfart vilket förhoppningsvis kommer öka attraktiviteten hos redan yrkesverksamma. I och med att utbildningen ges på distans vill man även möjliggöra för biomedicinska analytiker runtom i landet att läsa magisterprogrammet och på så sätt skapa ett nationellt upptagningsområde. 

– Vi har tagit hänsyn till yrkesverksamma och arbetsgivare i utvecklingen av både längd och form på programmet. Det är på distans med ett mindre antal fysiska träffar, säger Lars Frelin. 

Faktaruta

Programstart

Höstterminen 2023 

Ansökan

Sker genom antagning.se mellan 15 mars och 17 april 2023

Ansvarig institution

Institutionen för laboratoriemedicin
 

Kontakt

Lars Frelin Forskare
+46852483632