Publicerad: 2016-03-09 11:15 | Uppdaterad: 2016-03-17 13:10

KI:s utbildningar för specialistsjuksköterskor behåller examenstillstånd

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har nu följt upp samtliga tjugotvå specialistsjuksköterskeutbildningar som tidigare fått omdömet bristande kvalitet vid utvärdering, däribland nio specialistsjuksköterskeexamina vid Karolinska Institutet. UKÄ bedömer att bristerna är åtgärdade för de aktuella utbildningarna och de får därmed behålla sina examenstillstånd.

År 2014 fick nio inriktningar på Karolinska Institutets specialistsjuksköterskeutbildningar omdömet bristande kvalitet medan magisterexamen i omvårdnad omdömet hög kvalitet. Efter att ha inkommit med åtgärder för de brister som specialistsjuksköterske-utbildningarna bedömdes ha vid utvärderingen är de inte längre ifrågasatta.

I och med detta är alla av UKÄ utvärderade examina på KI godkända.

– Erfarenheterna från utvärderingen kommer till stor användning då vi nu utformar ett kvalitetssystem för KI:s utbildningar, säger Annika Östman Wernerson, dekan för utbildning.

Läs mer på UKÄ:s webbplats.

Läs tidigare artikel på KI Nyheter från 2014-10-22: Vetenskapligheten brister på specialistsjuksköterskeutbildningen.