Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
När Svante Pääbo berättade om neandertalarnas betydelse lyssnade människorna i Aula Medica noga. Nobelpristagaren i fysiologi eller medicin förklarade bland annat att vi bär på deras gener och att de kan ha varit känsligare än vi tror.
Nyheter
Nu kan du ansöka till KIPRIME Fellows 2023, ett initiativ för att lyfta och inspirera nästa generation av KIPRIME-vinnare.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Cancer- och Allergifonden beviljar 4,2 miljoner kronor i anslag till 23 patientnära forskningsprojekt på cancer och allergi. Av dessa är det femton forskare vid nio institutioner vid Karolinska Institutet som delar på 2,5 miljoner kronor.
Nyheter
Målet för varje forskare är att finna ny kunskap, något som kräver fantasi och förmågan att tänka i nya banor. Det är egenskaper klass 6B på Elinsborgsskolan besitter, och därför har bjudits in till Karolinska Institutet för att träffa rektor Ole Petter Ottersen och några av universitetets forskare.
Nyheter
I årets utlysning av projektbidrag från Radiumhemmets Forskningsfonder fick OnkPat drygt 33 miljoner SEK. Bidragen var fördelade på 32 forskare.
Nyheter
Vi hälsar professor Marcus Carlsson varmt välkommen till institutionen för molekylär medicin och kirurgi. Marcus Carlsson tillträdde som professor i Klinisk Fysiologi vid MMK den 7 november. Han blev kallad som professor från National Institutes of Health, USA där han lett forskargruppen "Clinical Physiology". Professuren är en kombinationstjänst med en position som överläkare vid Klinisk Fysiologi, Tema Hjärta Kärl Neuro vid Karolinska Universitetssjukhuset.
Nyheter
På grund av planerat systemunderhåll kommer KI Open Archive inte att vara åtkomligt på tisdag den 13 december kl. 13.00 och ca en timma framåt. Vi beklagar eventuella besvär som detta orsakar.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Susanne Lundins intresse för forskning började när hon arbetade som forskningssjuksköterska i BAMSE-studien, en populationsbaserad födelsekohort. Nu disputerar hon med sin avhandling om konsekvenser av atopiskt eksem från barndom till vuxen ålder.
Nyheter
Debora Rizzuto, senior forskare och forskargruppsledare vid Aging Research Center (ARC), institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, har tilldelats projektbidrag för projektet " SoundMIND – effects of noise on cognition and mental health " från Forte.
Nyheter
Att tappa för mycket i vikt vid covid-19-infektion har kopplats till sämre utfall. Nu har forskare vid Karolinska Institutet upptäckt att sars-cov-2-infektion gynnar blodkärlsbildningen i fettvävnad, vilket eldar på kroppens värmeproducerande ämnesomsättning. När forskarna hämmade denna process med ett befintligt läkemedel i virusinfekterade möss och hamstrar så kom vikten tillbaka, enligt studien som publicerats i tidskriften Nature Metabolism.
Nyheter
KI-anställda ska årligen rapportera bisyssla efter uppmaning från HR-avdelningen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Risken för komplikationer efter assisterad befruktning är något högre efter återföring av två embryon. Det visar en studie som jämfört utfall vid enkelbörd efter assisterad befruktning i Sverige 2007-2017, publicerad i JAMA Pediatrics.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella anslag.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Antivirala läkemedel minskar nästan helt risken för mödrar att föra vidare hiv-smitta till sina barn, även i ett låginkomstland med hög hiv-förekomst som Tanzania, enligt en ny studie i The Lancet HIV av forskare från Karolinska Institutet. Fyndet väcker hopp om att uppnå Världshälsoorganisationens mål om att eliminera smittspridningen från mor till barn.
Nyheter
Det är inte helt ovanligt att KI:s arbetsmiljöpris hamnar hos NVS. Senaste gången det hände var 2019 då det var det Sofia Vikström, avdelningen för arbetsterapi, som fick ta emot det. Några år innan dess gick det till Maria Hagströmer, avdelningen för fysioterapi. NVS arbetar helt enkelt ambitiöst med arbetsmiljön.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Linus Jönsson, anknuten forskare vid NVS, avdelningen för neurogeriatrik, får 11 miljoner Euro i EU-anslag för sitt projekt ”PROMINENT – Precision Medicine in Neurodegeneration”. Av detta anslag går 1,8 miljoner Euro till avdelningen för neurogeriatrik, NVS.
Nyheter
Anders Kåwe och Cecilia Gustafsson är två av vinnarna till 2022 års Axlagårdspris! Anders och Cecilia får priset för sin magisteruppsats ”Att tillgodose omvårdnadsbehov hos patienter i ett sent palliativt skede. En intervjustudie”.
Nyheter
Möt Maria Bradley, forskargruppsledare på avdelningen för dermatologi och venereologi, institutionen för medicin, Solna.
Nyheter
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) vid Karolinska Institutet har tillsammans med Stockholms universitet och Linköpings universitet fått medel av Vetenskapsrådet för att starta en forskarskola för personer som undervisar inom hälso- och sjukvårdsutbildningar. Syftet är att bygga en plattform som integrerar pedagogisk teori med undervisningspraktik inom medicin och vård. 
Nyheter
Uppdatering kring kapitalförändring för perioden januari till september 2022.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
En översiktlig genomgång av aktuella HR-frågor såsom förändrad process för medarbetarundersökning för doktorander; nytt digitalt system för att uppge anhöriga; våld och hot; och lönerevision.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Svante Pääbo har inte ens fysiskt mottagit 2022 års Nobelpris i fysiologi eller medicin än. Trots det drömmer han redan om nya banbrytande upptäckter.
Nyheter
Att andas in damm och ångor på arbetsplatsen är kopplat till ökad risk att drabbas av svår reumatoid artrit, särskilt i kombination med rökning och genetisk sårbarhet för sjukdomen. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet som publicerats i Annals of the Rheumatic Diseases.
Nyheter
Möt Andreas Adolfsson, drifttekniker på FM, som driver och arbetar i Facility Management-verkstaden (FM verkstad). Den ligger på plan 2, rum A0262) i Biomedicum.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
När cancer kan upptäckas i ett tidigt skede minskar dödligheten drastiskt, men dagens screeningmetoder är begränsade till ett fåtal cancertyper. En internationell studie ledd av forskare vid Chalmers och anknutna till Karolinska Institutet visar att en ny, tidigare oprövad metod kan upptäcka flera typer av nybildad cancer samtidigt – även cancertyper som är svåra att hitta på annat sätt. Resultaten har publicerats i tidskriften PNAS.
Nyheter
Här sammanfattar KI:s presstjänst KI:s synlighet i internationell och svensk media.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Kliniska Studier Sverige lanserar en ny nationell ingång till stödet för kliniska studier i Sverige. Webbplatsen riktar sig till forskare, forskningspersonal och life science-företag som genomför kliniska studier i hälso- och sjukvården.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Under året har KI:s sjuksköterskeutbildning, tillsammans med sjuksköteutbildningar vid 24 andra svenska lärosäten, genomgått en av Universitetskanslersämbetets nationella tematiska granskningar. Granskningen har haft fokus på hur utbildningar som leder till sjuksköterskeexamen arbetar för att studenterna ska nå utvalda examensmål för färdighet och förmåga.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Fakultetskansliet och internationella relationer
Sju forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik har blivit tilldelade anslag från Vetenskapsrådet. Tillsammans får institutionen 43.6 miljoner kronor.
Nyheter
Höstens stora utdelning av externa forskningsanslag från de större forskningsråden och fonderna innebär att många av våra forskare på institutionen för medicin Solna (MedS) kan fortsätta med sin viktiga forskning och andra påbörja nya projekt.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Solna
Forskare från institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (Eriksdotter forskargrupp) i samarbete med MEB-institutionen (Carrero forskargrupp) och Clintec-institutionen (Bruchfeld forskargrupp) vid KI har nyligen fått sin studie publicerad i Kidney International (IF 19). Detta är den första studien som kopplar aktivering av det kolinerga antiinflammatoriska systemet till njurskador hos människor.
Nyheter
Kursen "Teaching in the glocal university" är en introduktion till undervisning och lärande för dig som undervisar vid ett internationellt universitet. Det finns fortfarande platser kvar på vårens kurs.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
B-celler är avgörande för att vårt immunförsvar ska fungera, men nu visar forskare vid Karolinska Institutet att dessa immunceller ibland gör mer skada än nytta. Vid kronisk inflammation i tjocktarmen ökar nämligen B-cellerna kraftigt i antal vilket förhindrar läkning av vävnaden. Fynden som presenteras i tidskriften Immunity kan få betydelse för behandling av inflammatorisk tarmsjukdom.
Nyheter
Lärarrepresentanter och ledamöter har nu utsetts till Fakultetsnämnden, dess tre underliggande kommittéer samt till Fakultetsrådet för mandatperioden 1 januari 2023 t.o.m. 31 december 2025.
Nyheter
Årets upplaga av Stockholm Life Science Conference tog sitt avstamp i covid-19-pandemin. Här diskuterades såväl misstag som lärdomar från hanteringen av pandemin och den snabba vaccinutvecklingen.
Nyheter
Svaret är inte bara kul att veta. Det ger också ledtrådar till mekanismerna bakom schizofreni, förklarar Konstantina Kilteni, forskare vid institutionen för neurovetenskap.
Nyheter
Hagbergs stiftelse har beslutat att tilldela Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris och forskningsanslag till Cristiana Cruceanu och Hugo Zeberg. Priset består dels av ett personligt pris på 175 000 kronor och dels ett forskningsanslag om 475 000 kronor. Priset delas ut vid Karolinska Institutets installationshögtid i oktober 2023.
Nyheter
Det blir Veronika Sundström som kommer att tillträda som ny universitetsdirektör på Karolinska Institutet. Hon börjar sin nya tjänst den 17 april 2023.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
För att förbättra förståelsen för psykisk hälsa behöver dagens symtombaserade diagnoser kompletteras med biologiska kriterier som tar hänsyn till skillnader mellan individer och kön. Ett stort EU-finansierat forskningsprojekt, koordinerat av Uppsala universitet, ska genom en tvärvetenskaplig approach försöka utveckla bättre strategier för att skydda utsatta individer från psykisk ohälsa. Tre forskargrupper vid Karolinska Institutet deltar i projektet.
Nyheter
Medarbetarundersökningen är den första som har genomförts sedan etableringen av Facility Management (FM), 2018. Undersökningen gav alla anställda i Biomedicum möjlighet att besvara 18 frågor om FM:s service och support. Vad som fungerar bra och vad som kan förbättras.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Prostatacancer är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken bland män i Sverige och en viktig folkhälsofråga. Tidig upptäckt genom organiserad testning med prostataspecifikt antigentest (PSA) och systematisk biopsitagning saknas dock i de flesta länder. Orsaken är risken för överdiagnostisering och överbehandling av lågriskcancrar. Nu föreslås två metoder för att ta itu med problemet - magnetisk resonanstomografi (MRI) och blodprovstagning med Stockholm3-testet.
Nyheter
Ända fram till jul kan du ta del av Canvas julkalender med nya tips varje dag. Gå med i "kursen" Julkalender 2022 så att du kan vara med och öppna luckorna!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI, Uppsala universitet, Sophiahemmet Högskola och Mälardalens universitet har beviljats medel för att etablera en ny forskarskola: ”Mälardalsområdets forskarskola i vårdvetenskap”.
Nyheter
Vi gratulerar Vitali Grozman och Sven Nyrén vid gruppen Diagnostisk radiologi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som har utsetts till årets Lungcancerstipendiater.
I samband med Lungcancerdagen, delar Lungcancerföreningen varje år ut ett stipendium till någon eller några som genomfört värdefulla insatser inom lungcancerområdet och i år gick stipendiet till Vitali Grozman och Sven Nyrén.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Mail om nödkontakt kommer att skickas ut till alla anställda på KI den 5 december från vårt digitala arkiv.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Nytt resebyråavtal med AMEX-GBT startar idag den 1 december
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskare vid bland annat KTH och Karolinska Institutet har kommit långt med testandet av en helt ny preventivmetod, en vaginal gel, som i prekliniska tester hindrar spermierna från att nå fram till ägget. Resultatet beskrivs i en studie i tidskriften Science Translational Medicine.
Nyheter
På grund av planerat systemunderhåll kommer bibliotekets webbplats kib.ki.se delvis vara otillgänglig kl. 08–09 tisdag 6 december. Vi beklagar eventuella besvär som detta orsakar.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Forskare vid Karolinska Institutet har för första gången utvärderat anonym kognitiv beteendeterapi (KBT) över nätet för personer som tittar på bilder eller videor där barn utnyttjas sexuellt. Deltagarna, som rekryterades huvudsakligen via forum på den krypterade delen av internet som kallas Darknet, rapporterade att de tittade mindre på materialet efter behandlingen. Studien har publicerats i tidskriften Internet Interventions.
Nyheter
KI webbförvaltning
2022-06-08