Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskare vid Karolinska Institutet har tittat på hur rörelse formar våra sinnen och hur både sensoriska och motoriska processer påverkas vid Parkinsons sjukdom. I en studie publicerad i Nature Communications, visar forskarna att hos Parkinsonmöss (dopaminutarmade möss) så minskar rörelsereaktionen på sensorisk input och att både sensoriska och motoriska processer förändras.
Nyheter
I höst startar ”Ledarskapskurs för forskargruppsledare och teamledare”. Syftet är att stärka det vetenskapliga ledarskapet på forskargruppsledarnivå. Ansök senast 15 april.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI:s pedagogiska pris delas årligen ut till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som gjort goda pedagogiska insatser inbegripande pedagogiskt utvecklings- eller förnyelsearbete inom KI:s utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Reglerna för vilka grupper av studenter och forskare som kan erbjudas boende av universitet har nyligen ändrats. En ny förordning ger alla statliga lärosäten möjlighet att erbjuda bostad till valda grupper av studenter och forskare. För KI innebär det däremot att vi inte längre har möjlighet att erbjuda bostadsuthyrning i samma utsträckning som tidigare.
Nyheter
Forskare på KI och KTH beviljades nyligen 3 miljoner kronor för ett treårigt samarbetsprojekt som handlar om att förstå genetikens roll i sällsynta diagnoser. Anslaget kommer från KTH och Region Stockholm som årligen utlyser forskningsmedel för gemensamma projekt inom hälsa- och medicinteknik. Projektet leds av Anna Lindstrand vid KI tillsammans med Pelin Sahlén vid KTH.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Det innebär att W3D3, KI:s diarieföringssystem, kommer att ligga nere.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
I mars och april finns två tillfällen att delta i en workshop om peer learning. Den vänder sig till alla medarbetare som arbetar där studenter utbildas.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Professor Molly Stevens vid Karolinska Institutet och Imperial College London tilldelas Novo Nordisk-priset 2023 för hennes banbrytande arbete inom innovativ bioteknik. Ett av hennes mål är att demokratisera tillgången till hälsovård med hjälp av nanoteknologi.
Nyheter
Tre frågor till Karin Grahn, enheten för arbetsmedicin vid Institutet för miljömedicin (IMM)
Nyheter
På torsdag den 23 februari med start efter kl 19 görs en uppdatering av ki.se inklusive medarbetare.ki.se, utbildning.ki.se och nyheter.ki.se. Webbplatserna kan komma att vara nedstängda för besökare en kortare period under tiden uppdateringen pågår och redaktörer kan inte logga in och arbeta i webbpubliceringssystemet.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Marie Arsenian Henriksson blir ny vicerektor för forskning tillika ordförande i Kommittén för forskning vid Karolinska Institutet med start 1 mars, enligt ett rektorsbeslut den 21 februari.
Nyheter
Nu finns nya gratulationskort att dela ut vid disputationer, ST-examinationer och liknande högtidliga tillfällen. Framsidan visar en bild på Sankta Apollonia, tandläkarnas skyddshelgon.

Insidorna har inget tryck för att ge plats för namn och handskriven gratulation. På baksidan beskrivs hennes historia kort på svenska och engelska.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Logan Pendergrast och Juleen Zierath vid gruppen integrativ fysiologi medverkar i den internationella nyhetssajten The Conversation med artikeln "Morgonträning bränner mer kroppsfett, visar musstudie".
Nyheter
Ett planerat systemunderhåll för IDAC kommer ske den 22 februari mellan kl 13:00 till 22:00.
I IDAC portalen kommer det gå att söka efter medarbetare/student samt att tjänsten ”Återställ lösenord” kommer vara tillgänglig hela dagen. Resterande tjänster ber vi er att inte använda mellan 13.00-22.00.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Det avjoniserade vattnet kommer att stängas av mellan den 3 och 6 mars 2023 för årlig service.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
KI:s årsredovisning för 2022 lämnades in till regeringen den 17 februari.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Ny Cateringportal med start 20/2 - KI NORD, Solna Campus


Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Det förekommer i vissa fall problem att hämta hem varukorgar från leverantörernas webbutiker (Punch-outer) via UBW e-handel.
Vid problem, testa gärna en annan webbläsare och om ni använder MAC testa om möjligt en PC.

Om det inte går att hämta hem varukorg vid nya försök så använd "sök artiklar" i e-handeln. Se bild.

Felsökning pågår.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Det skriver Maria Arnman, docent i vårdvetenskap vid avdelningen för omvårdnad, i en debattartikel i Dagens Medicin.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Ny vice ordförande i styrgruppen för KID-medel är Margaret Sällberg Chen. Varje år vid den här tiden kan doktorandprojekt stödjas med hjälp av anslag från KID. I år är det 65 doktorander som har möjligheten att få 50 procent av doktorandlönen studiefinansierad under fyra år. Den 15 mars går ansökningstiden ut.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Det är viktigt att du med jämna mellanrum kontrollerar att din telefon har de senaste systemuppdateringarna installerade.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Centrum för hälsokriser på KI knyter ytterligare expertkoordinatorer till sig. Denna gång handlar det om expertis inom hälsosystemsresiliens, i form av Helena Nordenstedt, docent och läkare, med bred erfarenhet och forskningsintresse inom global hälsa och motståndskraft mot kriser på systemnivå.
Nyheter
Datalagringsprojektet som genomförs av ITA har nu påbörjat den planerade flytten av data från hemkataloger (H:) till OneDrive.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Regeringen fattade på torsdagen den 16 februari beslut om att anställa Annika Östman Wernerson som rektor för Karolinska Institutet. Hon tillträder den 1 mars 2023.
Nyheter
Tack vare donationer från flera aktörer kan nu Karolinska Institutet tillsätta en helt ny professur i preventionsmedicin. H.K.H. Prins Daniel ger namn åt professuren och beskyddar satsningen.
Nyheter
Läs LIME:s nyhetsbrev!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Lärande, Informatik, Management och Etik
Många patienter med den autoimmuna sjukdomen ANCA-associerad vaskulit (AAV) lider av en hög risk för sjukdomsåterfall trots behandling. Forskare på KI har nu identifierat T-celler som bidrar till skador på njurvävnaden hos dessa patienter. Detta kan komma att göra det möjligt att använda T-cellscreening för att identifiera individer med hög risk. Studien publicerades i Kidney International.
Nyheter
Forskare från Karolinska Institutet har upptäckt att gener som kodar för T-cellsreceptorer varierar stort mellan olika personer och befolkningsgrupper, något som kan förklara varför människor reagerar olika på till exempel infektioner. Resultaten som presenteras i tidskriften Immunity visar även att vissa genvarianter härstammar från neandertalare.
Nyheter
Aristeidis Grigoriadis från avdelningen gastroenterologi och reumatologi vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), försvarar sin avhandling "Magnetic resonance imaging as a tool for diagnosis, evaluation and prognosis in patients with primary sclerosing cholangitis" den 17 februari 2023. Huvudhandledare är Annika Bergquist (MedH).
Nyheter
15 feb 2023
Med magen i fokus
Möt Charlotte Hedin, forskargruppsledare på avdelningen för klinisk medicin, institutionen för medicin, Solna.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Solna, Kli med
Möt Elisabet Svenungsson, forskargruppsledare på avdelningen för reumatologi, institutionen för medicin, Solna.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Solna
Då folkhälsospecialisten Harriet Nakigozi upptäckte utbildningen ”Managing innovation for sustainable health” så var hon mitt i sin forskarutbildning. Trots det skickade hon in en ansökan. Snart visade det sig vara helt rätt beslut då de båda utbildningarna korsbefruktade varandra.
Nyheter
Centrum för hälsokriser har, på uppdrag av KI:s rektor sammanställt rapporten: Förbättrad beredskap inför nästa hälsokris – lärdomar från KI under covid-19 pandemin. Rapporten beskriver de åtgärder som gjorts och de lärdomar som dragits av arbete på KI under covid-19-pandemin 2020-2022 och finns nu att läsa i sin helhet på webben.
Nyheter
Utlysningen för 2023 omfattar upp till 65 KID-medel.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Centrum för hälsokriser på KI har publicerat sin första årsrapport, som täcker aktiviteter under 2022. Eftersom det är centrumets första år med utåtriktade aktiviteter och pågående verksamhet, så innehåller rapporten även bakgrundsinformation om centrumet, dess organisatoriska struktur och presentation av personal.
Nyheter
I avsnitt 113 av KI:s podcast Medicinvetarna svarar Tanja Tomson på frågan om var forskningen står idag när det gäller metoder för rökavvänjning.
Nyheter
När Tewodros Seyoum ville stärka sin kompetens och ledarskapsförmåga som barnmorska i hälso- och sjukvården var KI:s utbildning ett självklart val. Här fick han nycklarna till ett mer aktivt ledarskap och en kunskap som bidrar till att stärka Etiopiens hälsovård.
Nyheter
Ni har väl inte missat att det snart är Fettisdagen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Onsdagen den 15 februari 2023 från kl. 07:30 kommer Akademiska Hus att utföra kvartalsprov av sprinkler i byggnaden. Brandtablåer kan börja blinka men inget ljud kommer att aktiveras.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Patienter med hjärtsvikt lider ofta av flera andra sjukdomar och innebär en stor påfrestning på sjukvården, enligt en multinationell studie publicerad i Heart av forskare från Karolinska Institutet. Forskarna pekar på ett akut behov att förbättra riskhantering av sjukdomen.
Nyheter
Fysisk aktivitet vid rätt tidpunkt på dygnet verkar kunna öka fettförbränningen, i alla fall hos möss. En ny studie från Karolinska Institutet och Köpenhamns universitet visar att möss som hade ett träningspass i tidig aktiv fas, vilket motsvarar förmiddagsträning hos människor, ökade sin ämnesomsättning mer än möss som tränade vid en tidpunkt då mössen vanligen vilar. Resultaten publiceras i tidskriften PNAS.
Nyheter
I en ceremoni på Svenska Läkaresällskapet den 8 februari uppmärksammades 24 medarbetare vid Karolinska Institutet för "nit och redlighet i rikets tjänst". I samband med ceremonin delades även Silvermedaljen 2022 ut.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
En kartläggning av KI:s utsläpp av växthusgaser visar att de största utsläppen kommer från inköp av varor och tjänsteresor. Nu stärks klimatarbetet inom flera områden.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Du som undervisar eller är involverad i utbildningsfrågor är välkommen att delta på KTH:s lärarkonferens den 7 mars.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Varmt välkommen!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Jordbävningen i Turkiet och Syrien har lett till många döda och skadade och en omfattande förödelse. Även anhöriga, kollegor och vänner i omvärlden drabbas.
Nyheter
KI webbförvaltning
2022-06-08