Nyhetsarkiv

View expanded
View compact
Forskare vid Karolinska Institutet har i en ny studie avbildat proteinet tau i hjärnan hos levande patienter med Alzheimers sjukdom. Mängden och spridningen av tau visade sig kunna förutse hur minnet kommer att utvecklas i framtiden. Hjärnavbildning för att mäta tau kan vara användbar både för att förbättra diagnostiken och för att utveckla mer effektiva behandlingar, enligt forskarna. Studien publiceras i tidskriften Molecular Psychiatry.
Nyheter
Under sommaren 2020 har Karolinska Institutet förordnat rektor respektive universitetsdirektör enligt nedan.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Även för tidigt födda barn bör utvärderas enligt Apgarskalan, ett verktyg som används för att mäta nyföddas hälsa omedelbart efter förlossningen. Den slutsatsen drar forskare vid Karolinska Institutet som i en stor observationsstudie undersökt värdet av Apgarpoäng för barn som föds för tidigt. Resultaten har publicerats i tidskriften New England Journal of Medicine.
Nyheter
Den 14 juli börjar borrning och sprängning i berget. Boende och arbetande i närheten kommer att höra och känna av arbetena.

Sprängningarna kommer att ske vid fasta tider, måndag till fredag kl 07.05, 09.00, 10.50,15.00, 18.00, 21.50. Vilka dagar det sprängs och hur många tider som utnyttjas varje dag beror på hur arbetet framskrider.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Vi saknar vår kollega och vän professor emeritus Torgny Svensson. Han avled i sviterna av covid-19 fredagen den 12 juni vid 75 år ålder. Han sörjs närmast av sin familj, vänner och kolleger i Sverige och internationellt.
Nyheter
Upprepade mätningar av biomarkören FIB-4 i blodet med några års mellanrum kan förutsäga risken att drabbas av svår leversjukdom, visar en ny studie från Karolinska Institutet som publiceras i Journal of Hepatology. Risken för skrumplever ökar hos personer där nivåerna av denna markör stiger mellan två testtillfällen.
Nyheter
Centrum för Innovativ Medicin (CIMED) stödjer klinisk forskning vid Campus Flemingsberg. Genom att stimulera utbytet mellan kliniska och experimentella forskare bidrar CIMED till att stärka och utveckla forskningsmiljön vid Campus Flemingsberg.
Nyheter
KI har ett nytt avtal inom företagshälsa. Från och med 1 juli 2020 är vår leverantör Avonova Hälsa.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Campus Syd, Odontologi, Universitetstandvården
De stora satsningarna på infrastruktur passerade kulmen 2018, och KI är sedan dess inne i en konsolidering som tydligt syns i att kostnadsökningen nästintill har upphört.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Nu har tekniker åtgärdat problemen. Testa att logga in igen på din KI mail genom länken till webmailen nedan eller genom en e-postklient på din dator eller mobiltelefon, vid fortsatta problem så kontakta it-support@ki.se 08 524 822 22.
Vi ber om ursäkt för det inträffade.

/KI IT-support.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
De får 750 000 kr var under ett år.
Nyheter
En sommarhälsning från Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
För drygt ett år sedan lanserades Stockholm trio. Universitetsalliansen mellan Karolinska Institutet, Stockholms universitet och KTH har fördjupats och utvecklats inom flera områden under året. Ett gemensamt Brysselkontor är en vision som blir verklighet under hösten.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en ny metod som på molekylär nivå kan analysera intakta tumörprover i tre dimensioner (3D). Forskningen är ett samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och publiceras i Nature Biomedical Engineering. Nu planerar forskarna att använda metoden för att studera vävnadsprover från covid-19-patienter, med förhoppning om att den kan ge svar på var och hur det nya coronaviruset angriper olika organ.
Nyheter
Med anledning av covid 19-utbrottet kommer medierapporten att göras med tätare intervall än annars. Vi kommer också att ha fokus på just rapporteringen om virusutbrottet. Som alltid är medierapporten ett urval av KI-relaterade nyheter.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Hallå där, Patricia! Du kommer att ta över som chef för Karolinska Institutets tandvårdsklinik, universitetstandvården, från 1 juli. Vilka planer har du för universitetstandvården?
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
I en ny studie har forskare vid Karolinska Institutet och KTH tagit fram en helt ny typ av hjärnkarta som bygger på en innovativ metod för att kartlägga hur hjärnvävnaden kan delas upp i områden utifrån en molekylär profil. Studien publiceras i Science Advances.
Nyheter
Den 7 juli mellan kl 08-12 sker servicearbete med brandlarmen i IMM:s lokaler. Larmet kan komma att starta under en kort period (mindre än en minut), men i övrigt ska inte verksamheten påverkas av arbetet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Institutet för miljömedicin
28 jun 2020
IMM i media
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Institutet för miljömedicin
Forskare vid Aging Research Center, KI, och forskare från Italien och Spanien studerade hur multisjuklighet, när en person har två eller flera kroniska sjukdomar samtidigt, förändras över tid under en 12-årsperiod bland äldre personer genom att titta på data från den nationella longitudinella populationsstudien SNAC-K. Studien publiceras idag i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.
Nyheter
Vi gratulerar dessa 5 duktiga forskare som mottagit projektbidrag från CIMED.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin
Goda nyheter! 12 forskare i ANA Futura får projektbidrag från CIMED 2021-2023.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Om du har fått detta mail så kan du borste från det och ingen vidare åtgärd krävs, det är endast manuell funktionalitet som inte är tillgänglig ännu.

Det handlar om standardiserad konfigurationsinformation från systemet som gått ut till dig som användare.

Vi ber om ursäkt för det inträffade.

KI ITA.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Centrum för innovativ medicin (CIMED) stödjer klinisk forskning av högsta kvalitet vid Campus Flemingsberg och har utlyst projektbidrag för att stödja och stärka den kliniska forskningen vid Campus Flemingsberg.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Campus Syd, Klinisk vetenskap, intervention och teknik
Vanliga luftvägsbakterier som friska barn bär i näsan kan ibland orsaka livshotande infektioner. Birgitta Henriques Normark, professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, vill ta reda på hur det sker. Nu tilldelar Kungl. Vetenskapsakademien henne Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin – ett anslag på tio miljoner kronor under en femårsperiod.
Nyheter
Endodonti flyttar ihop med resten av specialistkliniken på plan 8 från och med 1 augusti 2020.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Odontologi, Universitetstandvården
Insikt i hur människors fettvävnad påverkas av åldern har länge definierats av flertalet studier baserade på möss. Forskare vid Karolinska Institutet har nu, för första gången, kunnat genomföra en prospektiv studie på människor som presenterar ny kunskap om hur våra celler minskar fettnedbrytningen med åldern. Studien publiceras i tidskriften Cell Metabolism.
Nyheter
Professor Birgitta Henriques Normark utsågs av rektor tidigare i år, den 10 mars, till att vara vicerektor för forskning under en treårsperiod.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I en ny studie har forskare från  Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet visat en tydlig länk mellan spelförståelse och hjärnans förmåga att skapa och anpassa sig under tidspress. Studien publiceras i Nature Publishing Groups tidskrift Scientific Reports.
Nyheter
På torsdag den 25 juni med start efter kl 19:00 görs en uppdatering av ki.se inkl. utbildning.ki.se, medarbetare.ki.se och nyheter.ki.se. Webbplatserna kommer att kunna nås av besökare under tiden uppdateringen pågår.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Forskare vid gruppen Klinisk fysiologi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet har med hjälp av ny teknik kunnat visa på skillnader mellan genomblödningen i kvinnors och mäns hjärtan. Studiens resultat publicerades nyligen i tidskriften Scientific Reports.
Nyheter
Forskningens förutsättningar har förändrats drastiskt till följd av covid-19-pandemin. Det finns två olika sidor av den nya tiden i spåren av coronaviruset. Medan covid-19-relaterad forskning ökar rekordartat och anslagen strömmat in från såväl donatorer, forskningsråd och EU, så har annan forskning minskat eller helt lagts på is. Särskilt svår är situationen för övrig klinisk forskning.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Planerat systemunderhåll för IDAC. Den 25 juni 2020 från 17:00 till 19:00 genomförs ett planerat systemunderhåll i IDAC. I IDAC portalen kommer det gå att söka efter medarbetare/student samt att tjänsten ”Återställ lösenord” kommer vara tillgänglig hela dagen. Resterande tjänster ber vi er att inte använda mellan 12:00 – 22:00.
Release innehåll se https://medarbetare.ki.se/forandringar-och-buggrattningar-i-idac
 
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
I ett samarbetsprojekt mellan Karolinska institutet, Karolinska universitets sjukhuset, Uppsala universitet och Åbo universitet under ledning av professor Agneta Nordberg NVS, KI har skillnader i patologiska förändringar studerats med PET ligander i hjärnvävnad hos olika ärftliga former av Alzheimers sjukdom jämfört med sporadisk Alzheimer.
Nyheter
Lönen kommer utbetalas till all KI-personal 25 juni. Anställda som har bankkonto i Swedbank/sparbanken får sin utbetalning som vanligt. Anställda som har bankkonton i andra banker kommer få sin lön utbetald under förmiddagen den 25 juni. Vi beklagar fördröjningen där orsaken beror på ett signeringsfel.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Vid psykos har utrikesfödda från Afrika och Mellanöstern och deras barn högre risk för att bli tvångsvårdade redan vid första vårdtillfället jämfört med svenskfödda med samma sjukdom. Det visar en stor nationell studie av forskare vid Karolinska Institutet och University College London i Storbritannien som publicerats i tidskriften Psychological Medicine.
Nyheter
Tre frågor till utbildningsadministratör Karin Wrangö, som tar över efter Agnes Elmberger som vår institutions hälsoinspiratör.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Lärande, Informatik, Management och Etik
Efter gårdagens driftstörning har KI Cloud fortfarande några störningar.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Risken att insjukna i fler än ett hudmelanom under en tioårsperiod har ökat tiofaldigt i Sverige sedan 1960-talet. Det visar en ny studie av forskare vid Karolinska Institutet och Lunds universitet som publiceras i Journal of the National Cancer Institute. Den stadiga ökningen tros bero på förändrade semestervanor med mera aktivt solbadande och utlandsresor till sydliga breddgrader.
Nyheter
Några av träningens hälsoeffekter kan bero på att mångårig konditionsträning förändrar aktiviteten hos viktiga gener i våra muskler. Det rapporterar forskare vid Karolinska Institutet i Sverige och University of San Diego i USA i tidskriften Cell Reports. Studien visar också att långvarig träning dramatiskt minskar de könsskillnader som ses hos otränade individer. Resultaten kan ha betydelse för förebyggande av metabola sjukdomar som typ II-diabetes.
Nyheter
2020-06-24 09:00
Problemen är nu till största del lösta. Vissa system kan fortfarande vara påverkade.

Felsökningen fortgår.

------------------------

Vi har förnärvarande en större driftstörning som påverkar åtkomsten till många av KIs tjänster.

Felsökning pågår
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Karolinska Institutet leder en omfattande studie för att kartlägga pandemins påverkan på människors psykiska hälsa. Deltagarna följs under tiden pandemin varar och ytterligare fem år genom regelbundna enkäter och registerutdrag. Studien kan bli en av världens största i ämnet med parallella samarbetsprojekt i totalt sju länder.
Nyheter
KLOK-priset (Kliniskt Lärande genom Organisations- och Kompetensutveckling) delas ut till en vårdenhet där gott ledarskap och välorganiserad vård med lärande i fokus främjar verksamhetsförlagd utbildning (VFU) av hög kvalitet. Nominera senast 15 september.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskare vid Karolinska Institutet har i en studie på möss visat på en potentiell viktig behandling för att förbättra neurologisk återhämtning vid diabetes och stroke. Behandlingen baseras på att normalisera kroniska glukosnivåer efter stroke. Forskarna hoppas att resultaten, som presenteras i den vetenskapliga tidskriften Diabetes, kan förbättra strokebehandlingen hos personer med diabetes.
Nyheter
Så är institutionsledningen och administrationen tillgänglig vid institutionen för global folkhälsa under sommaren 2020.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Global folkhälsa
Varje år bjuds svenska lärosäten in att nominera en manlig och en kvinnlig kandidat till SIGHT Award. I år har KI:s ledning valt att nominera David Moulaee Conradsson vid NVS och Ulrika Morris vid MTC.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Med anledning av covid 19-utbrottet kommer medierapporten att göras med tätare intervall än annars. Vi kommer också att ha fokus på just rapporteringen om virusutbrottet. Som alltid är medierapporten ett urval av KI-relaterade nyheter.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Utbildningsradion ägnar två halvtimmesprogram åt Jonas F Ludvigsson, forskare och barnläkare. I det första programmet berättar Ludvigsson om hur han inte lyckades disputera förrän på tredje försöket. I det andra programmet berätta han om hur det är att arbeta med svårt sjuka och skadade barn.
Nyheter
Patienter med låg inkomst har högre risk att dö efter lungcancerkirurgi än patienter med hög inkomst. Sambandet kvarstår även om man tar hänsyn till förekomst av vanlig samsjuklighet och andra faktorer som är kända för att öka risken för död. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en ny studie som publiceras i tidskriften Thorax.
Nyheter
KW
KI webbteam
2020-06-08