Nyhetsarkiv

View expanded
View compact
KI har erhållit en donation från Karin Rosanders dödsbo. En del av donationen har avsatts för utveckling av läkarutbildningen. Som lärare vid KI har du möjlighet att ansöka om medel ur donationen. Sista ansökningsdag är 1 maj respektive 1 november.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Dorota Religa, vid sektionen för klinisk geriatrik, har nu blivit utnämnd till professor i klinisk geriatrik.
Nyheter
Ove Hagelin, Richard J. Heald, Hans Jörnvall, Lars Olson och Nancy Pedersen belönas med Karolinska Institutets Stora silvermedalj 2020. De tilldelas utmärkelsen för sina betydande insatser till stöd för universitetets verksamhet.
Nyheter
Den 4 september välkomnades nya studenter till Karolinska Institutet (KI) av bland annat rektor och vicerektor. För första gången gavs mottagningsceremonin helt digitalt. Missade du sändningen? Inga problem, vi har sparat och publicerat den åt er!
Nyheter
CLINTEC gratulerar Professor Anette Lohmander som är utsedd till ledamot i rekryteringsutskottet från 1 september 2020.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Campus Syd, Klinisk vetenskap, intervention och teknik
Karolinska Institutets anseende hos allmänheten fortsätter stiga för andra året i rad. Det visar en ny enkätundersökning som publicerades den 10 september.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet ingår i tre projekt som får finansiering i EU:s andra stora satsning på forskning om det nya coronaviruset sars-cov-2, covid-19 och pandemin. Sammanlagt rör det sig om drygt 14 miljoner kronor i forskningsanslag till KI.
Nyheter
Hallå där Nicola Payton, doktorand vid Aging Research Center (NVS). Den 8 oktober kommer du att försvara din avhandling ”Att förstå preklinisk demens: Tidig upptäckt av demens genom kognitiva och biologiska markörer”, vad handlar den om?
Nyheter
Syfte: Studera hur vaping av uppvärmda tobaksprodukter, IQOS, (Heated tobacco products) påverkar blodkärl och blodproppsbildning samt kärlinflammation.
Nyheter
Allt fler lever med alkoholberoende men det är svårt att få hjälp. Ny forskning visar att internetbaserad KBT är lika effektivt som KBT med fysiska möten. Resultaten presenteras i Magnus Johanssons doktorsavhandling vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Nämnden för prövning av oredlighet i forskning har i ett beslut som offentliggjordes sent igår (9 september) funnit att Karolinska Institutets tidigare prorektor Karin Dahlman-Wright har gjort sig skyldig till oredlighet i forskning när det gäller fyra artiklar. Artiklarna publicerades under åren 2013-2016.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
På torsdag den 10 september med start efter kl 19:00 görs en uppdatering av ki.se inkl. utbildning.ki.se, medarbetare.ki.se och nyheter.ki.se. Webbplatserna kommer att kunna nås av besökare under tiden uppdateringen pågår, men redaktörer kan inte logga in och redigera.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Personer med autismspektrumtillstånd har lägre nivåer av ett protein som reglerar mängden serotonin i hjärnan. Det visar en studie från Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Molecular Psychiatry och där hjärnavbildning använts för att jämföra personer med och utan autism. Resultaten ger hopp om att i framtiden kunna hitta en läkemedelsbehandling som lindrar symtomen.
Nyheter
Karolinska Institutet och NVS tackar Lena ”Hullan” Holmberg som efter 45 år som laboratorieassistent går i pension.
Nyheter
Det är nu möjligt att börja använda iLab för att boka tjänster hos en del av Karolinska Institutets core-faciliteter. Nio av planerade 45 core-faciliteter har implementerats i det nya administrativa systemet, som införs på uppdrag av infrastrukturrådet. Fler core-faciliteter är på väg in i systemet under hösten.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin
KI-forskare Saida Hadjab förklarar smärta på molekylär nivå i en intervju i tidningen Curie.
Nyheter
Med anledning av covid 19-utbrottet kommer medierapporten att göras med tätare intervall än annars. Vi kommer också att ha fokus på just rapporteringen om virusutbrottet. Som alltid är medierapporten ett urval av KI-relaterade nyheter.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskare vid Karolinska Institutet och SciLifeLab i Sverige och Tor Vergata University of Rome i Italien har genomfört en omfattande kartläggning av immunsvaret hos barn som drabbas av ett ovanligt men livshotande inflammatoriskt syndrom i samband med covid-19. Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cell, visar hur immunsystemet reagerar vid detta tillstånd och särskiljer det från de besläktade tillstånden Kawasakis sjukdom och cytokinstorm vid akut covid-19.
Nyheter
Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik 2020 (KIPRIME) tilldelas Dr. Glenn Regehr vid University of British Columbia i Kanada. Hans arbete har förbättrat den pedagogiska och vetenskapliga praktiken inom utbildningar för vårdyrken, och blir den tionde vinnaren av denna prestigefyllda och eftertraktade utmärkelse.
Nyheter
Your Special Delivery Service har under en period haft problem med sin fakturering vilket har resulterat i att de har skickat samlingsfakturor som vi på KI har haft svårt att hantera.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Munskydd rekommenderas i utbildningssituationer i KI:s lokaler där fysisk distansering är svår att åstadkomma, till exempel i praktisk färdighetsträning, laborationer och dissektioner. Engångsmasker och användarinstruktioner kommer att finnas tillgängliga på berörda platser.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Den 1 september 2020 tog Karin Edman över som administrativ chef vid institutionen för lärande, informatik, management och etik. Hon har tidigare jobbat som ekonomicontroller vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), och innan dess som controller på Stockholms universitet för Området för Humanvetenskap och Juridiska fakulteten.
Nyheter
Efter vårens uppehåll har nu KI:s obligatoriska grundläggande brandutbildning kört igång igen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Denna årliga rankning sammanställs av Times Higher Education i Storbritannien. I den senaste THE-rankningen (2020/2021), som publicerades 2 september 2020, får Karolinska Institutet plats 36 i världen när alla universitet, oavsett inriktning rankas. Förra årets motsvarande placering var 41. Bland de europeiska lärosätena ligger KI på plats 9. Sedan 2011, då THE lade om sin metodik, har KI:s totalplacering varierat mellan 28 och 44.
Nyheter
I Canvas finns många användbara guider och tips för dig som undervisar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskare vid Karolinska Institutet har identifierat en liten neutraliserande antikropp, en så kallad nano-antikropp, som har förmågan att blockera SARS-CoV-2 från att ta sig in i våra celler. Forskarna menar att den här antikroppen har potential att utvecklas till en antiviral behandling mot covid-19. Resultatet publiceras i tidskriften Nature Communications.
Nyheter
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Institutet för miljömedicin
Ett sammanhållet, behovsanpassat och optimerat stöd till kärnverksamhet och ledningsfunktioner. Det är det övergripande målet för programmet ”Ett sammanhållet verksamhetsstöd” som berör alla som jobbar inom någon av KI:s stödfunktioner.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetsförvaltningen
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Institutet för miljömedicin
Lider du av depression och vill delta i en forskningsstudie? Är du mellan 20 och 60 år, har tidigare haft diagnosen depression och inte haft behandling mot depression under de senaste tre månaderna? Har du nyligen kontaktat eller tänker snart kontakta din vårdcentral för att få hjälp mot nedstämdhet?
Nyheter
Den nuvarande versionen av KI Share kommer att avvecklas den 1 oktober 2020 och ersättas av KI SharePoint Online. IT-avdelningen kan hjälpa dig som idag ansvarar för en sida i KI Share att flytta ditt material.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Vi gratulerar Erik Berglund som vid Docenturutskottets sammanträde den 25 augusti 2020 antagits som docent i experimentell transplantationskirurgi.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Campus Syd, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Transplantation
Docentutskottet beslöt vid sitt sammanträde den 25 augusti 2020 att anta Lalle Hammarstedt Nordenvall som docent i öron, näs- och halssjukdomar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Campus Syd, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Öron näs o halssjukd
Tre forskare vid Karolinska Institutet tilldelas det europeiska forskningsrådets startanslag 2020: Niklas Björkström, Janina Seubert och Nils Landegren. Forskningsprojekten handlar om vävnadsfasta immunceller i kroppens olika organ, de kognitiva mekanismerna bakom vilken mat vi föredrar, samt könsskillnader i vårt immunsystem och kopplingen till autoimmun sjukdom. Totalt delar ERC i år ut sitt prestigefulla startanslag till 436 unga forskningsledare från hela världen.
Nyheter
Djurrättsalliansen har just nu en kampanj för att ”pensionera” fem apor som ingår i forskning på KI. Kampanjen består av uppmaningar på sociala medier, brev och e-post till medarbetare och utdelning av flygblad vid campus i Solna. KI använder apor i medicinsk forskning när andra alternativ saknas, forskningen rör bland annat utveckling av vaccin.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Vid terminsstart sker det tyvärr alltid ett ökat antal stölder från studenter. Det är även mycket vanligt att obehöriga tar sig in på låsta KI-utrymmen för att stjäla, framförallt datorer och telefoner.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
KI:s strategi för informationshantering togs fram under våren 2019 och är en del av Strategi 2030. Syftet med informationshanteringsstrategin är att skapa konkreta, gemensamma och förankrade vägar framåt för hantering av information och data på Karolinska Institutet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Karolinska Institutet ställer in det alternativa urvalet till läkarprogrammet (PIL) inför vårterminen (VT) 2021. I antagningsomgången VT 2021 används i stället urvalsgrunderna till programmet betyg (66 procent) och högskoleprovet (34 procent).
Nyheter
Jan Huisken, chef för medicinsk teknik vid Morgridge Institute, Madison, Wisconsin, tilldelas Lennart Nilsson priset 2020. Han vinner priset för sin utveckling av light-sheet-mikroskopi.
Nyheter
Moritz Lindquist Liljeqvist vid forskargruppen Kärlkirurgi, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Geometric, biomechanical and molecular analyses of abdominal aortic aneurysms" den 11 september 2020. Huvudhandledare är Joy Roy.
Nyheter
Ett blodprov vid sjukhusinläggning som visar om det finns SARS-CoV-2 i blodet eller inte kan särskilja patienter med hög risk för allvarligt covid-19-förlopp. Sjukhusvårdade patienter utan virus i blodet har stor chans till snabbt tillfrisknande. Det rapporterar forskare vid Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus i en ny studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Clinical Infectious Diseases.
Nyheter
Aktiva livsstilsval som att äta mer grönsaker, ökad fysisk aktivitet och att sluta röka kan minska risken för att insjukna i en kronisk njursjukdom. Det visar en studie av forskare vid Karolinska Institutet och Griffith University i Australien som publiceras i Journal of the American Society of Nephrology.
Nyheter
På initiativ av Torgny Svenssons tidigare doktorander och kollegor har ett vetenskapligt pris initierats, ”The Torgny H. Svensson Award”, i Torgnys ära. Priset delas ut under SCNPs årliga konferens var mottagaren av priset erbjuds att hålla en vetenskaplig föreläsning.
Nyheter
Läkemedlet modafinil används bland annat vid narkolepsi. Det har tidigare rapporteras en ökad risk för missbildningar hos spädbarn vars mammor använt modafinil under graviditeten. Nu visar en större registerstudie med nästan två miljoner gravida kvinnor i Sverige och Norge att det inte finns något sådant samband. Studien som publiceras i JAMA är genomförd av forskare vid Karolinska Institutet och norska Folkehelseinstituttet.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Under sommaren har både institutionen och universitetstandvården berikats med nya medarbetare. Vi hälsar er alla välkomna och hoppas att ni kommer att trivas hos oss.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Rekryteringsprocessen vid KI har öppnat för att rekrytera doktorander, postdoktorer, gästforskare och/eller gästdoktorander med stipendium från China Scholarship Council (CSC).
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Anmäl dig till en studie av kostnadsfri psykologisk behandling via internet för förbättrat mående och ökad livskvalitet vid obehag för kroppsliga symtom. Under 8 veckor får du verktyg för att lättare hantera fysiska symtom och minska ditt obehag för kroppen. Du är välkommen med din anmälan, och kontaktas via telefon för bedömning.
Nyheter
KW
KI webbteam
2020-06-08