Nyhetsarkiv

View expanded
View compact
Fyra stora forskningsprojekt vid Karolinska Institutet tilldelas i år projektanslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW). Sammanlagt gäller det närmare 143 miljoner kronor över en femårsperiod till KI-forskning om cellåldrande, hjärnans mekanismer för beslutsfattande, stamcellers öden och antikroppsproducerande celler.
Nyheter
I oktober invigs det nya universitetssamarbetet inom global hälsa, nätverket GlobeLife, ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Uppsala universitet. Nätverket har som mål att samarbeta över vetenskapsområden för att verka för Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Delta i konversationen om Hybrid Pedagogy! Vi letar efter er som är villiga att dela era erfarenheter efter senaste måndadernas digitala omställning.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Vecka 40.
* Montage väggar plan 6 95:61.
* Målning 95:61.
* Div. målningsarbeten i 95:10 vid dörrbyten i trapphus samt
lagningar efter demonterade brandlarmsknappar mm.
* Undertak 95:61.
* Elarbeten 95:61.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Kvinnors och barns hälsa
En typ av antibakteriella T-celler, så kallade MAIT-celler, är kraftigt aktiverade i personer med medelsvår till svår covid-19-sjukdom, enligt en studie av forskare vid Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Science Immunology. Fynden bidrar till ökad kunskap om hur vårt immunförsvar reagerar på covid-19-infektion.
Nyheter
Målet med friskvårdsbidraget är att det ska stimulera och inspirera till fysisk aktivitet av regelbunden och återkommande karaktär. Bidraget erbjuds alla anställda vid KI. Ansök senast den 30 november 2020.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurovetenskap
Den 12 mars 2020 blev professor Barbara Canlon invald som utländsk ledamot i klassen för medicinska vetenskaper i Kungl. Vetenskapsakademien.
Nyheter
Kvinnor som behandlats med fertilitetsbevarande kirurgi för borderline äggstockstumörer kunde få barn. Den naturliga fertiliteten var bevarad hos de flesta kvinnorna och endast en mindre andel behövde assisterad befruktning. Överlevnaden i gruppen var också lika hög som hos kvinnor som genomgått radikal kirurgisk cancerbehandling. Det visar en studie från Karolinska Institutet som publicerats i Fertility & Sterility.
Nyheter
Mer än 10 procent av unga och tidigare friska personer som utvecklar allvarlig covid-19 har felriktade antikroppar som attackerar det egna immunsystemet, och ytterligare 3,5 procent har en specifik genetisk mutation. Det visar ny forskning som publiceras i tidskriften Science av ett internationellt konsortium som involverar forskare vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Den 30 september invigs det nya forskningscentret AIMES, vars syfte är att öka interdisciplinär forskning och utbildning. Invigningen hålls i Eva & Georg Klein-salen i Biomedicum eller via Zoom.
Nyheter
Med anledning av covid 19-utbrottet kommer medierapporten att göras med tätare intervall än annars. Vi kommer också att ha fokus på just rapporteringen om virusutbrottet. Som alltid är medierapporten ett urval av KI-relaterade nyheter.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI-forskare har fått stöd från US Army för att utveckla gentekniska metoder som kan lindra eller bota sjukdomen Duchennes muskeldystrofi (DMD). Sjukdomen är den vanligast förekommande genetiska neuromuskulära sjukdomen hos barn.
Nyheter
Efter att ha varit stängt under våren öppnar nu Hagströmerbiblioteket för viss publik verksamhet under hösten 2020. Externa grupper, anställda vid Karolinska Institutet samt studenter är välkomna att boka visningar och besök, givetvis med beaktande av rådande smittskyddsrekommendationer. Vi erbjuder munskydd, engångshandskar och handsprit till alla besökare.
Nyheter
Petter Ljungman, enheten för miljömedicinsk epidemiologi vid IMM har tilldelats 20 miljoner SEK för projektet ”Klimat, hälsa och luftföroreningar i Indien (CHAIR-India): Vägen framåt för att uppnå de globala hållbarhetsmålen”.
Nyheter
Nu är även den andra omgången av provtagning för covid-19 genomförd med gott resultat. Några prover saknade dock app-registrering.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
I en ny studie som publiceras i tidskriften JAMA har forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset undersökt sambandet mellan ett positivt SARS-CoV-2-test under graviditeten och komplikationer hos mamma och barn. Närmare två av tre gravida som testades positivt saknade symtom på covid-19 och forskarna fann inte någon högre förekomst av förlossningskomplikationer eller ohälsa hos barnet vid födseln. Däremot var havandeskapsförgiftning vanligare hos infekterade kvinnor.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Ny kunskap om tändernas byggmaterial och tillväxt kan påskynda utvecklingen inom regenerativ tandvård, biologisk terapi av skadade tänder, men också för behandlingen av tandkänslighet. Studien som genomförts av forskare vid Karolinska Institutet publiceras i Nature Communications.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en metod för snabb, billig, men ändå träffsäker provtagning för covid-19. Metoden förenklar och frigör testningen från dyra reaktionssteg vilket möjliggör uppskalning av diagnostiken. Det gör metoden särskilt attraktiv för platser och situationer med begränsade resurser. Den är lika intressant för upprepad testning och för att flytta resurser från dyr diagnostik till andra delar av vårdkedjan. Studien publiceras i Nature Communications.
Nyheter
På grund av arbete med driftmiljön för KLARA-databasen, kommer EcoOnline (f.d. Nordic Port) att stänga ner åtkomsten till hela KLARA från kl. 16:00. Arbetet beräknas vara klart senare på kvällen den 28:e.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Bjarne Ahlströms Minnesfonds pris 2020 för forskning inom Klinisk neurologi – särskilt inflammatoriska mekanismer som påverkar centrala eller perifera nervsystemets funktion, har tilldelats KI forskare Federico Iovino. Priset på 1 miljon kronor delas ut årligen och fördelas delvis som ett individuellt pris à 50 000 kr, delvis som ett forskningsanslag à 950 000 kr.
Nyheter
I en studie av forskare vid Helsingfors universitet, Uleåborgs universitet, Östra Finlands universitet och Karolinska Institutet upptäckt att åderförkalkning på halspulsådern hade ett samband med kronisk kranskärlsjukdom.
Nyheter
The Global Undergraduate Awards är en internationell tävling för examensarbeten på grundutbildningsnivå. Även i år har KI fått goda resultat.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Berörda doktorander måste ta ställning till om de har för avsikt att fullfölja forskarstudierna, eller om det är dags att avbryta dem för gott.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Institutet för miljömedicin
Karolinska Institutets byggnad och forskningslabb Biomedicum i Solna vinner den prestigefyllda internationella tävlingen Mipim Awards 2020 i kategorin Best Healthcare Development. Biomedicum var det enda svenska bidraget bland nomineringarna. Byggnaden har tidigare även vunnit utmärkelsen Årets Bygge.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Medicinsk biokemi och biofysik, Fysiologi och farmakologi, Neurovetenskap, Cell- och molekylärbiologi
KI:s bibliometrisystem är stängt för underhåll tisdag 22 september 09.00–16.00.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
När Karolinska Institutets nya laboratoriebyggnad Biomedicum stod klart, lämnades det så kallade Retziuslaboratoriet. Byggnaden genomgår nu en omfattande renovering via ägaren Akademiska Hus och ska sedan hyras ut till nya hyresgäster. KI har sedan 2018 ingen verksamhet i denna del av campus Solna.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI:s bibliometrisystem är stängt för underhåll tisdag 22 september 09.00–16.00.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Nu har du möjlighet att nominera din förebild.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Simon Elsässer tar emot ett anslag på 2,7 miljoner kronor av IngaBritt och Arne Lundbergs Stiftelse för projektet ”sORF peptider i tumörbiologi och diagnos”. Elsässers projekt är ett av 19 som sammanlagt tilldelas 36 miljoner kronor i årets utdelning.
Nyheter
Vi söker friska personer (män och kvinnor, högerhänta) i åldrarna 30-60 år, som är intresserade att delta som kontrollpersoner i en studie om smärtmekanismer vid artros och ryggsmärta.
Nyheter
Sverige valde en annan covid-19-strategi än många andra länder. I en vetenskaplig artikel publicerad i tidskriften Acta Paediatrica, presenterar Jonas F Ludvigsson, en detaljerad tidslinje för hur Sverige hanterade covid-19 under de första åtta månaderna 2020.
Nyheter
Dr. Ivan Nalvarte, senior forskare och docent vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut) vid Karolinska Institutet, har beviljats ett bidrag på cirka 1,75 miljoner US-dollar i fyra år, från National Institute of Health (NIH), USA.
Nyheter
Institutionen för medicin, Huddinge, utlyser ett uppdrag som klinisk assistent från januari 2021.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Huddinge
Institutionen för medicin, Huddinge, utlyser ett uppdrag som klinisk assistent från januari 2021.  
Nyheter
18 sep 2020
Lönerevision 2020
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Samverkansrådet hade sitt tredje sammanträde 1 september. Nu kan du läsa protokollet om vad som samverkades.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Karolinska Institutet föreslår, i samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset, en nationell satsning på preventivt arbete riktat till personer med riskfaktorer för att begå sexuella övergrepp. Bland annat vill man inrätta ett nationellt kunskapscentrum.
Nyheter
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Från oktober så övertar institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) åter ansvaret för sitt verksamhetsstöd och kommer att bygga upp en egen administration. Detta innebär att administrationen vid global folkhälsa enbart kommer ge stöd till den egna institutionen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Global folkhälsa
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Det 26:e årliga mötet inom plattformssamarbetet mellan Karolinska Institutet och Mayo Clinic hölls för första gången helt digitalt på grund av den rådande pandemin med restriktioner gällande resor och folksamlingar. Konferensen avslutades med ett publikfriande direktsänt seminarium till David H. Murdocks ära.
Nyheter
Det är med stor sorg vi nåtts av beskedet att professor Sirkka-Liisa Ekman avlidit i en ålder av 77 år. Vi kommer alltid att sakna den glädje och entusiasm hon spred omkring sig.
Nyheter
Niclas Johansson heter den nya säkerhetschefen vid Karolinska Institutet. Han kommer närmast från General Electric (numera Cytiva) i Uppsala.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I sin avhandling “Molecular epidemiology studies on risk factors for breast cancer and disease aggressiveness” som Emilio Ugalde Morales försvarar den 2 oktober, använder han molekylär-epidemiologiska metoder för att undersöka sambandet mellan olika riskfaktorer och bröstcancerns aggressivitet.
Nyheter
Med anledning av covid 19-utbrottet kommer medierapporten att göras med tätare intervall än annars. Vi kommer också att ha fokus på just rapporteringen om virusutbrottet. Som alltid är medierapporten ett urval av KI-relaterade nyheter.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KW
KI webbteam
2020-06-08