Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Under 2023 lanserade Strategiska forskningsområdet i Vårdvetenskap (SFO-V) en satsning på framtidens forskare inom vårdvetenskap genom en öppen utlysning av medel till postdoktorala tjänster för vårdvetenskaplig forskning. Målsättning med satsningen, SFO-V Fellows, är att främja högkvalitativ vårdvetenskaplig forskning och att säkerställa återväxten av forskare inom området.
Nyheter
Ann-Helen Patomella, lektor vid avdelningen för arbetsterapi, får 4 400 000 kronor från Familjen Kamprads stiftelse för projektet ”Engagerande vardagsaktiviteter, livskvalitet och hälsosamt åldrande för hela befolkningen- Stroke prevention i primärvården”.
Grattis!
Nyheter
Hallå där Emelie Mälstam, doktorand vid avdelningen för arbetsterapi. Den 8 december försvarar du din avhandling "Make My Day – Exploring engaging occupations in stroke prevention and promotion of health". Vad handlar den om?
Nyheter
Staffan Josephsson, avdelningen för arbetsterapi, och Marie Kierkegaard, avdelningen för fysioterapi, får båda nästan fem miljoner kronor var i projektbidrag från Forte.
Nyheter
Hallå där Lisa Herulf Scholander, doktorand vid avdelningen för arbetsterapi. Den 10 november försvarar du din avhandling ”Narrative relations: resources for meaning-making and person-centred practices in geriatric care”. Vad handlar den om?
Nyheter
SFO-V utlyser medel för delfinansiering av sabbaticalvistelser inom vårdvetenskap. I våras hade Susanne Guidetti, professor vid avdelningen för arbetsterapi och Eric Asaba, docent och lektor vid avdelningen för arbetsterapi, möjlighet att tack vare beviljade ansökningar utnyttja dessa medel för att tillbringa varsin sabbaticaltid i Uganda respektive USA.
Nyheter
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) delar ut över 91 miljoner kronor till KI-forskning om äldres välbefinnande och framtidens arbetsliv. En av forskarna som får 24 miljoner kronor är Carin Håkansta, docent vid Karolinska Institutet och Karlstads universitet, som ska undersöka hur arbetsmiljön påverkas när delar av chefens arbetsuppgifter tas över av algoritmer.
Nyheter
En prestigelös ”doer” med visioner. Professorn och arbetsterapeuten Susanne Guidetti vill göra livet värt att leva för strokedrabbade. ”Jag har lärt mig att vardagen inte kan tas för given men också att man kan påverka sin situation mycket mer än man tror”, säger hon.
Nyheter
Forskargruppen HELD presenterade på Arbetsterapiforum sin forskning kring att utveckla och utvärdera komplexa interventioner inom strokeområdet. Det har nu uppmärksammats i tidningen Arbetsterapeutens senaste nummer där bl a Susanne Guidetti intervjuas.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Arbetsterapi
Margarita Mondaca, forskare och lärare vid avdelningen för arbetsterapi, intervjuas som årets Ingela Petersson Lie-stipendiat i en stor artikel i senaste numret av facktidningen Arbetsterapeuten, där hon även pryder omslaget.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Arbetsterapi
Riktlinjerna för bästa praxis kring förbättrad användning av teknik vid demensvård togs fram för något år sedan, bland annat forskare från forskargruppen CACTUS. I december publicerades en uppdatering av riktlinjerna.
Nyheter
Den 17 november anordnade Occupational Science Europe (OSE) sin första online-konferens: ”Everyday life: living and doing in a changing society”. Organisationen har under flera år regelbundet anordnat vanliga konferenser, men i dessa pandemitider blev det således en onlinekonferens, något som skulle visa sig bli succéartat.
Nyheter
Nya frågor, nya kontakter och nya samarbeten är vad man hoppas på när det första nationella mötet för forskare, lärare och doktorander i arbetsterapi genomförs som ett webbinarium tisdagen den 19 oktober 2021. Initiativtagare och värd för detta är avdelningen för arbetsterapi vid KI.
Nyheter
Hallå där, Elin Jakobsson, doktorand vid avdelningen för arbetsterapi! Den 1 september försvarar du din avhandling ”Voices in the wake of eHealth: older adults’ and occupational therapists’ perceptions of using information and communication technology”. Vad handlar den om?
Nyheter
Professor Staffan Josephsson vid avdelningen för arbetsterapi, NVS, har fått en replik på en debattartikel på DN Debatt publicerad. Repliken bemöter debattartikeln där Mats Alvesson bland annat tar upp akademiseringen av vårdyrken.
Nyheter
Hallå där, Sarah Wallcook, doktorand vid sektionen för arbetsterapi! Den 10 juni försvarar du din avhandling “Conditions of everyday technology use and its interplay in the lives of older adults with and without dementia”. Vad handlar den om?
Nyheter
Hallå där Sophie Gaber, doktorand vid avdelningen för arbetsterapi! Den 22 januari kommer du att försvara din avhandling "The participation of older people with and without dementia in public space, through the lens of Everyday Technology use”. Vad handlar den om?
Nyheter
Forskare i projektet ”Make my day” stötte, som många andra, på stora problem när coronapandemin drog in över landet. Hur skulle datainsamlingen nu kunna göras? Men man fann på råd och lyckades hålla tidsplanen i sin pilotstudie.
Nyheter
Hallå där Helena Cleeve, doktorand vid Sektionen för arbetsterapi. Den 6 november kommer du att försvara din avhandling ”Mundane mattering : how materialities come to matter in everyday life in dementia care units and in end of life care”, vad handlar den om?
Nyheter
NVS gratulerar Ann-Helen Patomella, Lena von Koch, Maria Hagströmer och Neda Agahi!
Nyheter
Det är Charlotte Ytterberg, Susanne Guidetti och Staffan Josephsson som får bidrag.
Nyheter
Hallå där Martha Gustavsson, doktorand vid sektionen för arbetsterapi. Du ska disputera den 29 maj med din avhandling ”Participation in everyday life after stroke: Development and evaluation of F@ce – a team-based, person-centred rehabilitation intervention supported by Information and Communication Technology”, vad handlar den om?
Nyheter
Nyheter
KI webbförvaltning
2024-06-11