Publicerad: 2022-02-11 08:17 | Uppdaterad: 2022-07-27 14:38

Stora delar av världen på samma plattform vid Occupational Science Europé Online Conference 2021

Den 17 november anordnade Occupational Science Europe (OSE) sin första online-konferens: ”Everyday life: living and doing in a changing society”. Organisationen har under flera år regelbundet anordnat vanliga konferenser, men i dessa pandemitider blev det således en onlinekonferens, något som skulle visa sig bli succéartat.

Rosa hus med tvättlina och kläder
”Everyday life: living and doing in a changing society” Foto: Pixabay

Aileen Bergström och Margarita Mondaca, vid avdelningen för arbetsterapi, var i egenskap av styrelseledamöter i OSE med och anordnade konferensen tillsammans med övriga internationella styrelseledamöter från OSE. Men ytterligare medarbetare från avdelningen medverkade på konferensen. Målgruppen var främst akademiker, ledare och forskare inom aktivitetsvetenskap men i och med att det var online och gratis, deltog även studenter. Bland annat deltog en grupp med 36 arbetsterapeutstudenter från Frankrike tillsammans med sin lärare. Och i Brasilien och Portugal hade man samlat ihop studenter och gjort en masterclass av konferensens keynotes.

Deltagare från 29 länder

Stora delar av världen var representerade på konferensen. Det var deltagare från 17 länder i Europa och 12 utomeuropeiska länder. Deltagarna kom från bland annat Australien, Franska Guyana, Förenade Arabemiraten,Kanada, Japan, Tunisien och Filippinerna. Genom att det var online blev det tillgängligt på ett annat sätt.
– När vi planerade trodde vi att det skulle bli cirka 25-50 personer i varje språkgrupp, säger Aileen, men det blev ju betydligt fler. Totalt kom vi upp i 600 registrerade deltagare, trots att tekniken egentligen bara skulle räcka för 500 stycken. Det var en fantastiskt positiv överraskning med det antalet
– Vi blev helt överväldigade av antalet deltagare, tillägger Margarita.

Porträtt av Margarita Mondaca, sektionen för arbetsterapi, NVS.
Margarita Mondaca, avdelningen för arbetsterapi, NVS. Foto: Selma Wolofsky

Inkluderande, intresseväckande och utmanande

Visionen man arbetade med när konferensen planerades var att den skulle vara inkluderande, intresseväckande och utmanande. Intentionen var att det skulle finnas mer av dialog och demokrati än vad det brukar på den här typen av konferenser.
Det blev särskilt tydligt vid presentationen av abstracts. Istället för att köra individuella presentationer hade här arrangörerna parat ihop abstracten beroende på likheter eller olikheter och så presenterades forskningen som en dialog, där en facilitator fokuserade samtalet och även såg till att vända sig mot publiken för kommentarer och frågor. Här ville man verkligen att folk skulle våga ställa frågor och tid för diskussion med publiken blev prioriterad.
Dessutom var säkert hälften av de inskickade abstracten videofilmer, vilket inte heller är så vanligt.

Diskussioner på sitt eget språk

Konferensen i sin helhet hölls på engelska, så det var det språket man lyssnade till vid keynotes och andra presentationer, men sedan fick man alltså möjlighet att diskutera gruppvis på sitt eget språk. Det var en av grundtankarna med konferensen att man skulle få möjlighet att uttrycka sig på sitt eget språk, vilket också bidrog till att konferensen upplevdes unik.
– Vi hade behov av att prata om aktivitetsvetenskap på våra egna språk, säger Aileen. Vi hade gjort en indelning i fem olika språkgrupper för spanska, franska, tyska, portugisiska och engelska med ansvariga gruppledare. Där fick grupperna under 45 minuter diskutera på sina egna språk vilket var väldigt givande.
– Det fick en stor betydelse för det bredare samtalet, framhäver Margarita. Det medför de-kolonisering av kunskapen. Det möjliggör att du får tänka och reflektera på ditt eget språk och berätta vad som sker angående aktivitetsvetenskap i dina lokala kontexter.
Hon betonar även att det inte bara handlar om översättning utan en pluralitet och mångfald i kunskapen, när man inte behöver anpassa sig. Man kunde utgå från sin egen verklighet.

Porträtts av Aileen Bergström, sektionen för arbetsterapi, NVS.
Aileen Bergström, avdelningen för arbetsterapi, NVS.

Driftade all teknik själva

Tekniken har vissa begränsningar och de hade som arrangörer inte ekonomi för någon form av IT-support, utan driftade hela konferensen själva, vilket ändå gick hyggligt bra. För vissa deltagare var det kanske första gången man var i kontakt med Zoom och alla var inte säkra på vad man skulle göra, men det blev charmigt och bra, berättar Margarita. Och det är fantastiskt att en sådan liten grupp med lite resurser kunde åstadkomma detta. Vi gjorde allt hemsnickrat själva och löste alla problem.
De har all anledning att vara stolta.

Många fick möjlighet att delta

Aileen och Margarita säger att de lärt sig oerhört mycket från denna konferens med detta specifika upplägg och de ser förstås både för- och nackdelar. De får väl se hur det blir i framtiden efter pandemin. Men en ofrånkomlig fördel är förstås tillgängligheten. Alla har råd att delta, många som kanske skulle hamna utanför annars.
– Det är fantastiskt att vi kan vara från så många olika länder och ses på samma arena, poängterar Aileen. Många hade verkligen längtat efter denna möjlighet till att få prata och lyssna här.

De tillägger också att konferensens själva titel var väldigt lockande: ”Everyday life : living and doing in a changing society”. Det är ett hett ämne inom arbetsterapin idag.

Kommentarer från konferensen

Det har kommit många positiva kommentarer efteråt. Här är några stycken:

  • Great organization and technology. Thank you!
  • Thank you OSE and Karolinska - it is an amazing opportunity to connect with OS across the globe
  • This is a great dialogue in the chat - so important to take this work on theories and how to apply them further!
  • Thanks to the organizing committee for making this conference accessible to so many of us!  I'm sure there is so much coordination and technology in the background and I appreciate all your work to create this valuable learning environment for us! thank you!
  • Thank you all for preparing this amazing conference! It's my pleasure to participate this conference!!

Kontakt

Margarita Mondaca Adjunkt;Biträdande Lektor