Publicerad: 2023-05-30 16:59 | Uppdaterad: 2023-05-30 17:09

Miljoner till KI-forskning om framtidens arbetsliv och äldres välbefinnande

Staplar med mynt och en växt högst upp på toppen.
Foto: Pixabay

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) delar ut över 91 miljoner kronor till KI-forskning om äldres välbefinnande och framtidens arbetsliv. En av forskarna som får 24 miljoner kronor är Carin Håkansta, docent vid Karolinska Institutet och Karlstads universitet, som ska undersöka hur arbetsmiljön påverkas när delar av chefens arbetsuppgifter tas över av algoritmer.

Carin Håkansta
Carin Håkansta. Foto: Privat bild

– Vad händer när uppgifter som traditionellt sett utförs av mänskliga chefer, tas över av maskinerna? Det vill vi veta mer om, säger Carin Håkansta vid institutet för miljömedicin på KI i en nyhetsartikel som publicerats på Fortes hemsida.

I det sexåriga projektet kommer man att studera de branscher där chefen delvis blir utbytt. Det kan till exempel handla om lagerarbete där chefen finns kvar men där arbetarna ofta får instruktioner genom hörlurar, skärmar eller lampor. Detsamma gäller inom transportnäringen där instruktionerna vanligtvis ges genom GPS och skärmar.

– Vi vet att den här formen av arbetsledning gör det möjligt att övervaka arbetare i större utsträckning. Arbetssättet leder också till snabbare beslutsfattande, resultatåterkoppling, leverans och större effektivitet hos organisationerna. Det innebär en avlastning för cheferna, men vad händer med medarbetarna? Här finns inte lika mycket data, säger Carin Håkansta.

Vill utveckla mätinstrument

Förutom att undersöka vad förändringarna i arbetsmiljön får för effekt på medarbetarnas hälsa, säkerhet och välbefinnande, vill Carin och hennes kollegor utveckla mått och mätinstrument för att öka kunskapen på området. Ett mål är också att hitta verktyg och strategier för att minska de eventuella risker som uppstår.

– Forskning på plattformsarbete visar att algoritmisk styrning bland annat orsakar stress, social isolering och trafikrisker. Här är ny lagstiftning på väg som förhoppningsvis kommer ge plattformsarbetarna bättre skydd och rättigheter. Vi ska undersöka om lagstiftningen även kan skydda medarbetare i andra branscher, säger hon.

Satsning på äldres hälsa

De som tilldelas pengar i Fortes satsning på äldres hälsa är Susanne Guidetti, Serhiy Dekhtyar, Lena Dahlberg och Breiffni Leavy, samtliga vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Kristina Johnell vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik och Karin Modig vid institutet för miljömedicin.

Pengarna ska gå till att förbättra vården och omsorgen för äldre i det svenska välfärdssystemet och forskningen kommer att pågå till 2029.

Läs mer om Fortes satsning på äldres välbefinnande på deras hemsida.