Publicerad: 2020-12-17 09:44 | Uppdaterad: 2022-07-27 14:49

Ny avhandling om delaktighet i ett teknologiskt samhälle bland äldre med eller utan demens

Hallå där Sophie Gaber, doktorand vid avdelningen för arbetsterapi! Den 22 januari kommer du att försvara din avhandling "The participation of older people with and without dementia in public space, through the lens of Everyday Technology use”. Vad handlar den om?

Sophie Gaber, doktorand vid sektionen för arbetsterapi.
Sophie Gaber, doktorand vid avdelningen för arbetsterapi. Foto: Privat.

Det primära fokuset för min avhandling är att skapa insikter om delaktighet i det offentliga rummet hos äldre med eller utan demens, i relation till deras användning av vardagsteknik. Vi möter vardagsteknik hela tiden i vårt vardagliga liv: när vi kokar kaffe i vårt hem, när vi planerar våra resor med hjälp av smartphone-appar eller när vi betalar våra livsmedel i självbetjäningskassan i matbutiken. Förmågan att kunna använda vardagsteknik tas numera för given i vårt samhälle och vårt beroende av vardagsteknik har blivit ännu mer uppenbart under covid19-pandemin. Denna avhandling lyfter fram de egna uppfattningarna bland äldre med eller utan demens i Storbritannien och Sverige. Studierna undersöker hur deras användning av vardagsteknik, och andra faktorer så som upplevd risk, relaterar till delaktighet i aktiviteter och platser i det offentliga rummet.

Vilka är de viktigaste resultaten?

I avhandlingen har ett samband mellan delaktighet i aktiviteter och platser i det offentliga rummet och användning av vardagsteknik identifierats, i olika kontexter och över tid . Detta fynd är signifikant inte bara i statistisk mening utan det understryker även vilken väsentlig roll användningen av vardagsteknik spelar bland äldre med eller utan demens för deras förmåga att kunna aktivt delta i det tekniktäta samhället.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Denna kunskap är relevant och aktuell i ett alltmer teknologiskt och åldrande samhälle. Den nya kunskapen kan bidra med evidensbaserade insikter om delaktighet hos äldre med eller utan demens i samhället och i relation till användning av vardagsteknik. Sådan kunskap kan därmed användas för att skapa målinriktade insatser inom socialtjänst och hälsovård samt i skapandet av mer inkluderande miljöer, teknologier och tjänster. 

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

I framtiden hoppas jag kunna fortsätta med forskning som gör samhället mer kognitivt lättillgängligt för utsatta grupper och därmed mer inkluderande och intuitivt för alla. Jag är framförallt intresserad av att forska om hur social delaktighet hänger samman med användning av vardagsteknik, innovation och social påverkan.
 

Kontakt

Sophie Gaber