Publicerad: 2022-02-17 13:00 | Uppdaterad: 2022-07-27 14:36

Människans samspel med teknik vid demens: Riktlinjer för bästa praxis har uppdaterats

illustration av en äldre kvinna som sitter vid ett bord och skriver på en bärbar dator.
Äldre kvinna som sitter vid ett bord och skriver på en bärbar dator. Illustrationen: Publicerad med vänligt tillstånd av konstnären Jilly Jarman.

Riktlinjerna för bästa praxis kring förbättrad användning av teknik vid demensvård togs fram för något år sedan, bland annat forskare från forskargruppen CACTUS. I december publicerades en uppdatering av riktlinjerna.

Under de senaste åren har forskare från CACTUS forskargrupp (Sarah Wallcook, Sophie Gaber, Camilla Walles Malinowsky, Anders Kottorp och Louise Nygård) vid avdelningen för arbetsterapi vid NVS varit en del av INDUCT (Interdisciplinary Network for Dementia Utilising Current Technology), ett Marie Sklodowska Curie-finansierat Innovative Training Network (ITN). Syftet med INDUCT var att förbättra användbarheten av teknik inom demensvården genom att utvärdera dess effektivitets- och implementeringsfrågor. Ett av resultaten är INDUCT-Best Practice Guidance: Human Interaction with Technology in Dementia (https://www.dementiainduct.eu/guidance/). Dessa riktlinjer innehåller en omfattande uppsättning rekommendationer om förbättring av teknik för personer som lever med demens inom tre områden: vardagsliv, meningsfulla aktiviteter och hälso- och sjukvård, och ger evidens för hur teknik kan förbättra livet för personer med demens.

I december 2021 publicerades en uppdatering av riktlinjerna (https://www.dementiainduct.eu/guidance/). I denna uppdatering av Best Practice Guidance ingår även de första rekommendationerna från ett senare Marie Sklodowska Curie-finansierat nätverk, kallat DISTINCT (2019-2023). Huvudsyftet med DISTINCT är att tillhandahålla evidens för hur teknik kan förbättra den sociala hälsan hos personer som lever med demens genom att göra det möjligt för dem att
1) uppfylla sin potential på samhällsnivå, 2) hantera sitt eget liv och 3) delta i sociala och meningsfulla aktiviteter. 

Kontakt

Louise Nygård Professor Emeritus/Emerita