Publicerad: 2021-08-12 11:03 | Uppdaterad: 2023-03-31 10:58

Replik på debattartikel: ”Yrken inom skola, vård och omsorg är inte ren praktik utan teori”

Staffan Josephsson, professor i arbetsterapi vid Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle. Foto: Ulf Sirborn

Professor Staffan Josephsson vid avdelningen för arbetsterapi, NVS, har fått en replik på en debattartikel på DN Debatt publicerad. Repliken bemöter debattartikeln där Mats Alvesson bland annat tar upp akademiseringen av vårdyrken.

– Det går knappast att utföra arbete inom ”skola, vård och omsorg” utan att sätta teori i relation till situation och förändring, menar professor Staffan Josephsson.

Kontakt