Publicerad: 2018-09-06 15:37 | Uppdaterad: 2018-09-07 09:55

Utlysning av stipendium från Ingela Petersson Lies minnesfond

Karolinska Institutet utlyser härmed 2019 års stipendium till Ingela Petersson Lies minne

Stipendium till Ingela Petersson Lies minne utdelas vartannat år till en nydisputerad arbetsterapeut i Sverige som visat förmåga att ta sig an nya utmaningar och se möjligheter i olika situationer inom arbetsterapeutisk utbildning och forskning.

Stipendiaten ska i handling visat sig verka för att forskningsanknyta grundutbildningsprogrammet för arbetsterapeuter, för att främja ett internationellt samarbete, och/eller ha utvecklat ny metodik inom arbetsterapiforskningen. Disputation ska ha ägt rum högst 3 år från sista ansökningsdagen. Företrädesvis ska stipendiet användas till en resa.

Stipendiet utdelas efter förslag från en fondkommitté bestående av två representanter för Ingela Petersson Lies familj, två lektorer/forskare vid sektionen för arbetsterapi, NVS, KI samt sektionschefen vid sektionen för arbetsterapi, KI.

Förslag på lämpliga kandidater kan lämnas till fondkommittén under perioden 7 september – 23 november 2018.

Ansökningshandlingar och instruktioner finns tillgängliga på minnesfondens hemsida vid sektionen för arbetsterapi (NVS), Karolinska Institutet 6 september 2018. (Se även länk nedan)

Stipendiet utdelas vid Arbetsterapiforum i Stockholm den 2-3 april 2019, där även stipendiaten håller en 20 minuters populärvetenskaplig föreläsning i arbetsterapi.

Kapitalförvaltning

Fondens medel förvaltas av Karolinska Institutets kapitalfond. Bankgiro 5310-6407. Fonden tar tacksamt emot bidrag. Märk talongen "Ingela Petersson Lies minne".