Publicerad: 2021-10-05 17:21 | Uppdaterad: 2023-03-31 10:51

Nationellt möte för forskare, lärare och doktorander i arbetsterapi

Nya frågor, nya kontakter och nya samarbeten är vad man hoppas på när det första nationella mötet för forskare, lärare och doktorander i arbetsterapi genomförs som ett webbinarium tisdagen den 19 oktober 2021. Initiativtagare och värd för detta är avdelningen för arbetsterapi vid KI.

Lena Borell. Foto: Mattias Ahlm
Lena Borell. Foto: Mattias Ahlm

En av dem som arbetar med detta möte är Lena Borell, senior professor vid avdelningen för arbetsterapi, och som fått svara på några frågor kring webbinariet.

Vad är syftet med mötet?

 – Syftet är att skapa en plattform för möten i form av diskussioner som leder till en kunskapsutveckling i det gemensamma ämnet arbetsterapi/aktivitetsvetenskap. De inbjudna är engagerade i undervisning och forskning och mötet behövs för att  kunna dela erfarenheter, diskutera och lära av varandra.  Fokus ligger på att följa utvecklingen av teori och begrepp som ingår i ämnet, men även på forskningsmetoder, ämnets forskningsfrågor och pedagogik.

 – Vi ser sådana diskussioner som en förutsättning för att bibehålla och stärka en kritisk massa inom ämnet. Särskilt viktigt är det att stärka den kritiska massan just nu, när det i det offentliga rummet ifrågasätts om vårdutbildningarna (t ex utbildning av arbetsterapeuter, sjuksköterskor och fysioterapeuter) skall vara universitetsutbildningar.

Vilka anordnar mötet?

 – Initiativet kommer från forskargruppen i arbetsterapi vid KI. Under 2020 och 2021 har planeringen för ett nationellt möte skett tillsammans med ämnesföreträdare vid åtta andra universitet i Sverige och initiativet har fått ett stort gensvar med många uppslag för ett intressant innehåll.

Är det en engångsföreteelse eller ett möte som brukar hållas med viss regelbundenhet?

 – Tanken är att detta nationella möte ska genomföras årligen, under förutsättning att det finns intresse och att någon universitet tar ansvar för att planera och stå för den administrativa delen. Tanken är att det ska cirkulera mellan olika platser, och antagligen också fortsätta att vara tillgängligt via webb, men planeras gemensamt.

Vilka har bjudits in?

Inbjudna är lärare (professorer, lektorer, adjunkter) samt forskare  och doktorander i ämnet. Vi har även valt att bjuda in förbundet Sveriges Arbetsterapeuter.

Hur många tror ni kommer?

 – Eftersom det första mötet genomförs som ett webinarium, har intresset varit stort och vi planerar för 100 deltagare. Just nu är det 87 anmälda.

Vad ser ni mest fram emot med mötet?

 – Vi ser fram emot de diskussioner som kommer att initieras som ett resultat av mötet. Nya frågor kommer att utvecklas för fortsatta gemensamma diskussioner. Nya kontakter kommer att knytas och förhoppningsvis nya samarbeten inom både utbildning och forskning.