Publicerad: 2020-10-15 11:39 | Uppdaterad: 2020-11-12 11:38

Ny avhandling om hur materialiteter bidrar till omsorg och vardagsliv på bland annat demensvårdsavdelningar

Hallå där Helena Cleeve, doktorand vid Sektionen för arbetsterapi. Den 6 november kommer du att försvara din avhandling ”Mundane mattering : how materialities come to matter in everyday life in dementia care units and in end of life care”, vad handlar den om?

Porträtt av doktorand Helena Cleeve, Sektionen för arbetsterapi vid NVS.
Doktorand Helena Cleeve, Sektionen för arbetsterapi vid NVS. Foto: Privat

I min avhandling undersöker jag hur materialiteter (till exempel händer, kaffekoppar, pennor, och tidningar) bidrar till omsorg och vardagsliv på demensvårdsavdelningar samt i miljöer där personer vårdas i livets slutskede. Avhandlingen är tvärvetenskaplig och hämtar kunskap från vård och omsorg, design och konstnärliga metoder, samt teknik– och vetenskapsstudier. Empiriskt bygger avhandlingen på intervjuer, workshops och etnografiskt fältarbete. Jag har också undersökt hur teckningar och illustrationer kan användas för att studera dessa frågor.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Avhandlingen belyser tillfällen då till synes triviala saker blir avgörande för hur boende, patienter, personal eller familjemedlemmar formar relationer, identiteter och inflytande i omsorg och vardagsliv. Samtidigt hanteras materialiteter ofta på ett rutinmässigt sätt vilket gör att de framstår som banala och självklara. I relation till detta menar jag att illustrationer och teckningar kan öppna upp för andra förståelser av det materiella eftersom de kan ge nya sätt att se en situation som hjälper till att synliggöra etiska värden och dilemman. Illustrationer och teckningar kan även skapa utrymme för reflektion kring alternativa sätt att leva och vårda i dessa miljöer. 

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Hanteringen av till synes triviala materiella saker rymmer viktiga etiska frågor, om exempelvis integritet, omsorg, och inflytande. Vad något ”är” eller på vilket sätt det har betydelse kan dock inte förutsättas, vilket understryker vikten av att utgå från den givna situationen. Detta är mer eller mindre förbisedda aspekter i vård– och omsorgsmiljöer. Att skapa tid och rum för kollegialt lärande skulle kunna förbättra vardagen för personal, boende och anhöriga. 

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

Jag vill fortsätta att forska och gärna i tvärvetenskapliga sammanhang. I relation till mitt avhandlingsarbete är jag särskild intresserad av hur reflektion kring det materiella skulle kunna utformas för att bli en återkommande del i vård- och omsorgsarbete. Jag är även intresserad av att fortsätta utveckla och arbeta med visuella forskningsmetoder.

 

 

Kontakt

Helena Cleeve Anknuten till Forskning