Nyhetsarkiv

View expanded
View compact
Under de två mest intensiva månaderna av konstaterad samhällsmitta i Stockholmsregionen av SARS-CoV-2 kan vi rapportera en mycket låg sjuklighet hos barn i covid-19, trots öppna för- och grundskolor.
Nyheter
Snart ska de flesta av oss gå på efterlängtad semester. Men innan vi går finns det några saker vi behöver ha koll på.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Professor Janne Johansson har fått uppdraget som prefekt vid Institutionen för Biovetenskaper och Näringslära, med början 1 september 2020 till 31 augusti 2025.
Nyheter
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Denna vecka, dagen före midsommarafton, har vi inte så mycket att rapportera om. Eftersom det mesta arbete flyter på, eller på vissa håll till och med lugnar ner sig, har krisledningen inte haft något möte denna vecka. Därför handlar detta veckobrev mest om virustestningen som genomfördes i veckan. Vi vill passa på att tacka alla er som tog sig tid att genomföra virussjälvtestet under veckan. Tack för att ni bidragit till vår kunskap om smittspridning hos oss.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Forskare vid Karolinska Institutet har upptäckt en ny samverkan mellan två proteiner som minskar risken för DNA-skador och cancerutveckling på cellnivå. Rönen om proteinerna RTEL1 och Poldip3 publiceras i tidskriften Genes & Development.
Nyheter
Sista ansökningsdag 1 september 2020
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Dekan KI Syd tackar alla medarbetare för storartade insatser under våren och önskar en trevlig sommar!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Johan Rehnberg, vid ARC, tilldelas FORTE-bidrag om totalt 2,4 miljoner SEK, för en postdoc-tjänst i Nederländerna där han ska forska om "Att förbättra folkhälsan i den äldre befolkningen: finns det en motsättning mellan effektivitet och ojämlikhet?".
Nyheter
Vi gratulerar Wilhelmina Ekström, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som har blivit utnämnd till docent i ortopedi.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Molekylär medicin och kirurgi
Anders Jahres pris till yngre forskare tilldelas Niklas Björkström på Centrum för infektionsmedicin för hans upptäckter om hur NK-celler utvecklas och fungerar i fysiologiska och patologiska situationer.
Nyheter
MedTechLabs söker nu en operativ samordnare 50% som kommer att vara en länk mellan centret och de olika avdelningarna på Karolinska universitetssjukhuset.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Tjänstgörande prefekt vid IMM i sommar:
Vecka 28 – 29: Anna Bergström
Vecka 30: Irene Jensen
Vecka 31 – 32: Agneta Åkesson
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Institutet för miljömedicin
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Under sommaren kommer receptionen i Biomedicum ha ändrade öppettider.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Facility Management Biomedicum, Fysiologi och farmakologi
MedTechLabs söker nu en vice föreståndare som kommer att ansvara för centrumets utbildningsverksamhet, inklusive samordning av insatserna i samband med utbildningsvideos, organisering av utbildningsseminarier och webbseminarier etc.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Internrevisionen granskar KI:s olika verksamheter löpande. Nu senast institutionen för odontologi och universitetstandvården. Här kan du ta del av rapporten.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Protokollet från styrelsemötet 11 maj finns i mappen P:IMM_Information/Protokoll
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Institutet för miljömedicin
Det nya coronaviruset och covid-19 har lett till extra stort intresse för att stödja medicinsk forskning och andra insatser mot pandemin. Karolinska Institutet (KI) har under de senaste månaderna tagit emot rekordmånga donationer från privatpersoner, stiftelser, näringsliv och organisationer. Pengarna behövs – den här forskningen är nödvändig i arbetet mot pandemin.
Nyheter
Med anledning av covid 19-utbrottet kommer medierapporten att göras med tätare intervall än annars. Vi kommer också att ha fokus på just rapporteringen om virusutbrottet. Som alltid är medierapporten ett urval av KI-relaterade nyheter.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Tre forskare vid Karolinska Institutet har fått anslag från AF Försäkring för forskning om hur covid-19 och pandemin påverkar arbetsmiljö, hälsa och ledarskap. Sammanlagt rör det sig om närmare 11 miljoner kronor i forskningsbidrag.
Nyheter
Äntligen är det dags att få Romexis uppgraderat. Därmed kommer systemet att vara otillgängligt från 1 juli klockan 17 till 3 juli klockan 17.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Vecka 30-31 (18 juli-2 augusti) är supporten för digital undervisning och examination inte bemannad.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Institutet för miljömedicin
Forskare vid Karolinska Institutet och Nanyang Technological University (NTU) i Singapore har funnit att claustrum, en tunn hinna intill striatum i storhjärnan, egentligen är indelat i funktionella anslutningsmoduler, vilket kullkastar den rådande idén att den agerar som ett nav. Studien publiceras i Current Biology.
Nyheter
Stort grattis till Andrea Carmine Belin och Caroline Ran, från institutionen för neurovetenskap, som har fått Hjärnfondens forskningsanslag 2020 i två år för sitt projekt om Hortons huvudvärk, en neurovaskulär sjukdom som leder till extrem smärta och för vilken det i dagsläget saknas botemedel.
Nyheter
Nya data gällande dödsorsaker i Sverige för kalenderåret 2019 har publicerats av Socialstyrelsen. NASP har bearbetat statistik rörande självmord.
Nyheter
På måndag 15 juni flyttas diariföring och arkivering från administrativa avdelningen på institutionen för odontologi till KI SYDs gemensamma funktion för registratur och arkivering.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Veckorna går och nu är vårterminen formellt sett slut. Den tog slut i förra veckan när våra studenter på sista terminerna tog sin examen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskare vid Karolinska Institutet har upptäckt att överdriven nedbrytning av cellernas kraftverk, mitokondrier, spelar en viktig roll vid mitokondriesjukdomar hos barn. Dessa ärftliga metaboliska störningar kan resultera i allvarlig påverkan på bland annat hjärnans funktioner. Studien publiceras i EMBO Molecular Medicine.
Nyheter
Utlysning av medel för pedagogisk utveckling av befintliga kurser på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Sista ansökningsdag är 17 september.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Skademinimeringsprogram, som sprututbytesprogram, är ett effektivt sätt att minska injektionsrelaterat riskbeteende hos både kvinnor och män som injicerar droger, visar en ny avhandling från Karolinska Institutet.
Nyheter
Hälsosatsningen En Frisk Generation har bidragit till att barnfamiljer i resurssvaga områden som deltagit i programmet rör på sig mer och många barn och vuxna har fått en förbättrad livskvalitet. Det visar en utvärdering av programmet som letts från Karolinska Institutet och nu publicerats i två vetenskapliga artiklar. Särskilt för mammor och flickor har programmet haft en positiv effekt.
Nyheter
Läkemedlet baricitinib, som idag används mot ledgångsreumatism, kan eventuellt användas för att behandla patienter med covid-19, enligt en studie av ett internationellt forskarlag som inkluderar forskare vid Karolinska Institutet. Fynden, som publicerats i tidskriften EMBO Molecular Medicine, är ett exempel på hur AI-algoritmer kan hjälpa till att identifiera befintliga läkemedel som potentiellt kan ha effekt mot nya sjukdomar.
Nyheter
På torsdag den 11 juni med start efter kl 19:00 görs en uppdatering av ki.se inkl. utbildning.ki.se, medarbetare.ki.se och nyheter.ki.se. Webbplatserna kommer att kunna nås av besökare under tiden uppdateringen pågår.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Eva Broberger vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle tilldelas priset för sin långa gärning som lärare och genuina intresse för pedagogik.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Att en enskild population av stamceller har kapaciteten att på ett tidsmässigt förutsägbart sätt bilda flera olika celltyper, är fundamentalt för utvecklingen av komplexa organ. För att uppnå detta måste stamceller kunna balansera självförnyelse som säkerställer att stamceller bibehålls över tid, med cellulär differentiering som resulterar i att mogna celler bildas. Hur detta regleras på genetisk nivå har hittills varit oklart.
Nyheter
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Institutet för miljömedicin
Forskare vid Karolinska Institutet är del av ett konsortium som beviljats nästan 66 miljoner euro (690 miljoner kronor) av europeiska Innovative Medicines Initiative (IMI) och dess samarbetspartners. Medlen ska användas till att utveckla, testa och tillgängliggöra kemiska substanser och andra forskningsverktyg som kan bana väg för nya läkemedel och behandlingar av sjukdomar inom bland annat inflammation och cancer.
Nyheter
School of Health Innovation är det första och enda nordiska initiativet som erbjuder kurser i innovation som en förlängning av de akademiska ämnena hälsovetenskap och livsvetenskaper. Skolan grundades av Karolinska Institutet, KI, Oslo universitet, UiO, och Norwegian University of Science and Technology NTNU. Nu ansluter även Köpenhamns universitet samtidigt som stiftelsen Novo Nordisk Foundation tillkännager sitt stöd med över 10 miljoner kronor skolan under de kommande tre åren.
Nyheter
Med anledning av covid 19-utbrottet kommer medierapporten att göras med tätare intervall än annars. Vi kommer också att ha fokus på just rapporteringen om virusutbrottet. Som alltid är medierapporten ett urval av KI-relaterade nyheter.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI:s faktultetsråd bjuder in alla medarbetare, studenter och anknutna att delta i ett webbinarium den 16 juni för att diskutera hur KI kan och bör bidra under en pandemi och vilka lärdomar vi kan göra för framtiden
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Klinisk neurovetenskap
Regeringen har meddelat att universitet och högskolor från den 15 juni kan förbereda sig på att återgå till mer undervisning på campus.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Fysiologi och farmakologi
Om du blir sjuk ska du anmäla det enligt din institutions gällande sjukanmälningsrutiner. Om smittan inte påverkar arbetsförmågan kan däremot smittbärarpenning utgå, utan avdrag enligt Villkorsavtalen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Det är examenstider, men ännu inte semestertider, i alla fall inte för ledningen som varje torsdag, fram till dess att semestrarna startar i juli, kommer att fortsätta skicka ut veckobrev med lägesrapport i coronautbrottet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
KW
KI webbteam
2020-06-08