Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Professor Bob Harris, vicerektor för forskarutbildning på KI, belönas med Federation of European Biochemical Societies (FEBS) utbildningspris. Det är första gången som priset delas ut.
Nyheter
Csaba Adori, neurobiolog vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Stockholms universitet, och anknuten till institutionen för neurovetenskap vid Karolinska Institutet, får priset för sitt framstående arbete inom 3D-avbildning av kroppens vävnader.
Nyheter
Fang Fang, professor i epidemiologi vid Institutet för miljömedicin i Solna, tilldelas priset för sina enastående insatser inom epidemiologi, som forskare inom neurodegenerativa sjukdomar, särskilt ALS.
Nyheter
Professor Jonas F Ludvigsson har tilldelats H.M. Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band för framstående forskningsinsatser inom pediatrik och inflammatoriska tarmsjukdomar. Samtidigt får professor Göran K Hansson H.M. Konungens medalj av 12:e storleken i serafimerordens band för ledande insatser inom svenskt akademiväsende.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Tips från KI Grants Office om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Jonas Bergh, Klas Kärre, Lars Rydén och Karin Schenck-Gustafsson tilldelas Karolinska Institutets stora silvermedalj 2024. Medaljen delas sedan 2010 ut till personer som gjort storartade insatser för KI och uppmärksammas i samband med installationshögtiden i Aula Medica den 3 oktober.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Onkologi-Patologi, Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Medicin, Solna
I en ceremoni som hölls på Karolinska Universitetssjukhuset nyligen, tilldelades professor Angelica Lindén Hirschberg, framstående gynekolog och forskare, det prestigefyllda priset för föredömliga forskningsinsatser för patientnytta.
Nyheter
KI Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KLOK-priset delas ut till en verksamhet där gott ledarskap och en organisation med lärande i fokus främjar verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Nu är nomineringen till 2024 års pris öppen!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Jacob Hollenberg, Mattias Ringh och Leif Svensson, vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset vid Karolinska Institutet, belönas för att de med innovativ teknik har utvecklat en enastående app och metod, som ökar chansen till överlevnad hos människor som har drabbats av hjärtstopp.
Nyheter
Tips från KI Grants Office om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Tips från KI Grants Office om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Professor emeritus Gunnar Bjursell mottog Bernadottepriset den 10 april. Han tilldelas priset för sin mångåriga forskning och stora folkbildande insats om kulturellt engagemang och dess effekter på hjärnan, välbefinnandet och hälsan.
Nyheter
KI Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI-forskaren, författaren och vetenskapsskribenten Emma Frans tilldelas 2024 års populärvetenskapliga pris från Natur & Kultur. Hon får priset för sin breda och livfulla kommunikation av forskning och vetenskap. Prissumman är 250 000 kronor.
Nyheter
Svedbergpriset 2024 tilldelas Björn Reinius, verksam vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet, för hans upptäckter om genregleringsmekanismer på X-kromosomen och hans betydande påverkan på covid-19-klinisk diagnostik.
Nyheter
KI Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Konstantinos Meletis vid Karolinska Institutet har tilldelats ett pris från Arvid Carlsson-fonden för sitt framstående arbete inom neuropsykiatriska sjukdomar.
Nyheter
KI Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Priset delas ut till en eller flera forskare som utmärkt sig genom framstående nyttiggörande av forskningsresultat som lett till en innovation. Kandidat(er) till priset kan nomineras av alla. Självnomineringar accepteras.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Umeå-professorn Oliver Billker tilldelas Medicine Doktor Axel Hirsch pris för sina enastående forskningsinsatser inom malariaområdet.
Nyheter
Pohjola-priset är ett av de tre stora medicinska priserna som delas ut i Finland. I år går priset på 20 000 euro till professor Mats Brommels vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) för hans betydande arbete för utvecklingen av hälso- och sjukvårdssystem i Finland.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Nominera till Dimitris N. Chorafas pris för vetenskapligt arbete av mycket hög kvalitet. Du kan nominera en nydisputerad forskare eller doktorand som planerar att disputera 2024.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Tips från KI Grants Office om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Hannes Hagström vid avdelningen för gastroenterologi och reumatologi, Institutionen för medicin, Huddinge, får priset Rising Star Award 2024, från organisationen United European Gastroenterology (UEG).
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grand Prix Scientifique 2023 hyllar arbetet av en forskare eller läkare som har gjort en betydande upptäckt inom hörselområdet. Nu har Fondation Pour l´Audition tilldelat professor Barbara Canlon, institutionen för fysiologi och farmakologi, priset som premierar ledande forskning.
Nyheter
Stort grattis till Carl Sellgren för att ha erhållit större anslag från Vetenskapsrådet(VR), stiftelsen för medicinsk forskning (SSMF), samt Bjarne Ahlströms Minnesfonds pris 2023 för klinisk neurologisk forskning. I en intervju uttrycker Carl sin glädje över det betydelsefulla stödet för forskningen och betonar hur dessa anslag möjliggör ett mer långsiktigt forskningsperspektiv med mer djupgående projekt.
Nyheter
Alexandra Argyriou, doktorand vid institutionen för medicin, Solna, samt Mireia Cruz De los Santos, doktorand vid institutionen för onkologi och patologi, får Cilla Weigelts stipendium för framstående forskning rörande molekylära mekanismer inom sällsynta och underbehandlade sjukdomar. Stipendierna på 50 000 kronor vardera, delades ut den 13 november.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Kommittén för forskning på Karolinska Institutet har beslutat att årets Jonas Söderquist stipendium för grundforskning inom virologi och immunologi ska tilldelas Tessa Campbell, Benedikt Strunz och Takuya Sekine vid Institutionen för medicin, Huddinge.
Nyheter
Hólmfríður Ásbjarnardóttir, student och digital ambassadör på KI, har tilldelats utmärkelsen Årets arbetsterapeutstudent 2023. Utmärkelsen går till personer som har visat värdet av arbetsterapi på etablerade och nya arenor.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI-forskaren Carl Sellgren får Bjarne Ahlströms Minnesfonds pris 2023 för sin forskning inom klinisk neurologi och hur förlust av synapser (kontakter mellan celler) i hjärnan skulle kunna vara en möjlig orsak till schizofreni.
Nyheter
Max Gordon, docent vid institutionen för kliniska vetenskaper, Karolinska Institutet, och överläkare vid Danderyds sjukhus, belönas för sin forskning om artificiell intelligens (AI) i sjukvården. Priset Årets AI svensk delas ut till en person som bidragit till utvecklingen och synliggörandet av svensk AI.
Nyheter
Lisa Juntti-Berggren, professor vid Karolinska Institutet, belönas med Svenska Läkaresällskapets (SLS) Jubileumspris 2023 för sina studier av Apolipoprotein CIII och diabetes mellitus. Pristagaren belönas med 150 000 kr samt SLS sekelmedalj i silver.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI webbförvaltning
2024-06-11