Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

KI Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI-forskaren, författaren och vetenskapsskribenten Emma Frans tilldelas 2024 års populärvetenskapliga pris från Natur & Kultur. Hon får priset för sin breda och livfulla kommunikation av forskning och vetenskap. Prissumman är 250 000 kronor.
Nyheter
Svedbergpriset 2024 tilldelas Björn Reinius, verksam vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet, för hans upptäckter om genregleringsmekanismer på X-kromosomen och hans betydande påverkan på covid-19-klinisk diagnostik.
Nyheter
KI Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Konstantinos Meletis vid Karolinska Institutet har tilldelats ett pris från Arvid Carlsson-fonden för sitt framstående arbete inom neuropsykiatriska sjukdomar.
Nyheter
KLOK-priset delas ut till en verksamhet där gott ledarskap och en organisation med lärande i fokus främjar den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Nu är nomineringen till 2024 års pris öppen!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Priset delas ut till en eller flera forskare som utmärkt sig genom framstående nyttiggörande av forskningsresultat som lett till en innovation. Kandidat(er) till priset kan nomineras av alla. Självnomineringar accepteras.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Umeå-professorn Oliver Billker tilldelas Medicine Doktor Axel Hirsch pris för sina enastående forskningsinsatser inom malariaområdet.
Nyheter
Stiftelsen Lennart Nilsson Award delar årligen ut ett pris till en person som på ett avgörande sätt medverkat till utvecklingen inom vetenskapligt fotografi eller till den som utfört ett förtjänstfullt arbete i Lennart Nilssons anda. Syftet är att främja undervisning, utbildning och forskning inom de medicinska, biologiska och tekniska vetenskaperna.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Pohjola-priset är ett av de tre stora medicinska priserna som delas ut i Finland. I år går priset på 20 000 euro till professor Mats Brommels vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) för hans betydande arbete för utvecklingen av hälso- och sjukvårdssystem i Finland.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Nominera till Dimitris N. Chorafas pris för vetenskapligt arbete av mycket hög kvalitet. Du kan nominera en nydisputerad forskare eller doktorand som planerar att disputera 2024.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Tips från KI Grants Office om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Hannes Hagström vid avdelningen för gastroenterologi och reumatologi, Institutionen för medicin, Huddinge, får priset Rising Star Award 2024, från organisationen United European Gastroenterology (UEG).
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grand Prix Scientifique 2023 hyllar arbetet av en forskare eller läkare som har gjort en betydande upptäckt inom hörselområdet. Nu har Fondation Pour l´Audition tilldelat professor Barbara Canlon, institutionen för fysiologi och farmakologi, priset som premierar ledande forskning.
Nyheter
Stort grattis till Carl Sellgren för att ha erhållit större anslag från Vetenskapsrådet(VR), stiftelsen för medicinsk forskning (SSMF), samt Bjarne Ahlströms Minnesfonds pris 2023 för klinisk neurologisk forskning. I en intervju uttrycker Carl sin glädje över det betydelsefulla stödet för forskningen och betonar hur dessa anslag möjliggör ett mer långsiktigt forskningsperspektiv med mer djupgående projekt.
Nyheter
Alexandra Argyriou, doktorand vid institutionen för medicin, Solna, samt Mireia Cruz De los Santos, doktorand vid institutionen för onkologi och patologi, får Cilla Weigelts stipendium för framstående forskning rörande molekylära mekanismer inom sällsynta och underbehandlade sjukdomar. Stipendierna på 50 000 kronor vardera, delades ut den 13 november.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Kommittén för forskning på Karolinska Institutet har beslutat att årets Jonas Söderquist stipendium för grundforskning inom virologi och immunologi ska tilldelas Tessa Campbell, Benedikt Strunz och Takuya Sekine vid Institutionen för medicin, Huddinge.
Nyheter
Hólmfríður Ásbjarnardóttir, student och digital ambassadör på KI, har tilldelats utmärkelsen Årets arbetsterapeutstudent 2023. Utmärkelsen går till personer som har visat värdet av arbetsterapi på etablerade och nya arenor.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI-forskaren Carl Sellgren får Bjarne Ahlströms Minnesfonds pris 2023 för sin forskning inom klinisk neurologi och hur förlust av synapser (kontakter mellan celler) i hjärnan skulle kunna vara en möjlig orsak till schizofreni.
Nyheter
Max Gordon, docent vid institutionen för kliniska vetenskaper, Karolinska Institutet, och överläkare vid Danderyds sjukhus, belönas för sin forskning om artificiell intelligens (AI) i sjukvården. Priset Årets AI svensk delas ut till en person som bidragit till utvecklingen och synliggörandet av svensk AI.
Nyheter
Lisa Juntti-Berggren, professor vid Karolinska Institutet, belönas med Svenska Läkaresällskapets (SLS) Jubileumspris 2023 för sina studier av Apolipoprotein CIII och diabetes mellitus. Pristagaren belönas med 150 000 kr samt SLS sekelmedalj i silver.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Vi gratulerar Virginia Stone som tilldelats 2023 års Johnny Ludvigsson-pris till yngre barndiabetesforskare i Sverige.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI-forskarna Gunnar Nilsson och John Skår tilldelas årets silvermedalj. Medaljen delas ut till personer som gjort särskilt goda insatser till stöd för KI:s verksamhet. Forskarna mottar sina medaljer vid högtiden för Nit och Redlighet i februari 2024.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Årets KLOK-pris går till Optikerprogrammet som tillsammans med S:t Eriks Ögonsjukhus utvecklat en klinisk utbildningsmottagning där studenter från flera utbildningsprogram får bredda och fördjupa sina kunskaper i en interprofessionell lärandemiljö.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Priset delas årligen ut av Svenska Läkaresällskapet (SLS) till en person som gjort framstående insatser för Alzheimerforskningen. I år tilldelas Bengt Winblad-priset Laura Fratiglioni, professor i medicinsk epidemiologi med inriktning mot demenssjukdomar vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Svenska Läkaresällskapet (SLS) belönar professor Jesper Lagergren vid Karolinska Institutet med Reuterskiölds pris, för världsledande forskning med inriktning på orsaker, prevention och behandling av matstrups- och magsäckscancer.
Nyheter
Den tidigare statsepidemiologen Anders Tegnell har tilldelats BiotechBuilders Award 2023 för sin insats under pandemin 2020-2023. Priset delas ut av den ideella föreningen Stockholm BiotechBuilders, som KI är partner till och som verkar för att stärka den svenska life science-sektorn.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Petter Brodin, professor vid Karolinska Institutet, tilldelas Oscar Medins pris 2023 av Svenska Läkaresällskapet (SLS) för hans framstående forskningsinsatser inom pediatriken.
Nyheter
KI webbförvaltning
2023-06-09