Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Årets KLOK-pris går till Optikerprogrammet som tillsammans med S:t Eriks Ögonsjukhus utvecklat en klinisk utbildningsmottagning där studenter från flera utbildningsprogram får bredda och fördjupa sina kunskaper i en interprofessionell lärandemiljö.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Priset delas årligen ut av Svenska Läkaresällskapet (SLS) till en person som gjort framstående insatser för Alzheimerforskningen. I år tilldelas Bengt Winblad-priset Laura Fratiglioni, professor i medicinsk epidemiologi med inriktning mot demenssjukdomar vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Svenska Läkaresällskapet (SLS) belönar professor Jesper Lagergren vid Karolinska Institutet med Reuterskiölds pris, för världsledande forskning med inriktning på orsaker, prevention och behandling av matstrups- och magsäckscancer.
Nyheter
Den tidigare statsepidemiologen Anders Tegnell har tilldelats BiotechBuilders Award 2023 för sin insats under pandemin 2020-2023. Priset delas ut av den ideella föreningen Stockholm BiotechBuilders, som KI är partner till och som verkar för att stärka den svenska life science-sektorn.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Petter Brodin, professor vid Karolinska Institutet, tilldelas Oscar Medins pris 2023 av Svenska Läkaresällskapet (SLS) för hans framstående forskningsinsatser inom pediatriken.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Professor Lars Olson tilldelas Arvid Carlsson-fondens stora pris för framstående forskning 2023. Samtidigt tilldelas professor Sophie Erhardt och adjungerad professor Johan Lundberg varsitt forskningsanslag av samma stiftelse.
Nyheter
För ett enastående bidrag till området pankreatologi och sitt arbete inom European Pancretic Club (EPC)
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Postdoktor Amos Tuval vid institutionen för onkologi-patologi har blivit utvald av American Society of Hematology (ASH) att ta emot 2023 års ASH Global Research Award. Amos är en av 12 talangfulla unga forskare som valts ut till detta prestigefyllda pris.
Nyheter
Dimitris N. Chorafas Prize (5.000 USD) vänder sig till nydisputerade, alternativt doktorander under sista året av doktorandarbetet. Syftet är att stimulera unga, lovande forskare. För att vara behöriga att nomineras ska kandidaterna ännu inte ha fyllt 32 år vid nomineringstillfället. Priset delas ut i samband med Installationshögtiden den 12 oktober 2023 i Aula Medica, Karolinska Institutet.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Stort grattis Samer Yammine vid Insititutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), som kammade hem priset 'årets manliga entreprenörskapsutbildare' en utmärkelse som ingår i The Triple E Awards.
Nyheter
Fredrik Pleijel, forskare i marinbiologi på institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet, tilldelas 2023 års Lennart Nilsson Award för sin förmåga att avbilda och synliggöra skönheten i det marina livet. "Jag är bara en fotograf som råkat bli fascinerad av djuren i havet," säger Fredrik Pleijel.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Jenny Mjösberg vid institutionen för medicin i Huddinge, tilldelas priset för sin enastående forskning om medfödda lymfoida cellers roll i utvecklingen av olika sjukdomar.
Nyheter
Hanna Karlsson och Sara Widén blir först ut att tilldelas KI:s nya hållbarhetspris. De prisas för sitt arbete med att bland annat stärka KI:s lärarkår i hållbarhetsfrågor.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Årets stora silvermedaljer tilldelas Göran K Hansson och Jan-Inge Henter. Medaljen delas ut till personer som gjort storartade insatser till stöd för Karolinska Institutets verksamhet och uppmärksammas i samband med installationshögtiden i Aula Medica den 12 oktober.
Nyheter
Priset delas ut av Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.  Årets mottagare är Jonas F. Ludvigsson, professor vid Karolinska Institutet och barnläkare i Örebro.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicinsk epidemiologi och biostatistik
Karolinska Institutet har beslutat att tilldela Johan Hartman och Mattias Rantalainen Priset för innovation och nyttiggörande år 2023. De belönas för att de med innovativ forskning och inspirerande arbetsmetoder förbättrar cancerdiagnostiken.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KLOK-priset delas ut till en verksamhet där gott ledarskap och en organisation med lärande i fokus främjar den verksamhetsförlagda utbildningen. Prissumman är 50 000 kr. Nu är nomineringen till 2023 års pris öppen!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Katie Healy vid institutionen för odontologi och Sebastian Ols vid institutionen för medicin, Solna, tilldelas Sven Gards stipendium för bästa avhandlingarna i virologi år 2022.
Nyheter
KI-professorn Maria Bradley tilldelas Medicine Doktor Axel Hirsch pris för sin forskningsbredd och för sina anmärkningsvärda insatser inom området atopiskt eksem.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Karolinska Institutet har tilldelats ett nyinstiftat EU-pris för sitt långsiktiga arbete med att främja jämställdhet inom akademin. Priset är på 100 000 euro och resultatet av ett gediget arbete med nästan 40 år på nacken. Arbetet har gett utdelning – nu utses KI till en förebild för jämställdhet, en ”Gender Equality Champion”.
Nyheter
Jenny Mjösberg, professor i vävnadsimmunologi vid Karolinska Institutet, är en av fem forskare som i år tilldelas Göran Gustafssonpriset. Priset är avsett för yngre forskare inom medicin, molekylär biologi, kemi, fysik och matematik och delas ut av Göran Gustafssons Stiftelser i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella anlag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Det är inte helt ovanligt att KI:s arbetsmiljöpris hamnar hos NVS. Senaste gången det hände var 2019 då det var det Sofia Vikström, avdelningen för arbetsterapi, som fick ta emot det. Några år innan dess gick det till Maria Hagströmer, avdelningen för fysioterapi. NVS arbetar helt enkelt ambitiöst med arbetsmiljön.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Hagbergs stiftelse har beslutat att tilldela Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris och forskningsanslag till Cristiana Cruceanu och Hugo Zeberg. Priset består dels av ett personligt pris på 175 000 kronor och dels ett forskningsanslag om 475 000 kronor. Priset delas ut vid Karolinska Institutets installationshögtid i oktober 2023.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Fyra forskare vid Karolinska Institutet (KI) tilldelas årets silvermedalj. Medaljen delas ut till personer som särskilt goda insatser till stöd för KI:s verksamhet och uppmärksammas i samband med högtiden för Nit och Redlighet i februari 2023.

De fyra forskare som tilldelas silvermedaljen är Göran Dahllöf, Lena Borell, Marianne Schultzberg och Rolf Kiessling.
Nyheter
Grants Office tipsar aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI webbförvaltning
2023-06-09