Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Humant papillomvirus, HPV, kan orsaka cancer och många länder erbjuder nationella vaccinprogram för att minska den risken. Nu har forskare vid bland annat Karolinska Institutet studerat effekten av vanliga HPV-vaccin över tid. Resultaten som publicerats i The Journal of Infectious Diseases och Lancet Infectious Diseases visar ett långvarigt skydd mot fler HPV-varianter än vaccinet är utvecklat för.
Nyheter
Marie Kierkegaard, docent vid sektionen för fysioterapi, medverkar i en digital intervju inför World MS Day 30 maj, med anledning av studien Styrketräning vid MS-realterad trötthet (fatigue).
Nyheter
Vi söker dig som är över 60 år och vill svara på en enkät om hur pandemin påverkat din livssituation.
Nyheter
Kontinuerlig hud-mot-hudkontakt med start direkt efter födelsen, redan innan barnet stabiliserats, kan minska dödligheten med 25 procent hos nyfödda med mycket låg födelsevikt. Det visar en studie i låg- och medelinkomstländer som koordinerats av WHO på initiativ av forskare vid Karolinska Institutet och som nu publiceras i den ansedda tidskriften New England Journal of Medicine.
Nyheter
Hallå där, Lorena Galán Acosta, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik! Den 17 juni försvarar du din avhandling “Recombinant BRICHOS domains delivered over the blood-brain barrier : a possible way to treat Alzheimer's disease". Vad handlar den om?
Nyheter
SveDem, Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar, invigde den 20 maj sin nya IT-plattform som utvecklats i samarbete med Uppsala Clinical Research Center (UCR). Invigningen arrangerades som ett digitalt webinarium.
Nyheter
Vi söker friska försökspersoner till en hjärnavbildningsstudie om effekten av hjärnstimulering på inlärning och belöningsbearbetning.
Nyheter
Hallå där, Sarah Wallcook, doktorand vid sektionen för arbetsterapi! Den 10 juni försvarar du din avhandling “Conditions of everyday technology use and its interplay in the lives of older adults with and without dementia”. Vad handlar den om?
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet, University of Oxford och Københavns Universitet visar att förhöjda halter av fetter kallade ceramider i blodet kunde kopplas till en tiofaldigt ökad risk att dö i hjärtkärlsjukdom. Behandling med läkemedlet liraglutid kunde hålla ceramid-halterna i schack, jämfört med placebo. Resultaten har publicerats i tidskriften Journal of the American College of Cardiology.
Nyheter
Vi söker friska försökspersoner för deltagande i en studie om nedbrytningen av dopaminnervceller i Parkinsons sjukdom med hjälp av positronemissionstomografi (PET).
Nyheter
I årtionden har forskare studerat hälsofördelarna med träning - men denna forskning har till stor del ignorerat det faktum att hur du tillbringar resten av dagen också har betydelse. I stället för rekommendationen att alla ska sträva efter att uppnå 30 minuters daglig träning visar våra resultat att rekommendationerna om fysisk aktivitet kan vara mer personliga. Individer kan göra en blandning av aktiviteter som fungerar bäst för dem.
Nyheter

Läs mer om de 16 COVID-X AI-lösningar som valdes i Open Call #1
Nyheter
Grattis Elin Hardell vid institutionen för onkologi-patologi som får pris för årets avhandling av Svensk förening för patologi.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet och UCL har identifierat en allmän faktor som påverkar unga människors beslutsförmåga, oberoende av IQ. Hög beslutsskärpa är kopplat till god social förmåga, enligt en ny studie som har publicerats i tidskriften Neuron.
Nyheter
Barn som tränade visuellt arbetsminne och problemlösning förbättrade sina mattekunskaper mer än barn som fokuserade på rotationsövningar. Det visar en stor studie av forskare vid Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften Nature Human Behaviour. Resultatet tyder på att kognitiv träning kan förbättra skolprestation och att när det kommer till matte, så spelar typen av kognitiv träning en signifikant roll.
Nyheter
Den vanliga hudsjukdomen atopiskt eksem (AE) har stor inverkan på livskvalitet och övriga hälsa. Nu har forskare vid Karolinska Institutet utvärderat behandling med internetbaserad kognitiv beteendeterapi, IKBT, vid atopiskt eksem. Studien tyder på att patienterna mår bättre efter IKBT jämfört med en kontrollgrupp som enbart fick traditionell behandling. Resultaten, som publicerats i JAMA Dermatology, kan över tid bidra till att göra viktig vård tillgänglig för en stor patientgrupp.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har undersökt användningen av en låg dos av venetoklax, ett experimentellt läkemedel, för behandling av cancersjukdomen multipelt myelom hos patienter som fått återfall efter standardbehandling. Resultaten publiceras i American Journal of Hematology och ger nytt hopp för behandling av multipelt myelom.
Nyheter
Hallå där Haohao Wu, doktorand vid institutionen för neurovetenskap, som kommer att försvara sin avhandling med titeln "The molecular basis of the development and diversity of proprioceptive neurons : a story of surviving and thriving" den 21 maj 2021. Kan du berätta lite mer?
Nyheter
Europeiska kommissionen har valt COVID-X som månadens projekt. Projektet stöder små och medelstora företag som främjar lösningar i kampen mot COVID-19.
Nyheter
Christina Björklund vid IMM:s enhet för intervention och implementeringsforskning är en av författarna till de nya riktlinjer för hantering av sociala hälsorisker på arbetet som nu presenteras av myndigheten för arbetsmiljökunskap.
Nyheter
Glaukom innebär stor risk att förlora synen. Nu har forskare vid bland annat Karolinska Institutet och S:t Eriks Ögonsjukhus studerat effekterna av nikotinamid, vitamin B₃, på cell- och djurmodeller för glaukom. Studien som publicerats i Redox Biology kan få betydelse för framtida nervcellsskyddande terapi vid glaukom hos människor. Till hösten startar en klinisk prövning.
Nyheter
Social ångest kan leda till stort lidande för de barn och ungdomar som drabbas. Samtidigt är det svårt att få tillgång till effektiv behandling. Nu har forskare vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet och Region Stockholm visat att internet-förmedlad kognitiv beteendeterapi är en effektiv och kostnadseffektiv behandling. Studien har publicerats i tidskriften JAMA Psychiatry.
Nyheter
Ny forskning vid Karolinska Institutet tyder på att det finns ett samband mellan psykos och en genetisk förändring som påverkar hjärnans immunförsvar. Studien som publicerats i Molecular Psychiatry kan få betydelse för utvecklingen av moderna läkemedel vid bipolär sjukdom eller schizofreni.
Nyheter
Tvångssyndrom, OCD, bland barn och ungdomar riskerar att leda till psykisk ohälsa senare i livet. Samtidigt är väntetiden på behandling ofta lång. Enligt en studie från Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet och Region Stockholm kan internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT), ge samma effekt som traditionell KBT. Studien som publicerats i den ansedda tidskriften JAMA kan få betydelse för att öka tillgänglighet till behandling vid OCD.
Nyheter
Hallå där, Konstantinos Poulakis, doktorand vid sektionen för klinisk geriatrik! Den 28 maj försvarar du din avhandling “Alzheimer’s disease heterogeneity assessment with MRI biomarkers and unsupervised statistical learning”. Vad handlar den om?
Nyheter
På en flygplats för mer än ett år sedan köpte Inika Prasad en bok som handlade om att tala inför publik och fick idén att anordna ett TEDx-evenemang. Tillsammans med sin kurskamrat Lukas Lehtonen förvandlade de idén till verklighet. Den 27 maj äger TEDxKI From Mirage to Oasis rum – det första TEDx-evenemanget på KI på ett decennium.
Nyheter
Försökspersoner sökes till studie om hur vi kan använda musik för att förbättra vardagen för vuxna med autism/Aspergers syndrom. Vi utvecklar ett koncept med musikaktiviteter i grupp för personer med autism/Aspergers syndrom, med syftet att förbättra livskvalitet och välbefinnande. För att förbereda och utveckla musikaktiviteterna måste vi först lära oss vad som är viktigt för att livskvalitet för dessa personer skall kunna utvecklas, och hur musik kan användas för att stimulera välbefinnande.
Nyheter
Vi gratulerar Catarina Lindqvist vid avdelningen för Gastroenterologi och Reumatologi vid MedH som tilldelas 100.000 av Mag-Tarmfonden för sin studie "Näringsintag och kostmönster hos personer med primär skleroserande kolangit".
Nyheter
MRSA-infektioner i huden behandlas ofta genom injektion av antibiotika i blodet, vilket kan ge betydande biverkningar och främja utvecklingen av resistenta bakteriestammar. För att lösa dessa problem utvecklar forskare vid Karolinska Institutet ett plåster med mikronålar som tillför antibiotika direkt i det drabbade hudområdet. Nya resultat som har publicerats i Advanced Materials Technologies visar att mikronålsplåstret effektivt minskar mängden MRSA-bakterier i huden.
Nyheter
Karolinska Institutet har beviljats stöd från Sida för ett 2,5-årigt kapacitetbyggnadsprojekt i Demokratiska republiken Kongo, Uganda och Somalia. Projektet syftar till att skapa möjligheter för att uppnå utvecklingsmålen i Agenda 2030.
Nyheter
Låga nivåer av serotonin i hjärnan anses vara en möjlig förklaringsmodell till depression, och många antidepressiva läkemedel hämmar ett protein som transporterar bort serotonin från nervcellerna. Nu visar en hjärnavbildningsstudie vid Karolinska Institutet att den genomsnittliga nivån av den så kallade serotonintransportören ökade hos en grupp på 17 individer som återhämtat sig från depression efter kognitiv beteendeterapi. Resultatet har publicerats i tidskriften Translational Psychiatry.
Nyheter
Charlotte Oja är doktorand vid sektionen för allmänmedicin och primärvård. Den 4 juni försvarar hon sin avhandling “Upholding family relationships in a context of increasing awareness of parental illness”.
Nyheter
I Sverige finns det över 2 miljoner legalt ägda skjutvapen. Samtidigt lever upp till 150 000 personer med en demensdiagnos. I ett åldrande samhälle såsom Sverige kommer lagstiftare att möta utmaningar vad det gäller vapeninnehav. En ny studie av forskare vid NVS, publicerad i Journal of Alzheimer’s Disease, visar att en strategi behövs för detta växande problem.
Nyheter
Äldre personer med njursjukdom har högre risk för demens, och risken ökar ju snabbare njurfunktionen minskar. Det visar en stor observationsstudie av forskare vid Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften Neurology. Resultaten betonar betydelsen av screening för demens hos personer med njursjukdom, enligt forskarna.
Nyheter
Hallå där Johanna Simin, doktorand inom klinisk epidemiologi med fokus på receptförskrivna läkemedel som kommer att försvara sin avhandling med titeln "The role of oestrogens and antibiotics on the development of cancer" den 1 juni 2021. Kan du berätta lite mer?
Nyheter

Johan Häggström kommer att, tillsammans med Elisabet Lindgren, verka som institutionens arbetsmiljöombud (även kallat skyddsombud). 
Nyheter
Harpa Sif Eyjólfsdóttir är doktorand vid Aging Research Center inom socialgerontologigruppen och kommer att försvara sin avhandling med titeln "Unequal tracks? Studies on work, retirement and health" den 24 maj 2021.
Nyheter
Forskare vid bland annat Karolinska Institutet och Göteborgs universitet har funnit att låga nivåer av ett protein kallat PDGFRb är kopplat till särskilt goda resultat av strålbehandling hos kvinnor med tidig bröstcancer. Studien, som publiceras i tidskriften Clinical Cancer Research, antyder också att nyttan av strålbehandling kan ökas med läkemedel som blockerar detta protein.
Nyheter
Tretton KI-forskare har fått anslag av Hjärt-Lungfonden till sin forskning om det nya coronaviruset. Anslagen är sammanlagt 6,5 miljoner kronor, cirka 40 procent av anslagen som delas ut av Hjärt-Lungfonden (2021). Forskningens fokus ligger på efterförlopp av covid-19 där sjukdomen har orsakat sena komplikationer på hjärta, kärl och lungor. Totalt delades 15,7 miljoner kronor ut till 30 forskningsprojekt vid sex olika universitet.
Nyheter
Tjock- och ändtarmscancer är en av de dödligaste formerna av cancer, och under senare år har allt fler yngre drabbats. I den hittills största registerstudien visar forskare vid Karolinska Institutet och Harvard University i USA på ett möjligt samband mellan tarmpolyper hos nära släktingar och risken att drabbas av tjock- och ändtarmscancer. Studien som publicerats i British Medical Journal skulle kunna få betydelse för screeningrutinerna i flera länder.
Nyheter
Florian Schober vid forskargruppen medfödda endokrina och metabola sjukdomar, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Systems biology of mitochondrial dysfunction" den 7 maj 2021. Huvudhandledare är Anna Wredenberg.
Nyheter
Nio av tio tuberkulosfall inträffar i något av 30 identifierade låg- och medelinkomstländer. Dessa länder har nationella tuberkulosprogram. Programcheferna är eniga om att det är viktigt att screena för tuberkulos utanför sjukvården. Men varje screeningprogram måste ha en egen genomtänkt, hållbar strategi och tillräckligt med resurser för att insatsen ska vara meningsfull – och så är det inte alltid i dag. Det är en slutsats i Olivia Biermanns kommande avhandling.
Nyheter
Perfekt kontrollerade proteinsaxar på molekylnivå avslöjar antikroppars bindningsställen och möjliggör framtagande av nya monoklonala antikroppar riktade mot medicinskt viktiga målprotein som tidigare ansågs vara omöjliga att nå med antikroppar.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har upptäckt en mekanism som bakterier som orsakar hjärnhinneinflammation kan använda för att undgå vårt immunsystem. I laboratorietester reagerade bakterierna Streptococcus pneumoniae och Haemophilus influenzae på ökade temperaturer genom att producera ett omslutande skydd som gjorde att de överlevde. Detta kan stärka deras försvar mot immunsystemet, säger forskarna. Resultatet har publicerats i tidskriften PLoS Pathogens.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet och Folkhälsomyndigheten har undersökt hur det går för nyfödda barn vars mammor testat positivt för sars-cov-2 under graviditet eller förlossning. Resultaten visar att barn till test-positiva mammor i större utsträckning föddes för tidigt, men det var ytterst få nyfödda som smittades med covid-19. Studien, som publiceras i den ansedda tidskriften JAMA, stöder de svenska rekommendationerna att inte separera mamman från barnet vid födseln.
Nyheter
Niklas Björkström från institutionen för medicin, Huddinge (MedH), Karolinska Institutet, får NovoNordisk Fondens Ascending Investigator Grant på 13.5M SEK för projektet "Dissecting immune-endocrine mechanisms affecting endometrial physiology and pregnancy outcome".
Nyheter
Vid närmare en av tio hjärtinfarkter hittas ingen uppenbar orsak i kranskärlen. En del av patienterna får brustet hjärta-diagnosen takotsubo, medan andra förblir odiagnostiserade. En ny studie från Karolinska Institutet tyder på att tidig magnetkameraundersökning av hjärtat kan leda till att många fler får en diagnos. Studien har publicerats i tidskriften JACC Cardiovascular Imaging.
Nyheter
Karolinska Institutet vill inrätta en ny professur i anti-doping och folkhälsa uppkallad efter Arne Ljungqvist som i år fyller 90 år. Nu pågår arbetet med att hitta donatorer till professuren som kan bli viktig i kampen mot ett växande folkhälsoproblem.
Nyheter
IMM anordnar ett digitalt seminarium om hälsoeffekter av luftföroreningar den 26 maj kl. 10.00 - 11.30.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har hittat kopplingar mellan olika blodgrupper och totalt 49 sjukdomar, bland annat det nya fyndet att blodgrupp B verkar ha en skyddande effekt mot njursten. Analysen, som inkluderar data på över fem miljoner människor och drygt 1 000 sjukdomar, bekräftar också tidigare kopplingar mellan vissa blodgrupper och ökad risk för blodpropp, blödningsrubbningar eller högt blodtryck under graviditeten. Resultatet har publicerats i tidskriften eLife.
Nyheter
KW
KI webbförvaltning
2021-06-08