Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Patienter med allvarlig covid-19 som behandlades med cancerläkemedlet bevacizumab hade lägre dödlighet och återhämtade sig snabbare än patienter som bara fick standardbehandling. Det visar en klinisk studie i Italien och Kina som leddes av forskare vid Karolinska Institutet under februari-april 2020. Syremättnad i blodet, kroppstemperatur och inflammatoriska markörer förbättrades mer hos patienterna som fick bevacizumab utöver ordinarie vård. Studien publiceras i Nature Communications.
Nyheter
Analys av cell-fritt DNA kan hitta gendos-förändringar från cancer i blodet hos personer med magsäckscancer visar en studie gjord av forskare vid Karolinska Institutet. Studiens resultat publicerades nyligen i PLOS One.
Nyheter
Eftersom olika vaccintyper har sina fördelar och nackdelar och kan förstärka varandras effekter är det nödvändigt att fortsätta utveckla nya covid-19-vacciner. Forskare vid Karolinska Institutet rapporterar nu att de har utvecklat ett vaccin mot sars-cov-2 med hjälp av en DNA-vaccinplattform som är billig och stabil, ger effektiv vaccinproduktion och uppvisar en god säkerhetsprofil. Studien som publiceras i Scientific Reports visar att vaccinet inducerar starka immunsvar hos möss.
Nyheter
Michael är doktorand vid sektionen för neurogeriatrik, NVS. Han får stipendiet med motiveringen “För viljan att forska i förvirring Och strävan att förmedla värme i vården“.
Nyheter
I höstas blev Michael Axenhus, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik, beviljad forskar-AT.
Nyheter
Nästan 11 procent av de personer som vårdats på en intensivvårdsavdelning i Sverige mellan 2010 och 2018 fick receptbelagda opioider i minst sex månader och upp till två år efter utskrivning. Det visar en studie av forskare vid Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften Critical Care Medicine. Resultatet tyder på att vissa personer kan utveckla kroniskt opioidbruk trots brist på bevis för dessa läkemedels långsiktiga effektivitet och risker kopplade till ökad dödlighet.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet och Göteborgs universitet har undersökt en ny potentiell måltavla för behandling av den sällsynta genetiska sjukdomen progeria (Hutchinson-Gilfords syndrom) som orsakar accelererat åldrande hos barn. Studien, som har genomförts på möss, publiceras i den vetenskapliga tidskriften eLife och ger hopp om effektivare behandlingar för detta dödliga tillstånd.
Nyheter
Hej Erica, du disputerade med din avhandling "Overlooking health acculturation – a grounded theory study illustrating the complexity of intercultural consultation in Swedish primary care" i december. Stort grattis! Kan du berätta lite mer?
Nyheter
Karolinska Institutet och Makerere University har ingått ett avtal om att etablera Centre of Excellence for Sustainable Health (CESH), ett kompetenscentrum för att främja partnerskap och utveckla kapacitet, resurser och verktyg för forskare och beslutsfattare i hela världen. Avtalet är nästa steg i ett fördjupat samarbete mellan lärosätena.
Nyheter
Emma Frans har blivit tilldelad Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band ”för betydelsefulla insatser för att sprida kunskap om vetenskap och forskning”. Emma Frans är senior forskningsspecialist, vetenskapsskribent och programledare.
Nyheter
Den 22 januari arrangerade Karolinska Institutet för andra gången en digital välkomstmottagning för nya studenter. Denna vår började runt 550 nya studenter på grundutbildningsprogrammen för arbetsterapeuter, fysioterapeuter, läkare och sjuksköterskor. Varmt välkomna till KI!
Nyheter
Hur påverkar regulatoriska genomelement - såsom enhancers och silencers - genuttryck, vilka är de inblandade komponenterna, och kan vi modulera dem för framtida behandlingar? Genom att undersöka dessa grundläggande frågor i inflammatoriska makrofager har BioNut-forskare hittat några oväntade svar. Studien publiceras idag i Molecular Cell.
Nyheter
Individuella skillnader i hur immunförsvaret reagerar på sars-cov-2-viruset verkar kunna påverka hur svårt sjukdomsförloppet blir. Nu har forskare vid Karolinska Institutet kunnat visa att patienter med svår covid-19 har markant förhöjda nivåer av en viss typ av immunceller i blodet kallade myeloida suppressorceller. Studien som publicerats i Journal of Clinical Investigation kan ge ökad förståelse för hur tidiga immunresponser påverkar hur allvarlig sjukdomen blir.
Nyheter
Den nya studien visar att ett AI-program i en majoritet av fallen kan bestämma typ av fraktur och rekommendera behandlingsmetod. Nästa steg för forskargruppen på Danderyds sjukhus är att ta AI till hjälp för att tolka frakturer i andra kroppsdelar, men även att förutsäga vilka patienter som kommer ha störst nytta av en viss behandling samt hur de olika behandlingarna kommer att påverka patienten.
Nyheter
Vi söker två studenter som genom Instagram vill inspirera och motivera framtida studenter att söka till KI.
Nyheter
De nyblivna professorerna Eric Westman och Dorota Religa, båda från sektionen för klinisk geriatrik, NVS där de dessutom är sektionschef respektive biträdande sektionschef, höll onsdagen den 20 januari varsin professorsföreläsning.
Nyheter
Helena Salminen har fått en privat donation på 2,75 miljoner kronor till ett forskningsprojekt. Det var precis innan jul som donationen blev klar.
Nyheter
Vi är glada att kunna meddela att publikationen "Characterization of ascites- and tumor-infiltrating γδ T cells reveals distinct repertoires and a beneficial role in ovarian cancer” som utröner rollen hos γδ T-celler i ovarialcancer har blivit publicerad i Science Translational Medicine.
Nyheter
Orsaken till den inflammatoriska lungsjukdomen sarkoidos är okänd. Nu har forskare vid bland annat Karolinska Institutet studerat om en typ av immunceller, monocyter, kan vara viktiga i att driva inflammation och sjukdom, samt förklara varför vissa patienter blir mycket sjukare än andra. Studien som publicerats i European Respiratory Journal öppnar nya möjligheter för framtida diagnostik och behandling.
Nyheter
En viss typ av immunceller som kallas gamma-delta-T-celler är kopplade till ökad överlevnad hos patienter med avancerad äggstockscancer, rapporterar forskare vid Karolinska Institutet i den vetenskapliga tidskriften Science Translational Medicine. Fynden antyder att stimulering av dessa specifika T-celler skulle kunna vara ett behandlingsalternativ vid äggstockscancer, menar forskarna.
Nyheter
Autofagi är en fundamental process för nedbrytning av cellens egna beståndsdelar i lysosomen (cellens återvinningsstation). Defekter i denna process har tidigare länkats till stora folksjukdomar såsom neurologiska sjukdomar samt cancer. Men exakt vilka proteiner som kan brytas ned via denna process hos cancerceller har inte varit känt. Forskare vid Karolinska Institutet har i två studier publicerade i tidskriften Autophagy kartlagt hur detta sker.
Nyheter
Medicinska Föreningen och Odontologiska Föreningen är Karolinska Institutets två studentkårer som arbetar med utbildningsfrågor och studiesociala sammanhang för studenter. Varje år tillsätts det nya kårordförande i föreningarna. Detta år hälsar vi Alexander Klaréus välkommen som ordförande för Medicinska Föreningen och Dana Samiean ordförande för Odontologiska Föreningen. Lär känna dem och vad de vill jobba lite extra för under sin tid som ordförande.
Nyheter
Martin Engvall vid forskargruppen Medfödda endokrina och metabola sjukdomar, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Identification of disease genes in rare neurological conditions" den 22 januari 2021. Huvudhandledare är Anna Wedell.
Nyheter
Studien som gjorts på data från kvalitetsregistret InfCare HIV visar att patientrapporterade biverkningar minskar över tid, det korrelerar till att nyare läkemedel med mindre biverkningar används i större utsträckning. Studien har också visat att god fysisk- och psykisk hälsa minskar patienters benägenhet att rapportera läkemedelsbiverkningar.
Nyheter
Charlson komorbiditetsindex (CCI) är ett sjukdomsindex som ursprungligen skapades för att förutsäga korttidsdödlighet men som i allt högre grad används som en proxy för sjukdomsbörda, och används ofta som en kovariat, till exempel i regressionsmodeller.
Nyheter
Flera aggressiva och hatiska meddelanden har riktats mot en av Karolinska Institutets forskare i samband med publiceringen av en registerstudie om covid-19.
Nyheter
Hudens förmåga att skydda oss från kemikalier är nedärvd, och vissa har ett sämre skydd som skulle kunna innebära en ökad risk att drabbas av hudsjukdomar och cancer. En ny studie från Karolinska Institutet som publicerats i Environmental Health Perspectives visar hur mycket snabbare vanliga kemikalier tas upp hos personer med en genetiskt försvagad ”hudbarriär”.
Nyheter
Erik Rönnblad vid forskargruppen Idrottsmedicin, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Studies on Meniscus Surgery with Focus on Preservation and Meniscus Function" den 22 januari 2021. Huvudhandledare är Karl Eriksson, KI SÖS.
Nyheter
I en ny studie har forskare vid Karolinska Institutet genom ett urinprov identifierat och verifierat vilken typ av astma som en patient har. Studien, som har publicerats i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, lägger grunden för en mer individuell diagnos och kan leda till bättre behandling mot astma i framtiden.
Nyheter
Hallå där Juraj Sečník, doktorand vid sektionen för klinisk geriatrik! Den 29 januari kommer du att försvara din avhandling “Diabetes mellitus in patients with dementia : clinical care and pharmacological treatment”. Vad handlar den om?
Nyheter
KI-forskarna George Belibasakis och Daniel Manoil vid institutionen för odontologi har publicerat en banbrytande översikt om peri-implantit, i hundraårsjubileet av tidskriften Journal of Dental Research. Deras arbete förklarar de senaste begreppen inom sjukdomens mikrobiologi genom att sammanställa resultat från studier där de senaste teknikerna använts.
Nyheter
Grattis till Peter Zaphiropoulos, vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, som fått 1 miljon kronor i projektanslag från Barncancerfonden 2020 för ett projekt om Cirkulära RNA i medulloblastom.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har i samarbete med forskare i Tyskland och USA, utvecklat nya små antikroppar, nano-antikroppar, som hindrar coronaviruset sars-cov-2 från att ta sig in i mänskliga celler. Studien, som publiceras i tidskriften Science, visar att en kombinerad nano-antikropp gav särskilt bra effekt – även om viruset muterade. Enligt forskarna har nano-antikropparna potential att utvecklas till en behandling mot covid-19.
Nyheter
KI-forskaren Lars Terenius har i samarbete med två amerikanska grupper beviljats 2,8 miljoner US-dollar i prime R01 forskningsanslag från NIH för att undersöka molekylära mekanismer bakom läkemedel som riktar sig mot opioidsystemen i alkoholbrukssyndrom.
Nyheter
I länder med stor kirurgbrist är det vanligt att vissa kirurgiska ingrepp utförs av vårdpersonal med lägre formell kompetensnivå. Nu har forskare vid Karolinska Institutet tillsammans med bland annat Kamakwie Wesleyan Hospital, Sierra Leone, studerat säkerheten och effektiviteten vid ett vanligt ingrepp. Studien som publiceras i JAMA Network Open visar att ljumskbråcksoperationer av så kallade associate clinicians vid ett sjukhus i Sierra Leone var minst lika säkra som läkarnas.
Nyheter
Cancerfonden har utsett Anna Martling till mottagare av det prestigefyllda priset ”Årets Cancerforskare 2021”. Anna Martling är professor i kirurgi vid Karolinska Institutet, överläkare inom tema cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset och dessutom dekan för KI Nord.
Nyheter
Stamcellsforskning är en förutsättning för regenerativ medicin, som med hjälp av kroppens celler återskapar och läker viktiga organ. Nu har forskare vid Karolinska Institutet, SickKids i Kanada och KU Leuven i Belgien hittat en metod för att definiera den mest universella typen av stamceller, som kan utvecklas till alla celltyper i kroppen. Studien av totipotenta stamceller hos möss har publicerats i Nature Cell Biology.
Nyheter
Avsnitt #58 av Medicinvetarna, en podcast om KI:s forskning, handlar främst om ADHD. I avsnittet lyfts även lyssnarfrågan om vad en tanke egentligen är.
Nyheter
Martin Slettengren vid forskargruppen Thoraxanestesi och intensivvård, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Evaluation of an automatic urinometer including use of silicone oil to decrease biofilm formation due to proteinuria, hemoglobinuria and bacterial growth" den 14 januari 2021. Huvudhandledare är Jan van der Linden.
Nyheter
En av åtta kvinnor utvecklar bröstcancer under sin livstid i västvärlden och fler åtgärder behövs för att minska dödligheten och förhindra sjukdomen. Mammografiscreening minskar dödligheten genom tidig upptäckt men cirka en fjärdedel av kvinnorna som utvecklar bröstcancer diagnostiseras dock inom två år efter en normal mammografiundersöknng.
Nyheter
KI-forskaren Georgios Sotiriou har tilldelats Europeiska forskningsrådets Proof of Concept Grant (ERC PoC) 2020. Anslaget uppgår till 150 000 euro fördelat på 18 månader.
Nyheter
Fredagen den 18 december 2020 avslutades kursen Klinisk medicin - inriktning kirurgi, termin 7 på läkarprogrammet, efter en intensiv termin för studenterna. Kursen innehåller allmän kirurgi, anestesiologi, ortopedi, urologi och bilddiagnostik där en stor del av undervisningen sker i VFU, verksamhetsförlagd utbildning.
Nyheter
Intensivvård i samband med covid-19—stress, samarbete och säkerhetsklimat—En studie av personal och chefer inom intensivvården under och efter pandemin kan ge kunskap som kan användas både vid hög arbetsbelastning och vid framtida omställningar orsakade av extremsituationer.
Nyheter
Som ett av få länder höll Sverige sina grundskolor och förskolor öppna under pandemivåren 2020. Hittills finns lite forskning om vilka konsekvenser öppna skolor kan ha för risken att barn drabbas av svår covid-19. Nu visar en studie från Karolinska Institutet att ett barn per 130 000 fick vård på intensivvårdsavdelning på grund av covid-19 under mars till juni när grundskolorna var öppna. Arbetet har publicerats som ett brev till redaktören i New England Journal of Medicine.
Nyheter
Risken att utveckla Parkinsons sjukdom kan vara lägre hos individer som får i sig antioxidanter i form av mycket vitamin C och E i sin kost, visar ny forskning vid University Milano-Bicocca och Karolinska Institutet. Studien som publicerats i Neurology kan ha betydelse för framtidens förebyggande behandlingar.
Nyheter
Hallå där Maria Fjell, forskare vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet som nyligen försvarat sin avhandling "Supportive care for patients with breast cancer by using an interactive app during neoadjuvant chemotherapy - A randomized controlled trial”. Vad handlar den om?
Nyheter
I vissa fall kan immunceller i lungorna bidra till att förvärra ett virusangrepp. I en ny studie beskriver forskare vid Karolinska Institutet hur olika typer av immunceller, makrofager, i lungorna utvecklas och vilka som kan ligga bakom svåra lungsjukdomar. Studien som publicerats i Immunity kan komma att bidra till framtida behandlingar för covid-19 och andra sjukdomar.
Nyheter
En studie har visat att legalisering av abort i Mexico City och till tillgång till laglig och säker abort minskar abortrelaterad sjuklighet såsom exempelvis blödning.
Nyheter
En vecka före julafton presenterade regeringen den så kallade forskningspolitiska propositionen – det dokument som pekar ut forskningens inriktning och prioriteringar under de närmaste fyra åren. Propositionen ligger i linje med KI:s strategi, menar rektor Ole Petter Ottesen.
Nyheter
Mindre studier har antytt att en grupp läkemedel som kallas RAS-blockerare kan vara skadliga för personer med avancerad kronisk njursjukdom, och läkare avslutar därför ofta behandlingen för dessa patienter. Forskare vid Karolinska Institutet visar nu att stoppad behandling visserligen är kopplat till en minskad risk att behöva dialys, men också en ökad risk för hjärt-kärlhändelser och död. Resultaten publiceras i Journal of the American Society of Nephrology.
Nyheter
KW
KI webbförvaltning
2021-06-08