Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
The synovial microenvironment suppresses chondrocyte hypertrophy and promotes articular chondrocyte differentiation

Nyheter
Jiloan Hamad är mittfältare i Örebro SK och spelar i irakiska landslaget. Men att få möjligheten att få spela i ett lag som ung var inte självklart. Här berättar han om hur fotbollen blev en stor del av hans liv, och varför han idag brinner för sitt uppdrag som ambassadör för Generation Pep, en organisation som jobbar för jämlik hälsa. 
Nyheter
Att levnadsvanor påverkar hälsan är känt. Men även faktorer som du inte kan styra har en inverkan. Här är sex exempel.
Nyheter
Ha bil. Var inte fattig. Ha inte ett stressigt jobb. Ålder, kön och socioekonomi är några faktorer som påverkar risken att drabbas av sjukdom och för tidig död. Sverige har som mål att utjämna påverkbara hälsoklyftor inom en generation. Men är målet realistiskt? Och varför är det så svårt att nå?
Nyheter
Joachim Nilsson vid forskargruppen Endokrin kirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Avidity-guided radionuclide therapy for thyroid cancer" den 30 september 2022. Huvudhandledare är Catharina Ihre Lundgren.
Nyheter
Publikationen Heart utser årligen det högst meriterade forskningsarbetet till Heart Best Research Paper Award. En av de tre finalisterna till årets utmärkelse var publikationen "Relative survival after aortic valve surgery in patients with biscupid aortic valves" från forskare vid gruppen Thoraxkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.
Nyheter
En prestigelös ”doer” med visioner. Professorn och arbetsterapeuten Susanne Guidetti vill göra livet värt att leva för strokedrabbade. ”Jag har lärt mig att vardagen inte kan tas för given men också att man kan påverka sin situation mycket mer än man tror”, säger hon.
Nyheter
Hagströmerbiblioteket på Forskartorget 22–25 sept, Bokmässan i Göteborg 2022.
Nyheter
En forskare vid institutionen för biovetenskaper och nutrition, Karolinska Institutet, har fått ett karriärstödjande anslag från Alzheimer's Association (U.S.).
Nyheter
KI-studenter kommer nu under början av höstterminen få en viktig enkät i inkorgen. Det är en undersökning om lika villkor för studenter som skickas ut i syfte att vidareutveckla KI:s förebyggande arbete mot diskriminering.
Nyheter
Sedan början av augusti 2022 är Christina Johansson ny administrativ chef vid institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa). Christina Johansson har sedan 2015 arbetat inom olika roller och avdelningar på KI, nu senast som chef för verksamhetsstödet på Enheten för undervisning och lärande (UoL).
Nyheter
Nyckeln till att framgångsrikt införa precisionsmedicin i hälso- och sjukvården i Sverige har varit en botten-upp strategi där akademi och sjukvård har gått samman för att bygga en nationell infrastruktur. Det skriver 42 författare från Clinical Genomics vid SciLifeLab och Genomic Medicine Sweden, GMS, i Nature Medicine.
Nyheter
Hans Wigzells Forskningsstiftelse delade den 16 september ut sitt årliga vetenskapliga pris till Gonçalo Castelo-Branco. Han får priset på 925 000 kr för sin viktiga forskning rörande oligodendrocyter – celler vilka spelar viktiga roller i hur människans hjärna utvecklas och fungerar, såväl vid hälsa som sjukdom.
Nyheter
Sänkt immunförsvar och återkommande infektioner är vanligt vid typ 1- och typ 2-diabetes. Nu visar forskare vid Karolinska Institutet att personer med diabetes har lägre nivåer av den antimikrobiella peptiden psoriasin, som ingår i kroppens immunförsvar, vilket försämrar urinblåsans cellbarriär med ökad risk för urinvägsinfektion som följd. Studien publiceras i Nature Communications.
Nyheter
Hur vården är organiserad bestämmer förutsättningarna för att bedriva och implementera klinisk forskning. I Region Stockholm har vårdens organisation förändrats mycket under det gångna decenniet genom politiska beslut, och vi vet ännu inte hur den nya regionledningen efter årets val kommer att se ut och hur den kommer att förändra vårdorganisationen.
Nyheter
Tidig behandling med reumatikerläkemedlet rituximab kan minska risken för försämring vid myastenia gravis, en autoimmun sjukdom som gör att den drabbade får svårt att styra över sina muskler. Det visar en randomiserad kontrollerad klinisk studie som letts av forskare vid Karolinska Institutet och publicerats i tidskriften JAMA Neurology.
Nyheter
Hallå där Linda Eriksson, doktorand vid sektionen för omvårdnad, NVS. Den 11 oktober försvarar du din avhandling "Let's work it out : aspects of the occupational situation of survivors of allogeneic haematopoietic stem cell transplantation", vad handlar den om?
Nyheter
Barn med vissa immunbristsjukdomar har i hög grad mutationer i gener som reglerar kroppens immunförsvar och en högre dödlighet i covid-19. Detta enligt en studie av forskare från Karolinska Institutet, publicerad i Journal of Allergy and Clinical Immunology.
Nyheter
Infektioner som krävt sjukhusbehandling tidigt eller mitt i livet, kopplas till ökad risk att senare drabbas av Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom, men inte amyotrofisk lateral skleros, ALS. Detta enligt en studie av forskare från Karolinska Institutet publicerad i PLOS Medicine.
Nyheter
Vi gratulerar Carla Avesani vid enheten för medicinska njursjukdomar som sedan den 25 augusti 2022 nu är docent i näringslära
Nyheter
Konflikter orsakar dödsfall och skador samt hälsokonsekvenser orsakat av att människor flyr, hälsosystem kollapser och ökad spridning av infektionssjukdomar. Men i DR Kongo, som har varit drabbat av konflikt och instabilitet i årtionden, är konflikt i sig en dålig indikator på barns hälsa. I sin studie jämför Mattias Schedwin täckningsgraden av viktiga indikatorer för barnhälsa mellan olika provinser i DR Kongo och deras samband med barnadödlighet och konfliktnivå i landet
Nyheter
Hallå där Marguerita Sadeeh, doktorand vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Du kommer inom kort att försvara sin avhandling med titeln "Enjoying life and living healthier: impact of behavioral and psychosocial factors on physical function in old age" den 22 september 2022. Kan du berätta lite mer?
Nyheter
Vuxna med adhd löper ökad risk för att utveckla olika typer av hjärt-kärlsjukdomar. Det visar en stor observationsstudie, publicerad i tidskriften World Psychiatry, som letts av forskare vid Karolinska Institutet och Örebro universitet. Enligt forskarna behöver vården i högre uträckning uppmärksamma hjärt-kärlhälsan hos individer med adhd.
Nyheter
Pris för bästa poster tilldelades doktorand från enheten under Conference on Speech Motor Control i Groningen.
Nyheter
Höga nivåer av antikroppar i luftvägarna minskar risken att infekteras av omikron, men många får inte mätbara antikroppsnivåer i luftvägarna trots tre doser sars-cov-2-vaccin. Det visar en ny studie som publicerats i The New England Journal of Medicine av forskare vid Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus.
Nyheter
StratNeuro har beviljat 2 000 000 kronor i startbidrag till fyra internationella forskare som etablerar sina grupper vid Karolinska Institutet, efter att ha fått fakultetsfinansierade biträdande lektorstjänster.
Nyheter
I samband med den stora hjärtkongressen i Barcelona tilldelades professor Göran K. Hansson Europeiska kardiologsällskapets guldmedalj. Han hedras för sina forskningsinsatser och framför allt för sina upptäckter om inflammationens roll vid hjärt-kärlsjukdom. Guldmedaljen är sällskapets främsta utmärkelse och utdelas för enastående insatser i kardiovaskulär medicin.
Nyheter
Tre forskare vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, har fått anslag från Novo Nordisk Foundation för sin forskning 2022.
Nyheter
Den 10 september hölls årets andra promotionshögtid i Stockholms stadshus. 164 nya nya doktorer fick sina hattar och diplom när de firades för att ha uppnått den högsta akademiska examen, många av dem efter lång väntan på grund av pandemin. Antalet doktorer som promoverades i helgens ceremoni var därför rekordhögt.
Nyheter
Anmälan är öppen till South Africa – Sweden University Forum (SASUF) Research and Innovation Week som äger rum virtuellt den 19-23 september 2022.
Nyheter
Att drabbas av svår sorg innebär både psykiska och fysiska hälsokonsekvenser för den drabbade som kan ta decennier att läka. Man kan till och med dö av sorg. Därför är det viktigt att försöka mildra effekterna av en svår sorg, något som vi i Sverige inte är särskilt bra på.
Nyheter
Som en konsekvens av klimatförändringar blir extremväder, och där ibland extremvärme, mer vanligt. Petter Ljungman, docent på Institutet för miljömedicin på KI, forskar inom områden som berörs av extremvärme. Han ser stora utmaningar, men också möjligheter där forskning och utbildning kan bidra till förbättringar och ökad beredskap. Petter kommer att delta på seminariet KI Contributes med tema "Health effects of extreme heat – How can universities contribute?" den 23 september.
Nyheter
EU-OPENSCREEN är ett europeiskt nätverk som tillhandahåller infrastruktur för högkapacitetsscreening inom kemisk biologi och tidig identifiering av läkemedelskandidater. Från och med juli 2022 finns Sverige representerade i nätverket, genom Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS) vid Karolinska institutet, en av två utvalda svenska noder.
Nyheter
Karolinska Institutet har tecknat samarbetsavtal med den europeiska forskningsinfrastrukturen EBRAINS, som erbjuder digitala verktyg och tjänster för forskning om hjärnan. Syftet är både att ge KI:s forskare tillgång till ny digital teknik och resurser i framkant och att bidra till att vidareutveckla EU:s kraftsamling inom neurovetenskap.
Nyheter
Den 1 september började Mattias Öberg arbeta 20% på Centrum för hälsokriser. Hans uppgift är att utveckla centrumets arbete vad gäller kemiska och toxikologiska hälsokriser. Detta kommer bland annat att innebära omvärldsbevakning, etablering av expertnätverk, identifiering av utbildnings- och forskningsluckor samt identifiering av hur centrumet kan bidra inom området.
Nyheter
Är du student på termin 1, 2 eller 3 och vill hjälpa oss förbättra introduktionen för nya studenter på KI? Då ska du läsa vidare!
Nyheter
På Drottningholms Slottsteater diplomerades den 6 september 2022 två tandläkare, tre tandhygienister och en logoped i en högtidlig diplomeringsceremoni med H.M. Drottningen. Diplomeringsceremonin är avslutningen på Karolinska Institutets multiprofessionella uppdragsutbildning om kognitiv svikt som ges i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet.
Nyheter
En studie vid Karolinska Institutet visar att det ofta dröjer flera veckor innan patienter med allvarlig hjärtsvikt får vissa rekommenderade behandlingar. Framför allt dröjer insättningen av relativt nya hjärtsviktsläkemedel som dapagliflozin och sacubitril/valsartan. Enligt forskarna är resultaten problematiska då behandlingarna kan minska risken för död och förbättra patienternas livskvalitet. Studien har publicerats i tidskriften JACC: Heart Failure.
Nyheter
I en nyligen publicerad studie i BMJ Open undersöker författarna hur spetspatienters engagemang och upplevelser var under den tidiga Covid- 19 pandemin. Spetspatienter kan definieras som patienter eller anhöriga som använder sina erfarenheter och kunskaper för att förbättra deras egna eller anhörigas vårdsituation och /eller sjukvården.
Nyheter
Adam Williamson vid Karolinska Institutet har fått ett anslag från European Research Council Proof of Concept (ERC PoC) 2022, som riktar sig till forskare som redan har finansiering från ERC och vill vidareutveckla den innovativa potentialen hos sina upptäckter.
Nyheter
”Demenssjukdom från cell till samhälle är en ny kurs som KI tagit fram tillsammans med Stiftelsen Silviahemmet. Den är den första i sitt slag som ger ett multiprofessionellt perspektiv på demens och en möjlighet att förstå den orala hälsan och kommunikativa funktionen från olika synvinklar”, sa KI:s rektor Ole Petter Ottersen i sitt tal vid diplomeringsceremonin på Drottningsholms slottsteater.
Nyheter
Höstterminen är i full gång och återigen är Karolinska Institutets campus fulla av liv och rörelse. Några som är glada över möjligheten att kunna träffas på plats igen är de två studentkårerna Medicinska Föreningen och Odontologiska Föreningen.
Nyheter
Hallå där Jan Bolinder, professor vid institutionen för medicin, Huddinge som är aktuell i New England Journal of Medicine, med en kommentar kring en ny studie som undersökt om bästa möjliga sockerkontroll redan från debuten av typ 1 diabetes kan bevara kroppsegen insulinproduktion.
Nyheter
Regelbunden motion bidrar till att förhindra och fördröja utveckling av typ 2-diabetes och dess komplikationer. Forskare vid Karolinska Institutet har tillsammans med ett internationellt forskarlag upptäckt att en annorlunda aktivering av immunsystemet i skelettmuskulaturen vid träning kan vara orsaken till att personer med typ 2-diabetes upplever och svarar annorlunda på fysisk träning. Resultaten är publicerade i tidskriften Science Advances.
Nyheter
Infektioner hos gravida har kopplats till ökad risk för neuropsykiatriska tillstånd, som autism, hos barnet senare i livet. Men det verkar inte vara infektionerna i sig som orsakar autism, visar forskare från Karolinska Institutet i en studie publicerad i The Lancet Psychiatry.
Nyheter
Karolinska Institutet (KI) kan nu erbjuda praktikmöjligheter för studenter från Ukraina. Mer än 25 forskargrupper har anmält sitt intresse för att ta emot en eller flera studenter.
Nyheter
En studie genomförd av forskare vid Karolinska Institutet visar att helgenomsekvensering ger bättre träffsäkerhet än tidigare metoder vid diagnosticering av intellektuella funktionsnedsättningar. Studiens resultat publiceras nu i tidskriften Genetics in Medicine.
Nyheter
Sverige valde till en början en annan strategi för att bekämpa pandemin än många andra europeiska länder. I juni 2020 utsåg den svenska regeringen en nationell kommission för att granska hanteringen av covid-19 i Sverige. I en vetenskaplig artikel sammanfattar och kommenterar nu professor Jonas F Ludvigsson vad Coronakommissionen kommit fram till i sin rapport. Artikeln publiceras i Acta Paediatrica.
Nyheter
Tisdagen den 6 september sammanträdde konsistoriet vid ett extrainsatt möte om rekryteringen av en ny rektor till Karolinska Institutet. Nu går slutkandidaterna, Professor Annika Östman Wernerson vid KI och Professor Eva Tiensuu Janson vid Uppsala universitet, vidare till intervjuer i hörandeförsamlingen.
Nyheter
En ny studie som publicerats i den ansedda tidskriften The Lancet visar att medicinsk abort kan genomföras både säkert och effektivt på distans, utan rutinmässig ultraljudsundersökning. Studien, som är ett samarbete mellan forskare vid Karolinska Institutet och Kapstadens universitet i Sydafrika, öppnar upp möjligheter att tillhandahålla säkra aborter i resursfattiga områden.
Nyheter
KW
KI webbförvaltning
2022-06-08