Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Frivilliga så kallade SMS-livräddare som larmas till hjärtstopp med hjälp av en mobil-app utför en stor del av livräddande insatser innan ambulans, polis eller räddningstjänst anländer, oavsett om de fick instruktioner att hämta en hjärtstartare eller inte. Det visar en ny studie i tidskriften JAMA Cardiology av forskare från Karolinska Institutet.
Nyheter
Här sammanfattar KI:s presstjänst KI:s synlighet i internationell och svensk media.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Daniel Berglind vid Institutionen för Global Folkhälsa tilldelas 3 648 000 kr från Cancerfonden och 3 512 336 kr från Formas för två rörelseprojekt om förskole- och skolbarns fysiska aktivitet.
Nyheter
På torsdag den 1 december med start efter kl 19 görs en uppdatering av ki.se inklusive medarbetare.ki.se, utbildning.ki.se och nyheter.ki.se.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Anslaget delas ut av Vinnova i den europeiska utlysningen ”ERA PerMed 2022: Individanpassad prevention”.
Nyheter
Årets första utlysningar öppnar redan 10 januari 2023.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Olof Stephansson vid institutionen för medicin, Solna, forskar om vård av kvinnor och deras barn under graviditet, förlossning och nyföddhetstiden. Han tilldelas nu medel från NordForsk för att undersöka covid-19-pandemins konsekvenser för mödrar och reproduktiv hälsa i syfte att ta fram användbar kunskap inför liknande samhällskriser.
Nyheter
Vi välkomnar våra nya miljö- och hållbarhetsombud: Emma Swärdh och Sumonto Mitra! De fick var och en svara på några frågor, och då lät det så här:
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i världen men dödligheten i sjukdomen minskar kontinuerligt. En av förklaringarna till detta är sannolikt att effektiva behandlingsmetoder utvecklas för olika undergrupper av sjukdomen. Trots detta är det fortfarande en utmaning att optimera behandlingen på individnivå.
Nyheter
NVS gläds över att ha fått 17 assisterande lektorer i och med KI:s nya tjänstestruktur. Dessa har då gått från adjunktstjänst till tjänst som assisterande lektor. Vi gratulerar er alla!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Psyk-E bas är ett utbildningspaket i psykiatri för yrkesverksamma inom vård och omsorg som genomförs i studiecirkelformat på den egna arbetsplatsen. Utbildningarna, som har haft tusentals deltagare från olika kommuner och regioner i hela landet, fyller 10 år. Nu ser kursledningen fram emot att fortsätta att utvidga programmet för att bland annat inkludera etik och bemötande.
Nyheter
Den 5 december kommer IT-avdelningen att genomföra vissa förändringar kring behörigheter för externt delade filer i OneDrive/SharePoint/Microsoft 365. Detta påverkar dig som delar filer med externa användare.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Inst gemensamt, MMK
Redan som liten ville Martin Bergö bli forskare. Det blev han. Hans största upptäckt hittills är att vitaminer kan försämra prognosen för cancerpatienter.
Nyheter
Petra Peterson vid forskarguppen rekonstruktiv plastikkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "A multidisciplinary long-term evaluation of patients born with unilateral cleft lip and palate treated with different surgical protocols" den 2 december 2022.
Huvudhandledare är Agneta Karsten, Dentmed.
Nyheter
Promotionshögtid, professorsinstallation och examenshögtid – under ett läsår fylls kalendern av flera högtidliga akademiska ceremonier. Gemensamt för de alla är studentmarskalkarna som hjälper till att få ceremonierna att flyta så smidigt som möjligt. Ett ärofyllt uppdrag, menar Philip Wallenius och Ida Dahlgren, övermarskalk respektive vice övermarskalk som snart själva tar examen.
Nyheter
Jenny Hallberg, biomedicinsk analytiker på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset sjukhuset vid Södersjukhuset har den 17 november utnämnts till docent vid Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), Karolinska Institutet.
Nyheter
Eduardo Villablanca, institutionen för medicin, Solna, får 3 miljoner i anslag för att studera immuntoxiska effekter av PFAS.
Nyheter
I studier där cannabis testas för behandling av smärta ger placebo en betydande smärtlindring. Men cannabisstudierna får stort genomslag i media oavsett vilken effekt behandlingen har, visar forskare från Karolinska Institutet i en studie i JAMA Network Open.
Nyheter
Michael Dismorr vid forskargruppen thoraxkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarade sin avhandling "Epidemiological studies of bioprosthetic aortic valves" den 18 november, 2022.
Huvudhandledare: Ulrik Sartipy.

Nyheter
25 nov 2022
MedS Day 2022
Årets MedS Day som hölls den 17 oktober gav anställda och anknutna en efterlängtad möjlighet att träffas och att ta del av institutionens pågående aktiviteter.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Solna
Risken att infekteras av parvovirus är förhöjd hos de personer som har blodgrupp Rh(D), enligt en studie publicerad i The Journal of Infectious Diseases av forskare från Karolinska Institutet i samarbete med Octapharma.
Nyheter
Den 15/12 genomförs en förändring vid inloggning med MFA som påverkar dig som använder pushfunktionen i mobilappen Microsoft Authenticator.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Här sammanfattar KI:s presstjänst KI:s synlighet i internationell och svensk media.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Fyra forskare vid Karolinska Institutet (KI) tilldelas årets silvermedalj. Medaljen delas ut till personer som särskilt goda insatser till stöd för KI:s verksamhet och uppmärksammas i samband med högtiden för Nit och Redlighet i februari 2023.

De fyra forskare som tilldelas silvermedaljen är Göran Dahllöf, Lena Borell, Marianne Schultzberg och Rolf Kiessling.
Nyheter
Karolinska Institutets konsistorium beslutade vid ett möte 30 september att Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine (MWLC), KI:s forskningscentrum i Hongkong, ska avvecklas vid årsskiftet 2023/2024.
Nyheter
Professor Danuta Wasserman, grundaren och chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, hade äran att hålla öppningsföreläsningen på den nionde World Congress on Women’s Mental Health.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella anslag.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskare vid Karolinska kan nu avslöja hur hjärnkretsar kodar för start, varaktighet och plötslig förändring av rörelsehastigheten. Studien publiceras i tidskriften Neuron.
Nyheter
Tre forskare på NVS delar på summan.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har kartlagt vilka bakterier som är vanligast förekommande vid svåra tandinfektioner. Få liknande undersökningar har gjorts tidigare och nu hoppas forskarna att studien kan bidra till ökad kunskap om sambandet mellan munbakterier och andra sjukdomar. Studien publiceras i Microbiology Spectrum.
Nyheter
Ska du studera utomlands under vårterminen 2023 och vill ha ett kul och avlönat extrajobb? Nu söker vi nya studenter som vill blogga på KI:s studera utomlands blogg!
Nyheter
Nu breddar KI sitt utbildningsutbud och erbjuder ett nytt magisterprogram. Det är magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap med start nästa hösttermin.
Nyheter
Tisdagen den 15 november var det dags för den återkommande Hälsomässan där läkarstudenterna vid termin ett visar upp sina kreativa tolkningar inom ett utvalt forskningsområde. Mässans besökare fick bland annat prova på att reparera en DNA sträng och lära sig om alkoholism påverkas mer av genetik eller miljö.
Nyheter
Zhao Cheng vid forskargruppen Kirurgisk vårdvetenskap, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Outcomes of surgery for oesophageal cancer with focus on fatigue" den 29 november, 2022.
Huvudhandledare är Pernilla Lagergren.
Nyheter
Den 9 november, 2022, beslutade Kommittén för forskning om medel, inom Karolinska Institutets rekryterings- och konsolideringsprogram, för anställningar som biträdande lektor, senior forskningsspecialist/senior forskare samt konsolideringsbidrag för forskare redan anställda vid KI. En forskare vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära tilldelades medel för anställning som forskningsspecialist/senior forskare.
Nyheter
Vetenskapsrådet (VR) tilldelar sju forskare vid institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa) bidrag till ett totalbelopp av 42 800 000 SEK.
Nyheter
I årets utlysning av projektbidrag från Cancerfonden fick OnkPat sammanlagt ca 75 miljoner SEK. Bidragen var fördelade på 22 forskare.
Nyheter
Laddkorten i restaurangerna Jorpes, Biomedicum, Nanna Svartz och fakultetsklubben Svarta Räfven kommer att sluta gälla från den 23/12.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI har upphandlat restauratör för Aula medica, Biomedicum och för catering i Solna.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Kommittén för forskning har valt ut nio forskare som får fem års finansiering.
Nyheter
Vi gratulerar David Marlevi vid forskargruppen för klinisk fysiologi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som är en av tre forskare vid Karolinska Institutet som tilldelas det europeiska forskningsrådets prestigefulla anslag ERC Starting Grant 2022.
Nyheter
David Marlevi, Enric Llorens och Onur Dagliyan tilldelas det europeiska forskningsrådets startanslag 2022. Forskningsprojekten handlar om medicinsk bildtagning för skattning av blodtrycksförändringar, självläkande skadade vävnader hos däggdjur och molekylär teknologi för cellulära kretsar.
Nyheter
Genom att mäta immunceller i ryggmärgsvätskan vid diagnostiseringen av ALS går det att förutsäga hur snabbt sjukdomsförloppet kommer att gå, enligt en studie från Karolinska Institutet som publicerats i Nature Communications.
Nyheter
Core-faciliteter med finansiering från infrastrukturnämnden ska bli lättare att hitta för användarna. Det är syftet bakom projektet digital profilering av KI:s core-faciliteter, som inleddes våren 2022. Nu påbörjas implementering av nya, enhetliga mallar för anläggningarnas webbsidor på ki.se och i bokningssystemet iLab.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
DATAETHICS Winter School 2023: "Ethical and Regulatory Challenges in the era of Open Science: Data Sharing in Life Sciences & Health”.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Bbehöriga forskare och doktorander vid KI är välkomna att ansöka om deltagande i SASUFs forsknings- och innovationsvecka som äger rum i Sydafrika, 27-31 mars 2023.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Margaret Sällberg Chen är en av totalt 149 KI-forskare som får dela på 348 miljoner kronor från Cancerfondens senaste utlysning, som är den största utlysningen i organisationens historia.
Nyheter
Under hösten har IT-supporten vid institutionen för odontologi och universitetstandvården fått tre nya medarbetare. Linus Lindblad började den 24 oktober. Linda Olsson och Peter Eriksson började i slutet av augusti och början av september.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Aimoparks parkeringsdekaler för personal finns tillgängliga i Biomedicums reception.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Behörig att söka är de som har påbörjat forskarutbildning mellan ca januari 2022 och april 2023.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI webbförvaltning
2022-06-08