Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Hans uppdrag blir att leda och utveckla IT-avdelningen och bidra till hela KI:s fortsatta digitaliseringsresa. Mattias Nordström har agerat som tillförordnad IT-direktör sedan hans företrädare Joakim Winter slutade i somras.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Av de 31 forskare som i år utses till Wallenberg Academy Fellows kommer fem att vara verksamma vid Karolinska Institutet. Det femåriga anslaget delas ut av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och ger unga, lovande forskningsledare långsiktig forskningsfinansiering i Sverige.
Nyheter
Vi är unika på KI med vår miljöcertifiering. Granskningen i november 2023 visade fortsatt mycket stabil och positiv utveckling – och vi rekommenderades fortsatt ISO 1400-certifiering av revisionsledaren. Vi fortsätter alltså att minska vår negativa miljöpåverkan – bra jobbat!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Elin Bergling gick kursen Formativ bedömning. Läs om insikterna från kursen och hur hon har använt dem i undervisning.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Nu inleds en omfattande studie med 10.000 deltagare för att färdigställa ett verktyg som kan bidra till ett paradigmskifte i synen på neuropsykiatriska diagnoser.
-För att inkludering ska fungera i praktiken så behöver vi individspecifik kunskap om varje person med adhd eller autism, säger professor Sven Bölte. För att detta ska vara möjligt behöver man ett strukturerat sätt att kartlägga hur personen fungerar i sin vardag. Vi har utvecklat ett sådant verktyg som vi nu testar i en stor studie.
Nyheter
En stor andel av alla som börjar med adhd-medicin, särskilt unga vuxna, slutar ta den redan under det första året. Men personer som använder adhd-medicin längre och i högre doser än genomsnittet verkar ha en ökad risk att drabbas av vissa hjärt-kärlsjukdomar. Det visar två nya studier som har letts från Karolinska Institutet och publicerats i Lancet Psychiatry och JAMA Psychiatry.
Nyheter
Vinnova finansierar samverkansprojektet "For efficient and sustainable use of health data through the integration of the DIGITAL-projects and GMS in Sweden (DIGIfor1healthSE)". TEF-Health på Karolinska Institutet deltar i arbetet med SciLifeLab som nationell koordinator. Projektet syftar bland annat till att samla Sveriges expertis inom hälsodata. Stödet omfattar 12 miljoner kronor under fyra år.
Nyheter
Den 27 november 2023 påbörjas ett utbyte av sensorer i alla KI:s byggnader på Campus Solna. Syftet är att få mer kunskap om hur våra lokaler används och bidra till att skapa bättre inomhusmiljö.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Förra veckan hölls en kurs i arbetsterapi på Campus Flemingsberg, där 22 studenter från 17 nordiska och baltiska länder, inklusive 5 studenter från Karolinska Institutet (KI), samlades för att fördjupa sig i ett projekt inom Nordplusprogrammet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI kommer att uppgradera Primula till 12.6 med start torsdag den 30 november från klockan 15.00. Ingen kommer då att kunna arbeta med Primula/PA-webben.

Uppgraderingen förväntas vara klar redan klockan 21.00 samma dag.
Du hittar klienten till Primula under ”Digitala redskap” och sedan Primula-klient.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Giovanna Perinetti Casoni från avdelningen för hematologi, vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), försvarar sin avhandling "Regulation of cytotoxic lymphocyte effector functions" den 1 december 2023. Huvudhandledare är Yenan Bryceson (MedH).
Nyheter
Johanna Mayer, doktorand vid NVS, tog igår hem andra platsen i finalen av ForskarGrandprix som hölls på Vasateatern. ForskarGrandprix är en tävling om vem som gör den mest begripliga, fängslande och inspirerande presentationen av sin forskning på 4 minuter.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Forskare vid Karolinska Institutet och Kanazawa University i Japan har gjort en ny upptäckt som kan förbättra behandlingen av bröstcancer. Forskarna studerade cancerceller som kan motstå kemoterapi och bilda nya tumörer. De hittade en typ av cancerceller som är känsliga för läkemedel som påverkar en pump i cellerna. Dessa läkemedel kunde döda dessa cancerceller och hjälpa patienter med trippelnegativ bröstcancer (TNBC), en svårbehandlad form av bröstcancer.
Nyheter
I Vetenskapsrådets (VR) senaste utlysningar tilldelades 143 KI-forskare totalt 660 747 160 kronor. Det är en ökning från förra året, då KI-forskare fick 625 904 933 kronor. Totalt beviljade VR cirka 1,37 miljarder kronor 2023, motsvarade summa förra året var 1,2 miljarder kronor.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI-forskaren Pauliina Damdimopoulou har tilldelats ett ERC Consolidator Grant (Europeiska forskningsrådet) på EUR 2 miljoner för SAFER-projektet (SAfeguarding female FERtility-development of human-relevant in vitro tools for reproductive toxicity). Forskningen ska undersöka effekterna av vanligt förekommande kemiska miljöföroreningar på kvinnors reproduktiva hälsa. Bidraget delas ut inom ramen för Horisont Europa, EU:s program för forskning och innovation.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har utvärderat möjligheten att larma ut drönare utrustade med hjärtstartare till patienter med misstänkt hjärtstopp. I över hälften av fallen var drönarna före ambulansen med ett försprång på i snitt tre minuter. I de fall som patienten hade hjärtstopp användes den drönarlevererade hjärtstartaren i ett flertal av fallen. Resultatet har publicerats i tidskriften The Lancet Digital Health.
Nyheter
Programmet ges i samarbete mellan universiteten i alliansen Stockholm trio; Karolinska Institutet, Kung. Tekniska högskolan och Stockholms universitet och är det första med kombinationen biostatistik och datavetenskap i Norden.
Nyheter
Federico Iovinos forskargrupp vid Karolinska Institutet, och Therakind, inleder ett spännande samarbete för att identifiera medfödda molekyler med antimikrobiell aktivitet mot antibiotikaresistenta bakterieinfektioner, med särskilt intresse för hjärninfektioner eftersom dagens antibiotika har dålig förmåga att passera blod-hjärnbarriären.
Nyheter
Antireumatiska läkemedel som används mot ledgångsreumatism skulle kunna vara effektiva för att förhindra utvecklingen av autoimmun sköldkörtelsjukdom, visar en ny observationsstudie av forskare från Karolinska Institutet publicerad i Journal of Internal Medicine.
Nyheter
Den 23-24 och 28 november kommer äntligen poddar och touchdownplatser installeras i ANA Futura.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Medicin, Huddinge, Odontologi
Hallå där Carrie Tran, doktorand vid avdelningen för allmänmedicin och primärvård. Den 6 december försvarar du din avhandling "Students' perceptions of interprofessional learning and virtual patients in primary healthcare". Vad handlar den om?
Nyheter
Vi gratulerar Rimma Axelsson, Anna Lantz, Anna Martling, Caroline Nordenvall, Jan Frisell och Jan Zedenius, forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som får forskningsanslag från Cancerfonden för perioden 2024-2026.
Nyheter
Från 1 december körs Slingbilen av en ny leverantör - Cargo Logistics eXpress (CLX). I samband med leverantörsbytet flyttas även en hållplats i Flemingsberg.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Detta är en kort rapport från projektgruppen som arbetar med implementeringen av KI RIMS. Inläggen vänder sig till dig som är intresserad av arbetet med att anpassa produkten Elements från Symplectic till KI:s krav och förutsättningar, och vill hänga med under utvecklingsprocessen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Karolinska Institutet har under hösten definierat nio strategiska fokusområden som stödjer KI:s utveckling, med det långsiktiga målet att uppnå vår vision. Nu pågår arbetet med att konkretisera varje fokusområde. Följ arbetet på en ny sida på Medarbetarportalen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetsförvaltningen, Universitetsledningen
Forte har i år delat ut medel till totalt 20 projekt vid Karolinska Institutet, däribland tre forskare från institutionen för global folkhälsa, Anna-Clara Hollander, Sibylle Herzig Van Wees och Lene Lindberg.
Nyheter
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Nomineringsförsamlingen har genom elektronisk omröstning utsett tre nya ledamöter till KI:s fakultetsråd för kommande mandatperiod.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
En ny studie av Claudia Kutters forskargrupp på Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) har identifierat potentiella fallgropar i användandet av genediteringstekniken CRISPR-Cas9, en gensax som bland annat används vid cancerbehandlingar.
Nyheter
Ledningsgruppen KI-Region Stockholm har det övergripande ansvaret för hur samverkan mellan Region Stockholm och KI organiseras och genomförs.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Europeiska kommissionen har publicerat en lista på EU-LCI värden.
Nyheter
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Global hälsa har blivit en alltmer komplex fråga, från pandemier och klimatförändringar till krig, migration och psykisk ohälsa. Dessa utmaningar kan bemötas med kunskap och erfarenhet inom diplomati för global hälsa. Handelshögskolan i Stockholm och Karolinska Institutet ska nu bidra till att rusta nästa generations ledare inom global hälsa för att kunna navigera olika politiska miljöer och driva förändring.
Nyheter
Spelberoende kan öka risken för långtidssjukfrånvaro under flera år, enligt en ny studie som publicerats i Psychological Medicine. Forskare från Karolinska Institutet som ligger bakom studien pekar på behovet att fånga upp personer med spelberoende i tid för att undvika att de får finansiella och hälsomässiga problem.
Nyheter
Erika Franzén, professor vid avdelningen för fysioterapi, svarar på lyssnarfrågan i avsnitt #133 av Karolinska Institutets podcast Medicinvetarna.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Anna Sjöström är doktorand vid forskargruppen Experimentell och klinisk neuroendokrinologi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi. Hon disputerar den 24 november 2023 då hon försvarar sin avhandling "Severe COVID-19 and routine biomarker patterns".

Huvudhandledare är Charlotte Höybye.
Nyheter
Det är vanligt att medelålders kvinnor med misstänkt hjärtinfarkt i stället får diagnosen brustet hjärta, som utlöses av stress och sorg. Per Tornvall hoppas att hans forskning ska leda till att fler får rätt diagnos och att färre får återfall. Nu testar han om internet-KBT kan läka hjärtat.
Nyheter
Katharina Susek från avdelningen för hematologi/HERM, vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), försvarar sin avhandling med titeln "Strategies to optimize natural killer cell functions in the tumor microenvironment", den 24 november, 2023. Huvudhandledare är Evren Alici (MedH).
Nyheter
KI-forskaren Cristiana Cruceanu har tilldelats Vetenskapsrådets etableringsbidrag för forskningsprojektet "Placentan som en mediator för effekter av psykologisk stress som påverkar neuroutvecklingens omprogrammering: lärdomar från humana in vitro-modellsystem". Vetenskapsrådets etableringsbidrag motsvarar 6 miljoner kronor över fyra år.
Nyheter
KI-forskaren Volker Lauschke har mottagit Vetenskapsrådets konsolideringsbidrag för forskningsprojektet "Modulering av vävnadskommunikation för att bekämpa alkoholfri fettleversjukdom" om den svåra leversjukdomen NASH. Vetenskapsrådets konsolideringsbidrag motsvarar 7,4 miljoner över fem år. Det är femte gången som Volker Lauschke tilldelas medel från Vetenskapsrådet.
Nyheter
Det finns ett välkänt samband mellan god fysisk kondition i ung ålder och minskad risk för hjärt-kärlsjukdom senare i livet. Men när forskare i en ny studie justerade för ärftliga faktorer genom syskonanalyser försvagades sambandet. Däremot kvarstod en stark koppling mellan högt BMI och framtida risk för hjärt-kärlsjukdom. Studien av forskare från Karolinska Institutet och andra universitet publiceras i tidskriften JAMA Network Open.
Nyheter
Vi vill gratulera de sex forskare vid institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut) vid Karolinska Institutet, som har fått anslag från Cancerfonden för åren 2024 till 2026. Tillsammans fick forskarna vid vår institution mer än 21 miljoner SEK.
Nyheter
Cancerfondens forskningsnämnd beviljade i november flera anslag till forskare vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Nyheter
Vi gratulerar de tio forskare vid MedH som beviljats bidrag från Cancerfonden för perioden 2024-2026. Tillsammans beviljas MedH-forskarna anslag på drygt 33 miljoner kronor.
Nyheter
KI webbförvaltning
2023-06-09