Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Jordbävningen i Turkiet och Syrien har lett till många döda och skadade och en omfattande förödelse. Även anhöriga, kollegor och vänner i omvärlden drabbas.
Nyheter
I denna webbutbildning får du en snabb genomgång och tips på hur du kan lägga upp dina medarbetarsamtal. Här finns även länkar till alla styr- och stöddokument som ingår i processen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Nu är båda gymmen diplomerade enligt "100% Ren Hårdträning".
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Som tidigare år samlas flera av Stockholms lärosäten i en gemensam paroll under pride-veckan för att uppmärksamma hbtqi-frågor. Academic Pride 2022 arrangerar ett seminarium om hbtqi-inkluderande arbets- och studiemiljö och gemensamt deltagande i Pride paraden. Prideflaggan kommer även att hissas på samtliga deltagande lärosäten under hela festivalveckan.
Nyheter
Den 7 juni 2022 fick samtliga medarbetare på institutionen möjlighet att svara på några frågor om arbetsmiljön. Syftet med enkäten är att undersöka om det finns några risker i din arbetsmiljö inför den årliga fysiska arbetsmiljöronden som sker i september.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
KI:s medarbetarundersökning 2022 som nu är stängd hade hög svarsfrekvens. 86 procent av alla anställda svarade. Det ger ett välgrundat underlag för att kunna initiera aktiviteter och utveckla KI:s verksamhet och arbetsmiljö.

Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Du har initierat en ambitiös satsning för att Karolinska Institutet ska bidra till att utforska behovet av inre utveckling som ett sätt att bli bättre förberedd och rustad att möta de komplexa utmaningar som organisationer, samhällen och världen står inför. En utgångspunkt är vårt engagemang i Inner Development Goals Summit den 29 april.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
13 apr 2022
Skyddsombud vid KI
Vi efterlyser skyddsombud från institutionen till samverkansrådet samt skyddsombud ANA Futura.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Medarbetarundersökningen (MU) kommer att vara öppen från 19 april till 2 maj och vi uppmanar dig att ta tillfället i akt att ge feedback om din arbetsmiljö. Mejlet kan komma att fastna i Skräpposten eller i mappen Övrigt, så titta gärna där om du inte fått ditt mejl den 19 april. Fyra påminnelser kommer att skickas ut.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Dr. Malin Mattson Molnar, postdoktor vid enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa vid Institutet för miljömedicin (IMM), har tilldelats ett anslag på 4 100 000 kronor för att undersöka kopplingen mellan psykologisk trygghet och arbetsmiljörelaterad säkerhet på arbetsplatser med höga säkerhetsrisker från AFA Försäkring.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Institutet för miljömedicin, Intervention och implementeringsforskning
Här delar prorektor Anders Gustafsson sina tankar om ledarskap och arbetssätt utifrån sina lärdomar från pandemin.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Just nu förändras tillvaron för alla på grund av smittspridningen av det nya coronaviruset. Dela med dig av din berättelse på ki.se. Hur har du som KI-medarbetare ställt om, hittat lösningar och hanterat situationen?
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Sofia Vikström, lektor på sektionen för arbetsterapi och biträdande GUA vid NVS, är mottagare av KI:s arbetsmiljö- och hälsopris 2019, som delas ut för femte året.
Nyheter
Professor Claes Frostell är utsedd till vetenskapligt ombud vid KI för en period av två år fr.o.m. den 1 september 2019. 
Nyheter
Ritva Rissanen, postdoc vid institutionen för folkhälsovetenskap, leder det forskningsprojekt som ska undersöka återgång i arbete och sjukskrivningsmönster efter en arbetsskada bland unga.
Nyheter
KI webbförvaltning
2022-06-08