Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Kom ihåg att anmäla dig till höstens utbildningar i chefs- och ledarskap samt arbetsmiljöfrågor. Vi välkomnar varmt både nya och erfarna chefer och ledare inom KI att anmäla sig. Du som HR är också välkommen att utforska vårt utbud.

Ta chansen att utveckla dina färdigheter och skapa värdefulla nätverk.

På Learning HUB hittar du vår kurskatalog och kan ta reda på vilka kurser som du inte gått än.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Vad är psykologisk trygghet och hur kan du tillämpa konkreta strategier när du undervisar och möter studenter eller kollegor? Nu finns möjlighet att delta på en workshop där du får lära dig mer, samt reflektera och diskutera tillsammans med andra.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
CLINTEC och Heart lab. kommer att flytta labb/personal/PI:s till plan 7 i slutet av vecka 8/början av vecka 9.

BioNuts administration har flyttat till tillfälliga lokaler på plan 8. KI:s rektor och Neos föreståndare kommer också att flytta till tillfälliga platser på plan 8 i slutet av februari. I april, då plan 8 byggts om och MedH:s administrativa personal har flyttat in, kommer en sista flytt att ske.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Bättre hälsa och mindre stress bland medarbetarna blev resultatet av övergången till hybridarbete på KI:s verksamhetsstöd. Det visar en forskningsstudie som har undersökt effekterna av övergången till flexiblare arbete under covid 19-pandemin. Studien ger värdefulla insikter inför KI:s utveckling av framtidens arbetsplats.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
The Single Cell Core Facility of Flemingsberg Campus (SICOF) flyttar till våning 6 i Neo, till labbet bredvid BEA. Flytten av SICOF närmare BEA kommer att gynna båda corefaciliteterna då de samarbetar i olika projekt samt delar utrustning.

Under Q1 2024 kommer MedH:s och BioNuts administration, KI:s rektor och Neos föreståndare att flytta sina kontor till våning 8, till byggnadens långsida mot KTH. Viss ombyggnation av lokalerna kommer vara nödvändig.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetsdirektören har fattat beslut om ett nytt projekt med syfte att modernisera såväl arbetssätt som arbetsplatsen för KI:s universitetsförvaltning (UF).
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Från och med nästa år kommer alla anställda vid Karolinska Institutet att få ett högre friskvårdsbidrag. Det är ett skattefritt bidrag som medarbetare kan använda för att betala för olika former av fysisk aktivitet. Bidraget kommer att öka från 1 500 till 3 000 kronor per år.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Under januari kommer NVS att flytta sitt BSL2-labb och BSL2/Isotop-labb från våning 8 till våning 7 i Neo. De kommer också att flytta ner sina labbkontor till våning 7.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Under hösten införs nya säkerhetsrutiner på KI. Nu kommer det att krävas både kort och kod för att komma in bakom det så kallade skalskyddet i KI:s byggnader.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
För att ständigt utveckla KI som studie- och arbetsplats behöver vi ta lärdom av inträffade händelser. Därför är det viktigt att du rapporterar om du upplever avvikelser i arbetsmiljön.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Administrationen på BioNut är de första som flyttar, som en del av det omlokaliseringsprojekt som pågår i Neo, Flemingsberg. I slutet av oktober kommer administrationen istället att sitta på plan 6, i ITA:s tidigare lokaler.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Hösten 2022 hade KI-studenter möjlighet att svara på en enkät om sina upplevelser av och risker för diskriminering och trakasserier. Resultatet pekar mot att det behövs mer kunskap och främjande åtgärder kopplat till bristande tillgänglighet, diskriminering och trakasserier i studiemiljön. Detta gäller i synnerhet etnisk tillhörighet och kön i samband med VFU/VIL. KI jobbar nu med att stärka sitt arbete med lika villkor för alla studenter.
Nyheter
Den nya policyn för ledarskap och medarbetare på KI vill förmedla vad som krävs av både chefer och medarbetare för att skapa den organisation vi vill ha.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Först ut är Aula Medica och Adminhuset i Solna. Under kommande veckor testas nya sopkärl, städrutiner och information till medarbetarna i dessa byggnader. Målet är att sortering av matavfall ska fungera på hela KI innan året är slut.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Som tidigare år samlas flera av Stockholms lärosäten i en gemensam paroll under pride-veckan för att uppmärksamma hbtqi-frågor. Academic Pride 2022 arrangerar ett seminarium om hbtqi-inkluderande arbets- och studiemiljö och gemensamt deltagande i Pride paraden. Prideflaggan kommer även att hissas på samtliga deltagande lärosäten under hela festivalveckan.
Nyheter
Här delar prorektor Anders Gustafsson sina tankar om ledarskap och arbetssätt utifrån sina lärdomar från pandemin.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Just nu förändras tillvaron för alla på grund av smittspridningen av det nya coronaviruset. Dela med dig av din berättelse på ki.se. Hur har du som KI-medarbetare ställt om, hittat lösningar och hanterat situationen?
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Sofia Vikström, lektor på sektionen för arbetsterapi och biträdande GUA vid NVS, är mottagare av KI:s arbetsmiljö- och hälsopris 2019, som delas ut för femte året.
Nyheter
Professor Claes Frostell är utsedd till vetenskapligt ombud vid KI för en period av två år fr.o.m. den 1 september 2019. 
Nyheter
Ritva Rissanen, postdoc vid institutionen för folkhälsovetenskap, leder det forskningsprojekt som ska undersöka återgång i arbete och sjukskrivningsmönster efter en arbetsskada bland unga.
Nyheter
KI webbförvaltning
2024-06-11