Publicerad: 2021-09-14 09:00 | Uppdaterad: 2021-09-14 09:00

Prorektor Anders Gustafsson: Lärdomar, utmaningar och möjligheter kring flexibelt arbete

Portrait of Anders Gustafsson
Anders Gustafsson, prorektor vid Karolinska Institutet. Foto: Erik Flyg.

Här delar prorektor Anders Gustafsson sina tankar om ledarskap och arbetssätt utifrån sina lärdomar från pandemin.

Nu har vi levt ett och ett halvt år med pandemin. Om du blickar framåt till någon slags ”new normal” vad ser du för möjligheter och risker med ett så kallat flexibelt arbetssätt? 

- Vi ska naturligtvis ta vara på det vi lärt oss under pandemin, vissa saker har fungerat bra och vissa mindre bra. Det finns ju uppenbara saker som har varit bra, t ex tidsbesparing p g a minskat resande till olika möten, både interna och externa. Samtidigt går man miste om möjligheter till interaktioner. Att enbart arbeta på distans kan inverka negativt på kreativiteten och spontaniteten.

- KI-klin, dvs de möten vi har varannan tisdag med KIs kliniska prefekter, dekaner, kommitté ordföranden (ca 25 personer), har varit på distans i snart 1,5 år. I höst kommer varannat möte att vara fysiskt och varannat på distans. Jag tror att det kan vara en bra kompromiss.  

- Jag leder också disciplinnämnden och den fungerade väldigt bra på distans, vilket vi kommer att fortsätta med.

Du har i ditt uppdrag som prorektor ett särskilt ansvar för samarbetet med Region Stockholm. Hur har det påverkats under pandemin?

- Pandemin har krävt en intensiv och effektiv samverkan med regionen, både när det gäller utbildning och forskning. Våra gemensamma ansträngningar för att upprätta platser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) trots den höga belastningen på sjukvården är imponerande. Ett konkret exempel är när vi förra sommaren var tvungna att hitta ett stort antal nya VFU-platser för läkarstudenter.  

- När det gäller forskningen har samverkan resulterat ett stort antal covid-relaterade projekt. Ett konkret exempel är det stora vaccinprojekt som Hans-Gustaf Ljunggren leder.

Har du några medskick till KIs medarbetare och chefer hur vi kan tänka i och med återöppnandet av campus och den fysiska arbetsplatsen och möjligheten till ett flexibelt arbetssätt? 

- Det kan inte vara antingen eller. Det måste till en bedömning från fall till fall vad som är mest lämpligt. Jag tror att det är viktigt att verksamheten avgör detta men dock inte enskilda medarbetare. 

Vilka är dina egna största lärdomar avseende ditt eget ledarskap och arbetssätt under pandemin, och vad tar du med dig? 

- Det är väl just detta att det krävs en bedömning i varje fall. Många möten fungerar utmärkt på distans men jag kommer att uppskatta möjligheten att ha vissa, kanske känsliga, möten IRL.