Publicerad: 2022-06-20 17:29 | Uppdaterad: 2023-05-05 10:59

Hbtqi-inkluderande arbets- och studiemiljö i fokus under prideveckan

Colorful images of happy people, pride flags and a sunny sky.
Karolinska Institutet i Stockholms prideparad 2019. Foto: Erik Flyg

Som tidigare år samlas flera av Stockholms lärosäten i en gemensam paroll under pride-veckan för att uppmärksamma hbtqi-frågor. Academic Pride 2022 arrangerar ett seminarium om hbtqi-inkluderande arbets- och studiemiljö och gemensamt deltagande i Pride paraden. Prideflaggan kommer även att hissas på samtliga deltagande lärosäten under hela festivalveckan.

Bilden visar Prorektor Anders Gustafsson, rektor Ole Petter Ottersen och universitetsdirektör Katarina Bjelke som står bredvid varandra..
Prorektor Anders Gustafsson, rektor Ole Petter Ottersen och universitetsdirektör Katarina Bjelke. Foto: Erik Flyg

– Vi har ett stort ansvar för att säkerställa att vår arbets- och studiemiljö är hbtqi-inkluderande. Utbildning och forskning av hög kvalitet förutsätter lika villkor och allas lika rättigheter och möjligheter. Detta är något vi arbetar i den ordinarie verksamheten och något som i allt högre grad genomsyrar och präglar hela Karolinska Institutet, säger prorektor Anders Gustafsson som ansvarar för lika villkor på KI. 

Efterlängtad paradfest 

Efter två år av digitala evenemang kommer äntligen pride-paraden tillbaka! KI kommer likt innan pandemin att delta i prideparaden, lördagen den 6 augusti. Mer information om paraden och anmälan till förfest kan du läsa om här.

Seminarium om hur lärosäten kan bli mer inkluderande 

Under pride-veckan arrangerar Academic Pride ett seminarium. Årets tema handlar om ny kunskap om hbtqi-personers arbetsmiljö och öppnar upp till diskussion om hur lärosäten kan bli mer inkluderande. Under seminariet kommer KTH-forskarna Andrea Eriksson och Carin Hellström att presentera sin nya rapport Hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö.

Mer information om seminariet hittar du här.

Så kan du jobba hbtqi-inkluderande 

KI arbetar för att förebygga diskriminering och trakasserier för bland andra hbtqi-personer genom lika villkorsarbetet, ett arbete för en inkluderande arbets- och studiemiljö avseende hela diskrimineringslagen.  

Tre tips för att arbeta hbtqi-inkluderande: 

  • Öka dina kunskaper om hbtqi-personers livsvillkor – det finns flera webbutbildningar om hbtqi-frågor.  
  • Använd ett språk som inkluderar hbtqi-personer och ställ öppna frågor och möjliggör öppenhet.  
  • Reflektera kring vilka normer som påverkar dig och antaganden du gör kring kön och sexualitet.  

Fördjupa dina kunskaper inom hbtqi-inkludering

Webbutbildning om hbtqi och likvärdigt bemötande

RFSL – Riksförbundet för hbtqi-personers rättigheter

Sveriges Förenade HBTQ-studenter (SFQ) Rapport: Avslöja heteronormen!

Om Academic Pride

Academic Pride är ett samarbete kring Stockholm Pride mellan flera av Stockholms lärosäten med tillhörande studentkårer. Syftet är att synliggöra vikten av hbtqia+ frågor i lärosäten, både vad gäller forskning och undervisning och vad gäller inkluderande arbets- och studiemiljöer.  

Academic Pride 2022 arrangeras av Handelshögskolan, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan KTH, Marie Cederschiöld Högskola och Stockholms universitet tillsammans med de olika lärosätenas studentkårer, bland andra Likabehandlingsrådet vid Marie Cederschiöld Högskola, Medicinska Föreningens hbtq-förening Queerolinska vid Karolinska Institutet, hbtq-föreningen Speqtrum vid KTH:s studentkår THS, Rainbows vid Stockholms universitets studentkår SUS, Handelshögskolans studentkår SASSE, Försvarshögskolans studentkår och Sophiahemmet Högskolas Studentkår.