Publicerad: 2019-11-06 07:32 | Uppdaterad: 2019-11-22 11:18

Grattis Sofia – årets mottagare av KI:s arbetsmiljö- och hälsopris

Sofia Vikström, lektor på sektionen för arbetsterapi och biträdande GUA vid NVS, är mottagare av KI:s arbetsmiljö- och hälsopris 2019, som delas ut för femte året.

Sofia Vikström in ANA 23's learning environment
Sofia Vikström, vinnare av KI:s arbetsmiljö och hälsopris 2019. Foto: Annika Clemes.

- Jag blev förvånad, hedrad och smickrad över utmärkelsen! säger en berörd Sofia Vikström. Det är så fint att bli sedd av studenterna för det arbete man gör dagligdags. Man vet inte alltid om det man gör bär frukt.

Hon berättar vidare att hon fick beskedet redan i torsdags av Margareta Bratt-Carlström, HR-konsult vid UF. Margareta ringde henne, fast Sofia trodde då att det var med anledning av en kurs i organisation och ledarskap som de samarbetar kring. Men då fick hon reda på att hon både blivit nominerad till priset samt fått det!

- Jag vill göra ANA 23 till en mer attraktiv lärandemiljö, som man kanske till och med längtar till och vill hänga kvar i, fortsätter Sofia. Skapa ett inspirerande Campus Flemingsberg. 
- Jag vill att både studenter och lärare ska vara engagerade i att förvandla vårt fina hus till ett riktigt levande lärandecentrum.

Det är tydligt att Sofia alltid tänker aktivt på lärandemiljö och arbetsmiljö i det hon gör.

- Som programdirektor var jag 2016 med och skapade FikAT (som studenterna döpte det). En mötesplats där lärare och studenter på alla nivåer träffas tre gånger per termin och fika-minglar, helt prestige- och hierarkilöst.

Nomineringen, som gjordes av tre doktorander, hade följande vinnande motivering:

Sofia Vikström arbetar som universitetslektor och bitr. GUAr på NVS och arbetar med frågor som rör såväl doktoranders som grundutbildningsstudenters hållbara och hälsofrämjande arbetsmiljö. 

- I NVS utbildningsnämnds kvalitetsarbete arbetar Sofia bland annat med utmaningar i infrastruktur och lärandemiljö för att främja ett tryggt och inspirerande campus Flemingsberg. Här finns både förebyggande och främjande perspektiv för såväl grundutbildningsstudenter som doktorander. Sofia har tagit initiativ för att skapa mötesarenor med studenter för att engagera studenter och ta reda på vad studenterna tycker är viktigt för att campusmiljön ska vara en attraktiv miljö för lärande, vilket i hög grad har med studenternas arbetsmiljö att göra. 

- I Sofias undervisning på såväl arbetsterapeututbildningen som tvärprofessionella kurser för doktorander finns alltid perspektiv kring aktivitet och hälsa inkluderat. Undervisningen bidrar till ökad ämneskunskap och självreflektion kring aktivitet och hälsa i relation till studenternas egen situation.

- Slutligen, ett av de viktigaste perspektiven för oss som doktorander är att Sofia aktivt i sin roll som handledare lyfter frågor kring organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö och har precis som KI:s värdegrund, människan i centrum, i sin handledning. Detta är mycket viktigt för oss som doktorander, för vår arbetsmiljö och hälsa.

Sofia kommer att använda vinstpengarna (30 000 kr) till att utveckla och göra en pilot av sin projektidé, som studenter, alumni och lärare redan intervjuats kring. Hon kallar det VIPS: Värdeskapande InterProfessionell Samverkan. Projektet går ut på att skapa småskaliga lärandeaktiviteter och samverkansinitiativ där studenter och lärare från olika professioner kan mötas i både kunskapsutbytes- och nätverkande syfte.