Publicerad: 2018-01-11 11:04 | Uppdaterad: 2018-01-11 11:06

KI-forskare får anslag från AFA försäkring inom arbetsmiljö och hälsa

Elisabeth Björk Brämberg, forskarassistent på Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet, tilldelas drygt 1,75 miljoner kronor för forskning inom arbetsmiljö och hälsa.

Elisabeth Björk Brämbergs forskningsprojekt: Möjliggörande och hindrande faktorer samt etiska aspekter vid samverkan med syfte att öka återgång i arbete bland personer med psykisk ohälsa

I projektet ska Elisabeth Björk Brämberg genom intervjuer med anställda, arbetsgivare och företrädare för vårdcentraler, företagshälsovård och Försäkringskassan samla in och analysera erfarenheter från samverkansarbete i samband med psykisk ohälsa. I projektet ingår att analysera etiska frågeställningar kopplade till bland annat den sjukskrivnes hälsa, personliga integritet och inflytande på arbetet. Ett mål är att utveckla strategier för främjande av samverkan som rehabiliteringsmetod.

AFA Försäkring bevlijar i denna omgång drygt 22 miljoner kronor i anslag till tio nya forskningsprojekt i Sverige som ska biidra till att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.