Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

De senaste veckorna har regeringen utfärdat flera nya uppdrag inom hälsokrisberedskap till Socialstyrelsen; bland annat ett Uppdrag att upprätta en nationell förstärkningsresurs för katastrofmedicinska insatser. Centrum för hälsokriser ser positivt på regeringens engagemang i dessa viktiga frågor. Vi framhåller att den kompentens vi samlar med fördel kan utnyttjas som resurs i delar av uppdragens genomförande.
Nyheter
KOMMENTAR Nattens ryska militära aggression mot Ukraina måste fördömas kraftfullt. Att en av världens stormakter, med tillgång till enorma vapenarsenaler inklusive kärnvapen, beter sig på det här sättet är fullständigt oacceptabelt och oansvarigt och sätter inte bara Ukraina i en väldigt svår situation med risk för avsevärda humana lidanden och konsekvenser för befolkningen. Det leder också till att hela världen nu befinner sig i ett extremt riskfyllt läge.
Nyheter
KOMMENTAR: Att göra upp med sin historia är viktigt och därför har Karolinska Institutet (KI) tagit flera initiativ och genomfört en rad olika åtgärder, inte minst för att belysa de mörka kapitlen i vår historia. Det är angelägna frågor som även förmedlas i en artikel i DN den 18 juli (E-DN 17 juli). Karolinska Institutets över 200 år långa historia rymmer aspekter som med dagens synsätt är oetiska, ovetenskapliga, eller präglade av en hierarkisk och i vissa fall rasistisk syn på människor.
Nyheter
KOMMENTAR: Överåklagare Mikael Björk beslutade den 11 december att återuppta förundersökningen kring operationer av patienter som fått syntetiska luftstrupar inopererade vid Karolinska Universitetssjukhuset.
Nyheter
KOMMENTAR: Under torsdagen beslutade åklagaren att lägga ner förundersökningarna mot Paolo Macchiarini som gällde operationer av luftstrupar och ytterligare operation som utförts på Karolinska Universitetssjukhuset där han tidigare varit anställd kirurg.
Nyheter
I dag beslutar Karolinska Institutet, KI, att fälla en av de artiklar som ingick i Paolo Macchiarinis vetenskapliga produktion vid universitetet för forskningsfusk. Det har varit en långdragen process och beslutet kommer säkert att diskuteras. Forskningsfusk handlar om fundamentala frågor, om vår tillit till forskningen och grunden för framtidens medicinska landvinningar.
Nyheter
Nyheter
KI webbförvaltning
2024-06-11