Publicerad: 2022-02-24 13:34 | Uppdaterad: 2022-03-09 12:49

Kommentar från KI:s rektor med anledning av de militära insatserna mot Ukraina

KOMMENTAR Nattens ryska militära aggression mot Ukraina måste fördömas kraftfullt. Att en av världens stormakter, med tillgång till enorma vapenarsenaler inklusive kärnvapen, beter sig på det här sättet är fullständigt oacceptabelt och oansvarigt och sätter inte bara Ukraina i en väldigt svår situation med risk för avsevärda humana lidanden och konsekvenser för befolkningen. Det leder också till att hela världen nu befinner sig i ett extremt riskfyllt läge.

Som företrädare för ett av världens ledande medicinska universitet vill jag med skärpa ta avstånd ifrån de militära angrepp som Ryssland nu inlett.

Den ryska aggressionen sker just när världen börjat ta sig ur den största globala hälsokrisen under modern tid. Skulle kriget mot Ukraina bli långvarigt och våldsamt, kommer det att leda till en ny stor hälsokris. Krig innebär att fungerande strukturer slås sönder. De gäller inte minst hälso- och sjukvårdssystemen. Vapeninsatser leder också till svåra mänskliga skador vilket leder till ett extremt behov av akut vård. Samtidigt kommer vi sannolikt få se att delar av den ukrainska befolkningen tvingas fly från hem, regioner eller från landet. Flykt i sig innebär svåra umbäranden och ytterligare stora hälsorisker.

Karolinska Institutet har nu, bland annat via vårt nyligen etablerade Centrum för Hälsokriser (Health Emergency and Pandemic Science Center), initierat en förhöjd beredskap för att på olika sätt ska kunna bidra med stöd och hjälp i den situation som nu eskalerar. Under dagen kommer jag, tillsammans med övriga i universitetsledningen och föreståndaren för centret, att gå igenom olika tänkbara scenarier och inventera vilka möjligheter vi har till att snabbt omprioritera och stödja omvärlden utifrån den kompetens och förmåga som finns vid KI.

KI skickar sitt starka stöd till befolkningarna som nu drabbas av konflikten och till våra kollegor som befinner sig i konfliktområden eller som kommer därifrån.  

Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet