Publicerad: 2018-05-08 13:43 | Uppdaterad: 2018-05-09 16:19

Uppgifterna om HPV-vaccin i Indian Journal of Medical Ethics

Kommentar: I en artikel i tidskriften Indian Journal of Medical Ethics som är undertecknad av ”Lars Andersson, institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet” framförs att HPV-vaccin skulle kunna ligga bakom en ökning av antalet fall av livmoderhalscancer. Uppgifterna tillbakavisas av Karolinska Institutet.

Prefekt Håkan Westerblad vid institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet säger i en intervju i Läkartidningen att någon ”Lars Andersson” varken är anställd eller anknuten till institutionen.

Karolinska Institutet har kontaktat den indiska tidskriften, som nu har tagit bort KI-kopplingen.