Publicerad: 2019-01-29 16:10 | Uppdaterad: 2019-01-31 12:52

Kommentar till uppgifter i media angående extern utredning av Macchiarini-ärendet

Kommentar: Uppgifter i media gör gällande att underlaget till den externa utredningen av det så kallade Macchiarini-ärendet på KI har försvunnit eller inte går att hitta. Uppgifterna återfinns även i en nyutgiven bok av Harriet Wallberg och Kristina Appelqvist, När lögnen blir sanning.
Här kommenterar KI dessa uppgifter.

Utredningen var extern och leddes av Sten Heckscher. Ingen av de externa utredarna var befattningshavare på KI. Därmed har KI inte haft skyldighet att arkivera utredningsmaterialet. Detta bekräftas i ett beslut av Justitieombudsmannen (JO) den 17 februari 2017 (JO:s dnr 299/2017, KI: dnr 2-1259/2017) med anledning av en JO-anmälan av Harriet Wallberg.

Uppgifterna om att utredningsmaterialet skulle ha försvunnit är inte korrekta. Allt underlag som har hämtats ur KI:s arkiv finns kvar.

Bakgrunden till den externa granskningen var ett beslut av konsistoriet (universitetets styrelse) och beställdes 2016 av dåvarande ledamöter. Utredningen Karolinska Institutet och Macchiarini-ärendet redovisades den 5 september 2016.

Utredarna använde uppgifter ur KI:s arkiv och register för att granska Karolinska Institutets hantering av hela ärendet – från rekryteringen av Macchiarini 2010 och framåt. Det handlar om stora mängder beslutsprotokoll, e-postmeddelanden med mera. Allt som utredarna använt i sitt utredningsarbete och som är allmänna handlingar finns arkiverade på KI, däremot inte samlat under en och samma ärenderubrik.

Den externa utredningen bygger även på uppgifter som utredarna tog fram genom samtal med KI-medarbetare och andra källor. Om det finns dokumentation av dessa samtal som lämnats in till KI, skulle den ha diarieförts. Någon sådan dokumentation har inte inkommit.