Publicerad: 2018-07-20 10:45 | Uppdaterad: 2018-07-21 10:36

Kommentar angående DN-artikel publicerad 19 juli 2018

En hög av papper på ett bord

Kommentar: I DN:s artikel riktas kritik mot rektorsbeslut den 25 juni 2018 som gäller misstanke om oredlighet i forskning. I artikeln riktas även misstanke om forskningsfusk mot rektor själv.

– Angående de misstankar om forskningsfusk som riktas mot mig: Jag är medförfattare till studien i fråga, Journal of Neuroscience (1999) 19 6475-6487 av M M Arroyo-Jimenez, J P Bourgeois, L M Marubio , A M Le Sourd, O P Ottersen, E Rinvik, A Fairén, J P Changeux. Studien var ett samarbete mellan fyra olika laboratorier, däribland mitt eget. Det experiment som nu ifrågasätts gjordes vid det laboratorium i Paris där huvudförfattaren var verksam. Jag har kontaktat huvudförfattaren för att utreda vad som har hänt, säger Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska Institutet.

Kommentar av Karolinska Institutets ordförande Mikael Odenberg:

Kommentaren i sin helhet i Ordförandebloggen: "Anmälan mot rektor kommer inte att tas upp av KI. Den artikel som ifrågasätts tillkom långt före det att Ole Petter Ottersen började arbeta på KI och den handlar om experiment huvudsakligen utförda vid Pasteur-institutet i Paris. Följaktligen kommer jag att hänvisa anmälaren dit."